வியாழக்கிழமை, ஜூலை 19, 2018
   
Text Size

சமுர்த்தி அணியினை எதிர்த்தாடிய கிண்ணியா போக்குவரத்து சபை அணி 7 விக்கட்டுக்களால் வெற்றி!

k1

சமுர்த்தி அணியினை எதிர்த்தாடிய கிண்ணியா போக்குவரத்து சபை அணி 7 விக்கட்டுக்களால் வெற்றி!

CTB Vs Samurdhi

CTB Won by 7 Wickets in 9.5 Overs.

Samurdhi
111/7 in 10 Overs

CTB
112/3 in 9.5 Overs

Share
comments
பதாகை
பதாகை
பதாகை
பதாகை

வாசகர்கள்..

இந்த மாதம்...18452
மொத்த பார்வைகள்...2075376

Currently are 242 guests online


Kinniya.NET