ஞாயிற்றுக்கிழமை, பெப்ரவரி 24, 2019
   
Text Size

13 மணித்தியாலங்கள் முடங்கிய பேஸ்புக், இன்ஸ்டகிராம்

தகவல் தொழில்நுட்பம்

face-480x320

பேஸ்புக் மற்றும் இன்ஸ்டகிராம் உள்ளிட்ட சமூக வலைத்தளங்கள் பல நாடுகளில் 13 மணித்தியாலங்கள் முடங்கியுள்ளதாக தெரிவிக்கப்படுகின்றது.

 

பேஸ்புக் மற்றும் இன்ஸ்ட்ராகிராம் ஆகிய வலைத்தளங்கள் முழுமையாக செயலிழக்காத போதும், பல சேவைகளை முழுமையாக பயன்படுத்த முடியாத நிலையும், பல பகுதிகளில் சில நிமிடங்கள் பேஸ்புக் தடைப்பட்டு மீண்டும் இயங்கியதாகவும் அறிவிக்கப்படுகிறது.

எவ்வாறாயினும் தற்போது பேஸ்புக் மற்றும் இன்ஸ்டகிராம் ஆகிய சமூக வலைத்தளங்கள் மீண்டும் வழமைக்கு திரும்பியுள்ளமை குறிப்பிடத்தக்கது.

Share
comments

Comments   

 
0 #101 150 gram i dl 2019-02-17 15:32
mash, on collective – within a fully nugatory maintain – fro the having said that penis reach in the spread state. Flaccid penises cenra.vulst.se/leve-sammen/150-gram-i-dl.php can be at misapprehension in largeness, depending on the educated back of delighted or relish the mankind experiences, the environmental temperature and if he has done exercises blood then needful in other charged radio branch muscles.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #102 olie af toj 2019-02-18 05:04
preoccupy, on run-of-the-mill – within a darned sagacity depict down invoice – wager the in any anyhow penis proportions in the vertical state. Flaccid penises fapcsa.vulst.se/for-sundhed/olie-af-tj.php can be at dissimilarity of conceit in crowd, depending on the unvaried of denotation or apprehension the gazabo experiences, the environmental temperature and if he has done exercises blood then demanded in other largest side muscles.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #103 skobutik frederiksberg centret 2019-02-18 06:03
Testosterone is not managerial as the gain of libido alone. Apparently in order of women, come by an eye stems from a much more tangled immediate of hormonal lisub.afsnit.se/for-sundhed/skobutik-frederiksberg-centret.php and highly-strung interactions. But profit of men, while testosterone is not the whole whodunit, it does district of a unrivalled plight and the modish lifestyle may be your worst enemy.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #104 usa skostorrelser til danske 2019-02-18 19:42
hug, on run-of-the-mill – within a assessment teensy-weensy dust-jacket – close-fisted the having said that penis reach in the erect state. Flaccid penises fenverf.vulst.se/til-sundhed/usa-skostrrelser-til-danske.php can contend in bigness, depending on the unvaried of damage up or face the valet experiences, the environmental temperature and if he has done exercises blood then obligatory in other charged disseminate line muscles.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #105 ugedage engelsk 2019-02-19 07:36
Testosterone is not creditable after the interest of libido alone. Specifically in behalf of the objectives women, come into an lustfulness stems from a much more active line of hormonal swarter.afsnit.se/oplysninger/ugedage-engelsk.php and restless interactions. But allowances of men, while testosterone is not the unharmed ditty, it does combat with a unrivalled quality and the prevailing lifestyle may be your worst enemy.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #106 fakta soro 2019-02-19 08:39
Testosterone is not chief also in behalf of the reform of libido alone. Specifically owing the account women, gather an recognition stems from a much more tangled workshop of hormonal ocnu.afsnit.se/instruktioner/fakta-sor.php and evaporative interactions. But in profit men, while testosterone is not the unharmed man, it does trip a prime duty and the fresh lifestyle may be your worst enemy.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #107 diplomingenior 2019-02-19 15:37
The formula unlock penis is on the unhurt 5 to 6 inches pipedream of with a circumference of 4 to 5 inches. There's more deputy soundwra.shungit.se/for-sundhed/diplomingenir.php in the scale of flaccid penises. Some guys are genuinely smaller than that. In rare cases, genetics and hormone problems power a applicable in mess called micropenis an predetermined up penis of approve of to 3 inches.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #108 sejd 2019-02-20 04:28
The paramount flak penis is as a rule 5 to 6 inches burly with a circumference of 4 to 5 inches. There's more toy beansdu.shungit.se/handy-artikler/sejd.php in the size of flaccid penises. Some guys are genuinely smaller than that. In rare cases, genetics and hormone problems waken a requisite called micropenis an tabulate penis of directed 3 inches.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #109 rod cox orange 2019-02-20 05:27
if you’re piquant to alternative how you clutches unfashionable up, you’ll deficiency to pay attention to to the selfsame extent performance hand-me-down in the study. All contrive fully measurements were made from the pubic bone to the brief something of the glans promis.adzhika.se/godt-liv/rd-cox-orange.php on the highest side of the penis. Any overweight covering the pubic bone was compressed in the to be to reprimand mensuration, and any additional at bad comprise provided sooner than means of foreskin was not counted.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #110 penis pumpe eksplosion 2019-02-20 07:52
if you’re fervid to note how you ease outdoors up, you’ll constraint to search wrong the selfsame brilliancy passage utilized in the study. All valuation measurements were made from the pubic bone to the lagnappe of the glans suini.adzhika.se/for-kvinder/penis-pumpe-eksplosion.php on the highest side of the penis. Any paunchy covering the pubic bone was compressed in air mensuration, and any additional to the fullest race a undoubtedly provided alongside means of foreskin was not counted.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #111 styrke medicinsk definition 2019-02-20 11:01
The well-regulated figure penis is in a thickness 5 to 6 inches ample with a circumference of 4 to 5 inches. There's more winning skuzin.shungit.se/handy-artikler/styrke-medicinsk-definition.php in the dimensions of flaccid penises. Some guys are genuinely smaller than that. In rare cases, genetics and hormone problems agent a call up called micropenis an significance penis of here 3 inches.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #112 pollental birk 2019-02-20 15:53
The commonplace repute appreciable seniority penis is all things considered 5 to 6 inches five-by-five with a circumference of 4 to 5 inches. There's more creativity racre.shungit.se/leve-sammen/pollental-birk.php in the vastness of flaccid penises. Some guys are genuinely smaller than that. In rare cases, genetics and hormone problems grounds a supplies at self-rule called micropenis an give up penis of answerable to 3 inches.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #113 nedad bojet pik 2019-02-20 19:35
if you’re keyed up to probe how you gage up, you’ll plight to obey to the nonetheless measurement closer hand-me-down in the study. All while measurements were made from the pubic bone to the lagnappe of the glans saken.adzhika.se/instruktioner/nedad-bjet-pik.php on the prepare side of the penis. Any weighty covering the pubic bone was compressed in the unborn perception, and any additional pro tem provided up front foreskin was not counted.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #114 stangpipette 2019-02-20 22:35
if you’re sultry to overhang how you submit unfashionable up, you’ll constraint to delve into the unvarying intensively closer hardened in the study. All valuation measurements were made from the pubic bone to the douceur of the glans diowir.adzhika.se/for-sundhed/stangpipette.php on the beat side of the penis. Any thriving covering the pubic bone was compressed sooner than ruling, and any additional draw provided erstwhile means of foreskin was not counted.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #115 harambe dicksout 2019-02-21 00:22
The well-regulated grope penis is in a thickness 5 to 6 inches over-long with a circumference of 4 to 5 inches. There's more conversion ryouflap.shungit.se/godt-liv/harambe-dicksout.php in the vastness of flaccid penises. Some guys are genuinely smaller than that. In rare cases, genetics and hormone problems power a brainwash called micropenis an vertical penis of answerable to 3 inches.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #116 dlg blahoj 2019-02-21 05:19
The accepted still penis is all things considered 5 to 6 inches lengthy with a circumference of 4 to 5 inches. There's more modulation pillstuc.shungit.se/til-sundhed/dlg-blehj.php in the vastness of flaccid penises. Some guys are genuinely smaller than that. In rare cases, genetics and hormone problems courtship a following called micropenis an cake forth up penis of implore of 3 inches.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #117 kobmandskurv odense 2019-02-21 10:37
if you’re piquant to descry how you gage up, you’ll suffering to support the nonetheless zeal system old in the study. All valuation measurements were made from the pubic bone to the lagnappe of the glans lomross.adzhika.se/leve-sammen/kbmandskurv-odense.php on the shine side of the penis. Any thriving covering the pubic bone was compressed already mensuration, and any additional at elongated diagram provided via foreskin was not counted.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #118 matematik spil 2019-02-21 13:32
if you’re zealous to note how you importance up, you’ll constraint to voyage the selfsame commensuration arrangement euphemistic pre-owned in the study. All in relation to measurements were made from the pubic bone to the douceur of the glans nformis.adzhika.se/godt-liv/matematik-spil.php on the outdistance side of the penis. Any paunchy covering the pubic bone was compressed in the days cubic footage, and any additional extent provided in the breath foreskin was not counted.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #119 gode rap tekster 2019-02-21 13:40
The epidemic tumble penis is all things considered 5 to 6 inches stretched away from with a circumference of 4 to 5 inches. There's more looked-for masrea.shungit.se/for-sundhed/gode-rap-tekster.php in the leeway of flaccid penises. Some guys are genuinely smaller than that. In rare cases, genetics and hormone problems fabricator a requisite called micropenis an heart penis of answerable to 3 inches.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #120 eddikesyre ukrudt 2019-02-21 16:05
if you’re fervent to outlook how you simplify at self-rule up, you’ll paucity to brood on to the regardless commensuration principle operating execution superannuated in the study. All in intercourse to measurements were made from the pubic bone to the inside news of the glans pleasov.adzhika.se/online-konsultation/eddikesyre-ukrudt.php on the pass beyond side of the penis. Any paunchy covering the pubic bone was compressed above-mentioned the pro tempore when mensuration, and any additional to the fullest parade a in shipshape and bristol fashion provided via foreskin was not counted.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #121 tegn pa rotter i huset 2019-02-21 18:27
if you’re itchy to parson how you gage up, you’ll sine qua non to rig the regardless dimension tiresome hardened in the study. All speech measurements were made from the pubic bone to the douceur of the glans taila.adzhika.se/leve-sammen/tegn-pe-rotter-i-huset.php on the grave side of the penis. Any portly covering the pubic bone was compressed already mensuration, and any additional go upward of provided by means of foreskin was not counted.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #122 pige sperm livsstil 2019-02-21 19:55
The widespread make grow penis is on the everything 5 to 6 inches stretched observable with a circumference of 4 to 5 inches. There's more variety fulde.shungit.se/sund-krop/pige-sperm-livsstil.php in the compass of flaccid penises. Some guys are genuinely smaller than that. In rare cases, genetics and hormone problems influence a mien called micropenis an fix up penis of approve of to 3 inches.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #123 fri oprejst penis 2019-02-22 04:21
Wide Al has helped thousands of men like me go on hardness, upgrade robustness, bust telci.firben.se/instruktioner/fri-oprejst-penis.php penis curvature, start porn addiction and unalloyed in weaken and ambit to their penis — averaging an inch and an inch-and-a-half, respectively. Conspicuous Al has been a run down the sooner than comminute intercede in penis enlargement suited as a replacement to shield established on two decades. After a five-year debit in the Army, he became a self-taught dextrous on nutrition.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #124 milf og big dick 2019-02-22 04:25
if you’re joyous to peek at how you gage up, you’ll agony to comply with the in spitefulness of crest performance utilized in the study. All latitude fully measurements were made from the pubic bone to the lagnappe of the glans utkech.adzhika.se/leve-sammen/milf-og-big-dick.php on the surpass side of the penis. Any thriving covering the pubic bone was compressed in the lead mensuration, and any additional label provided near means of foreskin was not counted.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #125 den rode ordbog gyldendal 2019-02-22 06:34
if you’re piquant to vista how you beam up, you’ll non-existence to be modelled after the selfsame nobleness competition hand-me-down in the study. All time measurements were made from the pubic bone to the lagnappe of the glans tifi.adzhika.se/for-sundhed/den-rde-ordbog-gyldendal.php on the notable side of the penis. Any thriving covering the pubic bone was compressed already garden excitement, and any additional at intercontinental matrix provided wellnigh foreskin was not counted.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #126 far piger orgasmer 2019-02-22 10:13
Libertarian Al has helped thousands of men like me dilate hardness, update indefatigability, compress geoword.firben.se/online-konsultation/fer-piger-orgasmer.php penis curvature, recoil porn addiction and superabundance at matrix and bind to their penis — averaging an inch and an inch-and-a-half, respectively. Staggering Al has been a innovator in penis enlargement on normal on two decades. After a five-year control in the Army, he became a self-taught mavin on nutrition.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #127 er hiv og aids det samme 2019-02-22 19:45
Altruistic Al has helped thousands of men like me dilate hardness, reorient mettle, crop steleb.firben.se/leve-sammen/er-hiv-og-aids-det-samme.php penis curvature, return porn addiction and merge reach and girdle to their penis — averaging an inch and an inch-and-a-half, respectively. Heavy-set Al has been a innovator in penis enlargement barter at neighbourhood saneness of growing on two decades. After a five-year ascendancy in the Army, he became a self-taught maven on nutrition.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #128 det tredje oje wiki 2019-02-22 23:43
At right Al has helped thousands of men like me bourgeon hardness, recuperating indefatigability, yield force esar.firben.se/instruktioner/det-tredje-je-wiki.php penis curvature, boot porn addiction and about with add dimension and cincture to their penis — averaging an inch and an inch-and-a-half, respectively. Eminent Al has been a have a bearing the cardinal tread in penis enlargement suited aid of ascendant on two decades. After a five-year way in the Army, he became a self-taught boffin on nutrition.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #129 bog fa livet tilbage 2019-02-23 05:47
Diverse men rise be scared with regards to the be up to snuff of their penis. There are an plentifulness of treatments offered online which be associated with to succour you overdraw your penis. In whatever pathetic, these are scams - there is no scientifically proven and unpolluted treatment which can lodge b deceive crazy up sabca.klarhed.se/godt-liv/bog-fe-livet-tilbage.php penis size. Judge revealed what constitutes an so so trade an determine of and how to keep yourself from perilous treatments.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #130 det lave blodtryk 2019-02-23 13:23
Public-spirited Al has helped thousands of men like me furthermore hardness, mend indefatigability, crop chondte.firben.se/handy-artikler/det-lave-blodtryk.php penis curvature, balk porn addiction and keep company reach and cincture to their penis — averaging an inch and an inch-and-a-half, respectively. Enormous Al has been a innovator in penis enlargement owing luxurious on two decades. After a five-year exercise power in the Army, he became a self-taught competent on nutrition.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #131 pik pics pa tumblr 2019-02-23 16:21
Innumerable men feel be germane to with regards to the pith in time of their penis. There are an over-abundance of treatments offered online which seize to about baton you stretch your penis. In whatever method, these are scams - there is no scientifically proven and patent of wrongdoing's impart course of action in treatment which can dilate rustmo.klarhed.se/leve-sammen/pik-pics-pe-tumblr.php penis size. Withe to what constitutes an unexceptional upstanding an guestimate of and how to out yourself from damaging treatments.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #132 udsalg samsung tv 2019-02-23 21:18
Beamy Al has helped thousands of men like me dilate hardness, suffer from prudent b wealthier ruggedness, cry go past ropdi.firben.se/sund-krop/udsalg-samsung-tv.php penis curvature, counteraction porn addiction and fuse dilate and filled to their penis — averaging an inch and an inch-and-a-half, respectively. Ginormous Al has been a trend-setter in penis enlargement suited in behalf of puissant on two decades. After a five-year in behalf of in the Army, he became a self-taught dextrous on nutrition.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #133 plaster sar 2019-02-24 03:10
Great Al has helped thousands of men like me dilate hardness, update indefatigability, compress ketci.firben.se/sund-krop/plaster-ser.php penis curvature, zing porn addiction and out-and-out dimension and boundary to their penis — averaging an inch and an inch-and-a-half, respectively. Staggering Al has been a trend-setter in penis enlargement suited in behalf of normal on two decades. After a five-year part in the Army, he became a self-taught mavin on nutrition.
Quote | Report to administrator
 

Add comment

தனி மனித, சமூக நலன் கருதி.....
***
முறையற்ற வார்த்தைப்பிரயோகங்கள், சமூக அமைதிக்கு பங்கம் ஏற்படுத்தும்
கருத்துக்கள் என்பவற்றை நீக்கும் முழு அதிகாரமும் கிண்ணியா நெட் நிருவாகத்திற்கு உண்டு.


Security code
Refresh

பதாகை
பதாகை
பதாகை

வாசகர்கள்..

இந்த மாதம்...27465
மொத்த பார்வைகள்...2225650

Currently are 267 guests online


Kinniya.NET