வியாழக்கிழமை, ஜூலை 19, 2018
   
Text Size

Singular and Plural Nouns

அனைவருக்கும் ஆங்கிலம்


Singular and Plural Nouns[Quiz]

 Choose the correct form of the noun in each sentence.

1)I have three (child, children).

2)There are five (man, men) and one (woman, women).

3)(Baby, Babies) play with bottles as toys.

4)I put two big (potato, potatoes) in the lunch box.

5)A few men wear (watch, watches).

6)I put a (memo, memos) on the desk.

7)I saw a (mouse, mice) running by.

8)There are few (bus, buses) on the road today.

Share
comments

Add comment

தனி மனித, சமூக நலன் கருதி.....
***
முறையற்ற வார்த்தைப்பிரயோகங்கள், சமூக அமைதிக்கு பங்கம் ஏற்படுத்தும்
கருத்துக்கள் என்பவற்றை நீக்கும் முழு அதிகாரமும் கிண்ணியா நெட் நிருவாகத்திற்கு உண்டு.


Security code
Refresh

பதாகை
பதாகை
பதாகை
பதாகை

வாசகர்கள்..

இந்த மாதம்...17976
மொத்த பார்வைகள்...2074900

Currently are 218 guests online


Kinniya.NET