வியாழக்கிழமை, ஜூலை 19, 2018
   
Text Size

அனைவருக்கும் ஆங்கிலம்

தலைப்பு வடிகட்டி 

காட்சி # 
# ஆக்கத் தலைப்பு அடிப்புகள்
1 'Be' Verbs 1565
2 Pronouns 1127
3 Possessive Nouns 1271
4 Singular and Plural Nouns 1264
5 Singular and Plural Nouns 1238
6 ARTICLES / a / an /the 8696
7 Verb -PRESENT SIMPLE - THIRD PERSON SINGULAR 39267
8 Simple Present Tense 9624

பதாகை
பதாகை
பதாகை
பதாகை

வாசகர்கள்..

இந்த மாதம்...18454
மொத்த பார்வைகள்...2075378

Currently are 238 guests online


Kinniya.NET