வியாழக்கிழமை, ஜூலை 19, 2018
   
Text Size

நூல் அறிமுகம்

கடலின் கடைசி அலை கவிதைத் தொகுதி பற்றிய இரசனைக் குறிப்பு

பொலிகையூர் சு.க. சிந்துதாசனின் கடலின் கடைசி அலை கவிதைத் தொகுதி 53 கவிதைகளை உள்ளடக்கியதாகஇ 128 பக்கங்களில் அலைகரை வெளியீட்டகத்தின் மூலம் வெளியீடு செய்யப்பட்டுள்ளது. சிந்துதாசனின் இரண்டாவது கவிதைத் தொகுதியே கடலின் கடைசி அலை என்ற இந்தக் கவிதைத் தொகுதியாகும். ஏற்கனவே இவர் 2004 இல் ஓரிடம் என்ற கவிதைத் தொகுதியை வெளியிட்டுள்ளார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

 

முள்மலர்கள் கவிதைத் தொகுதி பற்றிய இரசனைக் குறிப்பு

 

-வெலிகம ரிம்ஸா முஹம்மத்-  

முள்மலர்கள் என்ற பெயரில் இனியவன் இஸாருத்தீனின் இரண்டாவது கவிதைத் தொகுதி 138 பக்கங்களில் வெளிவந்துள்ளது. இவர் ஏற்கனவே மழை நதி கடல் என்ற தனது கன்னிக் கவிதை நூலை வெளியிட்டுள்ளார். முள்மலர்கள் கவிதைத் தொகுதியில் 33 கவிதைகள் உள்ளடக்கப்பட்டுள்ளன.

 

வெலிகம ரிம்ஸா முஹம்மதின் கவிதைகளுடனான கைகுலுக்கல் ஒரு பார்வை

கலாபூஷணம் எம்.எம். மன்ஸுர் -மாவனெல்ல.

இலக்கியத் துறையில் அதிக ஈடுபாடு கொண்டு இயங்கிவரும் பன்முகப் படைப்பாளியான வெலிகம ரிம்ஸா முஹம்மதின் ஹஹகவிதைகளுடனான கை குலுக்கல் ஒரு பார்வை'' என்ற நூல்இ ஆய்வாரள்களுக்கு இளம் கவிஞர்கள்இ படைப்பாளிகளைப் பற்றி அறிந்து கொள்ளும் ஓர் ஆவண நூலாக வெளிவந்துள்ளது.

 

"நிலத்தோடு பேசுகிறேன்" ஏ.ஏ.பைசால் கவிதைகள் குறித்து இளஞ்சேரல்..!!

"நிலத்தோடு பேசுகிறேன்" 

ஏ.ஏ.பைசால் கவிதைகள் குறித்து  

 

இளஞ்சேரல்

*********

 

வரவேற்பு

 

முருங்கை மரம் பூச்சூடியிருக்கிறது

அணில்கள் கிளைவிட்டு கிளை தாவ

உதிர்நது விழுகின்றன என் தலையில் பூக்கள்

பிரசவிக்காத புழுக்களும்

சில பூக்களின் கருவறைக்குள்

 

கவிப்பேரரசு வாழ்த்தும், கவிஞர் அஸ்மினின் "பாம்புகள் குளிக்கும் நதி"

நூல் அறிமுகம்

 

பக்கம் 2 - மொத்தம் 7 இல்

பதாகை
பதாகை
பதாகை
பதாகை

வாசகர்கள்..

இந்த மாதம்...17982
மொத்த பார்வைகள்...2074906

Currently are 224 guests online


Kinniya.NET