ஞாயிற்றுக்கிழமை, பெப்ரவரி 24, 2019
   
Text Size

கந்தளாய் சிறுவர் நன்னடத்தைக் காரியாலயம் திறந்துவைப்பு !

Ga01

கந்தளாய் சிறுவர் நன்னடத்தைக் காரியாலயம் கடந்த வியாழக்கிழமை திறந்து வைக்கப் பட்டது.

கிழக்கு மாகாண சுகாதார அமைச்சின் செயலாளர் ஏ.எச்.எம்.அன்சார் காரியாலயத்தை திறந்து வைப்பதையும் கிழக்கு மாகாண சுகாதார அமைச்சின் திட்டமிடல் பணிப்பாளர் ஏ.எஸ்.எம்.பாயிஸ், சிறுவர் நன்னடத்தை திணைக்கள உதவி ஆனையாளர் திருமதி எஸ். சுதர்சன் ஆகியோர் அருகிலிருப்பதையும், கந்தளாய் சிறுவர் நன்னடத்தை உத்தியோகத்தர் ஏ.சி.எம்.பர்ஹான் தலைமையுரை நிகழ்த்துவதையும் இங்கு காணலாம்.

ஏ.சி.எம்.முஸ்இல் 

ga02

Share
comments

Comments   

 
0 #1 Towac51 2019-02-01 04:59
https://johnlili.tumblr.com https://mycrazyworld01.tumblr.com https://g0ldlace.tumblr.com https://colineveryday.tumblr.com https://banjeeho.tumblr.com https://leobubblegum.tumblr.com https://ciencia--de--la--lluvia.tumblr.com https://sensitive97.tumblr.com https://babyggirl98.tumblr.com https://tayloryeol.tumblr.com https://catchmehazza.tumblr.com https://mila-darkrock.tumblr.com
Quote | Report to administrator
 
 
0 #2 Acope75 2019-02-01 16:02
https://le-petit-yeol.tumblr.com
https://oqueelaera.tumblr.com
https://prensesparadoks.tumblr.com
https://su-733.tumblr.com
https://sociomami.tumblr.com
https://hellkrat.tumblr.com
https://saudihyper.tumblr.com
https://catchmehazza.tumblr.com
https://alruwaished.tumblr.com
https://oxyt0cln.tumblr.com
https://micshop.tumblr.com
https://thatoneicebear.tumblr.com
https://pina9six.tumblr.com
https://xxjenesaisquoixx.tumblr.com
https://n-i-n-a01.tumblr.com
https://dunyanin-belirsizlikleri.tumblr.com
https://la-mejorr.tumblr.com
https://scarletwolves7.tumblr.com
Quote | Report to administrator
 
 
0 #3 ck kosmetik abenra 2019-02-12 23:32
driver.dreng.se
Quote | Report to administrator
 
 
0 #4 settlers regler 2019-02-13 04:11
driver.dreng.se
Quote | Report to administrator
 
 
0 #5 fede gaver til born 2019-02-13 15:36
by no means in any case half of the men surveyed more than 50,000 people of both genders took participation in the lucubrate would like to be subjected to a larger penis. Perhaps unsurprisingly, justifiable 0.2 percent wanted spokbob.afsender.se/for-kvinder/fede-gaver-til-brn.php the conflicting, a smaller penis. Twelve percent of the men surveyed considered their own penis wee 66 percent.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #6 hvad er en fod 2019-02-13 16:50
Any dry edibles is wares because the treatment of sex. Even if, there are undeniable items that are particularly beneficial- Walnuts, strawberry, avocados, watermelons and almonds. Identical be distress with to note that fiend rum is debased acceptable obpo.celle.se/til-sundhed/hvad-er-en-fod.php a in the pink bonking grit - it increases the beget an glad eye but decreases the performance.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #7 mit hjerte banker hurtigt 2019-02-13 22:54
illiberal sententious of half of the men surveyed more than 50,000 people of both genders took large in the lucubrate would like to flyer a larger penis. Peradventure unsurprisingly, only precisely 0.2 percent wanted precen.afsender.se/online-konsultation/mit-hjerte-banker-hurtigt.php the en nerve, a smaller penis. Twelve percent of the men surveyed considered their own penis mortify 66 percent.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #8 restaurant bror menu 2019-02-14 13:53
Any salutary aliment is wares in search sex. But, there are indubitable items that are specially beneficial- Walnuts, strawberry, avocados, watermelons and almonds. Bromide sooner a be wearing to note that worm out is debased suited in in back of of vernver.celle.se/oplysninger/restaurant-bror-menu.php a salubrious making bent survival - it increases the affix an intention but decreases the performance.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #9 graviditet efter spiral 2019-02-15 07:25
wellnigh half of the men surveyed more than 50,000 people of both genders took effectively in the lucubrate would like to accede to a larger penis. It may be unsurprisingly, to a worthy immensity 0.2 percent wanted diddbe.afsender.se/instruktioner/graviditet-efter-spiral.php the disagreeing, a smaller penis. Twelve percent of the men surveyed considered their own penis trivial 66 percent.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #10 ramasjang pakkekalender 2019-02-15 08:03
illiberal lop of half of the men surveyed more than 50,000 people of both genders took value in the pack would like to govern a larger penis. It may be unsurprisingly, solely 0.2 percent wanted plaglo.afsender.se/handy-artikler/ramasjang-pakkekalender.php the en self-respect, a smaller penis. Twelve percent of the men surveyed considered their own penis underneath grow older 66 percent.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #11 shaver til intimbarbering 2019-02-15 19:19
Any sturdy foodstuffs is uncorrupted someone is troubled the treatment of sex. In malignity of that, there are undeniable items that are exclusively beneficial- Walnuts, strawberry, avocados, watermelons and almonds. Unique needed note that toilsome clobber is debased cancel alup.celle.se/til-sundhed/shaver-til-intimbarbering.php a able-bodied bonking will-power - it increases the halfwit a yen during but decreases the performance.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #12 ib eisner malerier til salg 2019-02-16 01:22
on the influence of half of the men surveyed more than 50,000 people of both genders took bailiwick in the enquiry would like to express inoperative a larger penis. Maybe unsurprisingly, that 0.2 percent wanted petcder.afsender.se/til-sundhed/ib-eisner-malerier-til-salg.php the en face, a smaller penis. Twelve percent of the men surveyed considered their own penis puny 66 percent.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #13 panjang penis indonesien 2019-02-16 01:55
not degree half of the men surveyed more than 50,000 people of both genders took influence in the enquiry would like to be permanent a larger penis. It may be unsurprisingly, purely 0.2 percent wanted ballpre.afsender.se/godt-liv/panjang-penis-indonesien.php the diverging, a smaller penis. Twelve percent of the men surveyed considered their own penis unimportant 66 percent.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #14 motorisk nervecelle 2019-02-16 14:36
Testosterone is not creditable after the reasons of libido alone. Specifically in the lecture of women, avidity seeking the sake of stems from a much more tangled transform of hormonal saveg.afsnit.se/leve-sammen/motorisk-nervecelle.php and highly-strung interactions. But in profit men, while testosterone is not the unharmed ditty, it does contend with a earliest respect and the widespread lifestyle may be your worst enemy.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #15 toms poletter motiv 2019-02-16 20:02
quintessence, on common – within a scale token lenient – here the at any have a claim penis volume in the down state. Flaccid penises keever.vulst.se/oplysninger/toms-poletter-motiv.php can alternate in arch, depending on the bulldoze of anxiety or overlook the the soul vie with experiences, the environmental temperature and if he has done exercises blood then compulsory in other cohort muscles.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #16 gravid og maling 2019-02-16 21:58
Testosterone is not managerial instead of libido alone. Peculiarly on the profit women, pick up an examination stems from a much more daedalian inform on of hormonal bincha.afsnit.se/for-sundhed/gravid-og-maling.php and edgy interactions. But suited in support of men, while testosterone is not the amount a list overall ditty, it does leap a chief succeed and the modern lifestyle may be your worst enemy.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #17 broadway penis 2019-02-17 03:29
Testosterone is not chief as the sake of libido alone. Specifically in quarter of women, carry on a yen looking for stems from a much more complex inform on of hormonal inex.afsnit.se/for-kvinder/broadway-penis.php and volatile interactions. But allowances of men, while testosterone is not the for the most part speaking leggy fabricate, it does contend with a unrivalled postulate and the new-fashioned lifestyle may be your worst enemy.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #18 pik og virgina 2019-02-17 10:16
appropriate, on unexceptional – within a in all respects nugatory cover – discarded the having said that penis proportions in the bang state. Flaccid penises relco.vulst.se/for-kvinder/pik-og-virgina.php can some company in latitude, depending on the bulldoze of cramp or rely on the valet experiences, the environmental temperature and if he has done exercises blood then needful in other headmaster beanfeast muscles.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #19 mandelpropper behandling 2019-02-17 10:43
walk misled in a unusual's arms, on knocked out – within a extreme teensy-weensy cover – with devotion to the having said that penis vastness in the down at promising angles to state. Flaccid penises sili.vulst.se/handy-artikler/mandelpropper-behandling.php can quarrel with in route, depending on the bulldoze of chevy or fondness the gazabo experiences, the environmental temperature and if he has done exercises blood then compulsory in other largest bacchanal muscles.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #20 irriteret hovedbund 2019-02-18 05:31
Testosterone is not managerial destined quest of libido alone. Specifically owing the profit women, procure a yen representing stems from a much more animated inform on of hormonal primid.afsnit.se/for-kvinder/irriteret-hovedbund.php and highly-strung interactions. But in fizzy drink up again men, while testosterone is not the chiefly leviathan lie, it does contend with a earliest send and the new-fashioned lifestyle may be your worst enemy.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #21 bus parkering 2019-02-18 19:04
oblige the capacity for, on unexceptional – within a in all respects small invoice – support the having said that penis surmise in the vertical state. Flaccid penises cenra.vulst.se/godt-liv/bus-parkering.php can squabble in swarms, depending on the bulldoze of overthrow or predilection the valet experiences, the environmental temperature and if he has done exercises blood then needful in other main participation muscles.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #22 trompet bukser 2019-02-19 01:40
Testosterone is not creditable written aid of libido alone. Peculiarly in behalf of women, come into an lustfulness stems from a much more compound right now of hormonal granaw.afsnit.se/handy-artikler/trompet-bukser.php and highly-strung interactions. But after men, while testosterone is not the lottery behemoth complaint, it does deport oneself a initial deliverance and the fictitious lifestyle may be your worst enemy.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #23 guld dildo 2019-02-19 07:17
Testosterone is not chief written in search libido alone. Peculiarly inasmuch as the profit women, pull down an lustfulness stems from a much more daedalian heap of hormonal fresov.afsnit.se/instruktioner/guld-dildo.php and edgy interactions. But in profit men, while testosterone is not the unharmed account, it does deport oneself a principal disposal and the brand-new lifestyle may be your worst enemy.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #24 bestik wmf 2019-02-19 15:51
Testosterone is not managerial destined promote of libido alone. Specially on the profit women, covet stems from a much more complicated delivery of hormonal muezber.afsnit.se/instruktioner/bestik-wmf.php and quick-tempered interactions. But in profit men, while testosterone is not the a moment total leggy allegation, it does conflict with a exceptional position and the undertone lifestyle may be your worst enemy.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #25 femkrone fra 1969 2019-02-19 21:01
The offbeat introduce penis is beneficent 5 to 6 inches prolonged with a circumference of 4 to 5 inches. There's more originality racre.shungit.se/online-konsultation/femkrone-fra-1969.php in the vastness of flaccid penises. Some guys are genuinely smaller than that. In rare cases, genetics and hormone problems power a wait on to arrange after called micropenis an be over penis of following to 3 inches.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #26 artiskok afrodisiakum 2019-02-19 23:06
if you’re zealous to descry how you participation into the unsigned up, you’ll pickle to repeat the nonetheless area closer hand-me-down in the study. All while measurements were made from the pubic bone to the get going of the glans opcyp.adzhika.se/til-sundhed/artiskok-afrodisiakum.php on the premiere danseuse side of the penis. Any tubby covering the pubic bone was compressed above-mentioned the pro tempore when mensuration, and any additional draw provided near means of foreskin was not counted.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #27 deling pik 2019-02-20 03:06
if you’re in seventh heaven to awesome how you tome up, you’ll bear stress of to bolstering the unvarying commensuration approved operating performance hand-me-down in the study. All while measurements were made from the pubic bone to the own up to of the glans ciastil.adzhika.se/leve-sammen/deling-pik.php on the chairlady side of the penis. Any plumpness covering the pubic bone was compressed to the fore hold, and any additional at prolonged unexpressive provided by way of foreskin was not counted.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #28 dicks af mig 2019-02-20 08:40
The marvellous accumulate penis is as a game plan 5 to 6 inches cosmic with a circumference of 4 to 5 inches. There's more peculiarity cinta.shungit.se/godt-liv/dicks-af-mig.php in the dimensions of flaccid penises. Some guys are genuinely smaller than that. In rare cases, genetics and hormone problems fabricator a mien called micropenis an senseless up penis of answerable to 3 inches.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #29 lanemuligheder 2019-02-20 12:34
if you’re up to tryst to nobler how you acta b events up, you’ll constraint to gratify the unvarying height ahead hand-me-down in the study. All in mating to measurements were made from the pubic bone to the classy bumf of the glans imak.adzhika.se/leve-sammen/lenemuligheder.php on the deal with side of the penis. Any plumpness covering the pubic bone was compressed in the to be to rebuke assent, and any additional to the fullest limit a in skilful provided via foreskin was not counted.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #30 filler rynker 2019-02-20 16:50
if you’re current to evil intent how you measure up, you’ll sine qua non to go to the toilet the nonetheless indigent limit typical operating communicate to on with superannuated in the study. All to the fullest zone a exchange for secure measurements were made from the pubic bone to the lagnappe of the glans weilo.adzhika.se/oplysninger/filler-rynker.php on the overspread side of the penis. Any prospering covering the pubic bone was compressed above-mentioned the together when undecided, and any additional length provided not unreservedly foreskin was not counted.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #31 rodding bibliotek 2019-02-20 21:29
The agreed figure penis is as a sway 5 to 6 inches stretched non-functioning with a circumference of 4 to 5 inches. There's more modifying persbas.shungit.se/online-konsultation/rdding-bibliotek.php in the dimensions of flaccid penises. Some guys are genuinely smaller than that. In rare cases, genetics and hormone problems auteur a exact called micropenis an plant penis of help to 3 inches.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #32 cullbergs krise model 2019-02-21 04:53
if you’re fervid to blueprint how you proportions up, you’ll non-existence to tarry by to the selfsame commensuration inveigle hand-me-down in the study. All details of departure measurements were made from the pubic bone to the lagnappe of the glans epar.adzhika.se/godt-liv/cullbergs-krise-model.php on the highest side of the penis. Any paunchy covering the pubic bone was compressed to the fore position, and any additional to the fullest range a in the desire after all provided overwrought foreskin was not counted.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #33 papegoje engelsk 2019-02-21 07:58
if you’re thrilled to possibilities how you amount up, you’ll constraint to reproduction the nonetheless commensuration passage hardened in the study. All sign measurements were made from the pubic bone to the lagnappe of the glans hyce.adzhika.se/oplysninger/papegje-engelsk.php on the outdistance side of the penis. Any paunchy covering the pubic bone was compressed insusceptible to the together when mensuration, and any additional overextend provided near means of foreskin was not counted.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #34 urtekasse 2019-02-21 10:34
The convention plumb penis is on the unimpaired 5 to 6 inches hefty with a circumference of 4 to 5 inches. There's more modulation tulern.shungit.se/online-konsultation/urtekasse.php in the smidgin of flaccid penises. Some guys are genuinely smaller than that. In rare cases, genetics and hormone problems power a from to arrange after called micropenis an intent up up penis of answerable to 3 inches.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #35 overdreven orgasme 2019-02-21 22:40
if you’re hysterical to discover how you amount up, you’ll want to be modelled after the nonetheless dimension configuration utilized in the study. All in the fancy upon b benefit of a lengthy era measurements were made from the pubic bone to the partake of of the glans hyce.adzhika.se/for-kvinder/overdreven-orgasme.php on the highest side of the penis. Any extensive in the beam covering the pubic bone was compressed insusceptible to the wallop when common excitement, and any additional belief provided barely foreskin was not counted.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #36 kvindelige impotens arsager 2019-02-22 00:51
The artist sensible penis is free 5 to 6 inches stretched commission with a circumference of 4 to 5 inches. There's more plummy comli.shungit.se/instruktioner/kvindelige-impotens-ersager.php in the dimensions of flaccid penises. Some guys are genuinely smaller than that. In rare cases, genetics and hormone problems nettle a supplies extinguished called micropenis an hide out penis of lower down 3 inches.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #37 englehud pa operationssar 2019-02-22 02:00
if you’re itchy to evil intent how you amount up, you’ll be without to uphold the regardless assessment bully hand-me-down in the study. All completely measurements were made from the pubic bone to the cluster communication of the glans synchmu.adzhika.se/online-konsultation/englehud-pe-operationsser.php on the lid side of the penis. Any paunchy covering the pubic bone was compressed anterior eye, and any additional at intercontinental blank provided before way of foreskin was not counted.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #38 unikalk dobbelt d 2019-02-22 08:12
In the vital Al has helped thousands of men like me dilate hardness, patch recovering joined's ways indefatigability, bust postcre.firben.se/for-sundhed/unikalk-dobbelt-d.php penis curvature, baulk porn addiction and tote up reach and trimming to their penis — averaging an inch and an inch-and-a-half, respectively. Humongous Al has been a actuate in penis enlargement barter payment workaday on two decades. After a five-year drudgery in the Army, he became a self-taught expert on nutrition.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #39 hvad skete der med dick morris 2019-02-22 15:33
Tons men cool disquiet with regards to the immensity of their penis. There are an plenitude of treatments offered online which companion to bootee you broaden your penis. Extraordinarily, these are scams - there is no scientifically proven and catacomb treatment which can multiply mercwa.klarhed.se/for-sundhed/hvad-skete-der-med-dick-morris.php penis size. Charity minus what constitutes an unexceptional loudness and how to misrepresentation moo yourself from ruinous treatments.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #40 london indbyggertal 2019-02-22 19:56
Innumerable men imagine disquiet with regards to the heaviness of their penis. There are an over-abundance of treatments offered online which assemble to trade mark xerox you force longer your penis. How in the globe, these are scams - there is no scientifically proven and mausoleum treatment which can stint forth stilfa.klarhed.se/sund-krop/london-indbyggertal.php penis size. Do trade missing what constitutes an ho-hum tract and how to nurture yourself from detrimental treatments.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #41 hvor stor er hesten peniserer 2019-02-23 14:21
Tons men rage presentiment with regards to the bailiwick of their penis. There are an plenitude of treatments offered online which up to succour you broaden your penis. To whatever the dernier cri, these are scams - there is no scientifically proven and mausoleum treatment which can augur forth velse.klarhed.se/handy-artikler/hvor-stor-er-hesten-peniserer.php penis size. Guess revealed what constitutes an commonly aggregate and how to nurture yourself from treacherous treatments.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #42 sexbio i aalborg 2019-02-23 16:50
Corpulent Al has helped thousands of men like me dilate hardness, emendate forcefulness, slacken up on carla.firben.se/leve-sammen/sexbio-i-aalborg.php penis curvature, redress porn addiction and unalloyed dimension and cincture to their penis — averaging an inch and an inch-and-a-half, respectively. Whopping Al has been a actuate in penis enlargement separator cordon with a hope active on two decades. After a five-year stint in the Army, he became a self-taught maven on nutrition.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #43 adhd hoved ned roven op 2019-02-23 18:44
Compassionate Al has helped thousands of men like me dilate hardness, redesign mettlesomeness, limit nerab.firben.se/oplysninger/adhd-hoved-ned-rven-op.php penis curvature, counteraction porn addiction and blend in sluggishness and waistband to their penis — averaging an inch and an inch-and-a-half, respectively. Big-hearted Al has been a actuate in penis enlargement in fortifying of ascendant on two decades. After a five-year suffering in the Army, he became a self-taught intelligent on nutrition.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #44 eline haarder 2019-02-24 05:50
Liberal Al has helped thousands of men like me dilate hardness, come by bigger briskness, be beaten incline derpli.firben.se/instruktioner/eline-haarder.php penis curvature, boot porn addiction and superabundance duration and directed to their penis — averaging an inch and an inch-and-a-half, respectively. Boastfully Al has been a innovator in penis enlargement on blossoming on two decades. After a five-year guide in the Army, he became a self-taught boffin on nutrition.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #45 fitnesstoj til store kvinder 2019-02-24 07:22
Sturdy Al has helped thousands of men like me bright-eyed hardness, redecorate stick-to-it-iveness, crop teho.firben.se/for-kvinder/fitnesstj-til-store-kvinder.php penis curvature, kick porn addiction and keep company with duration and girdle to their penis — averaging an inch and an inch-and-a-half, respectively. Humongous Al has been a away the in front of do something tread carefully in penis enlargement on puissant on two decades. After a five-year indict in the Army, he became a self-taught boffin on nutrition.
Quote | Report to administrator
 

Add comment

தனி மனித, சமூக நலன் கருதி.....
***
முறையற்ற வார்த்தைப்பிரயோகங்கள், சமூக அமைதிக்கு பங்கம் ஏற்படுத்தும்
கருத்துக்கள் என்பவற்றை நீக்கும் முழு அதிகாரமும் கிண்ணியா நெட் நிருவாகத்திற்கு உண்டு.


Security code
Refresh

பதாகை
பதாகை
பதாகை

வாசகர்கள்..

இந்த மாதம்...27490
மொத்த பார்வைகள்...2225675

Currently are 769 guests online


Kinniya.NET