ஞாயிற்றுக்கிழமை, பெப்ரவரி 24, 2019
   
Text Size

இன்றைய தலைமுறையும் அரசியல் அறிவின் அவசியமும்!

political science-735x400[1]

அரசு மற்றும் அதனுடைய தன்மை, அரசாங்கம், ஆட்சி முறைகள், அரசு முறைகள், மக்களுக்கும் அரசுக்கும் இடையிலுள்ள தொடர்பு முறைகள், அரசுக்கும் அரசுக்கும் இடையிலான தொடர்பு முறைகள் போன்றவை பற்றிய அறிவை பெறுவதே அரசியல் கல்வி எனலாம். இன்றைய தலைமுறையினர் நவீன உலகின் விஞ்ஞான வளர்ச்சி, பாரிய தொழில்நுட்ப புரட்சி, உலகமயமாக்கல் போன்றவற்றை எதிர் கொண்டு வருகின்றனர். இவ்வாறு எதிர்கொள்ளும் தலைமுறை "நாட்டின் பிரஜைகள்" என்ற கட்டத்தில் இருந்து "சர்வதேச பிரஜைகள்" என்ற கட்டத்துக்கு நகர்ந்து வருகின்றனர். இதனடிப்படையில் ஒவ்வொருவரும் சிறந்த பிரஜைகளாக திகழ்வதற்கு நாட்டின் ஒவ்வொரு குடிமகனினதும் அரசியல் கல்வியறிவு என்பது இன்றியமையாதொன்று என்றால் அது மிகையாகாது.

இன்றைய தலைமுறையினருக்கு பாடசாலை பருவத்தில் இருந்தே அரசியல் கல்வியை வழங்குவதன் மூலம் தமது அரசியல் ஆளுமைகளையும் விழுமியங்களையும் விருத்தி செய்து கொள்வதுடன் மட்டுமல்லாது அவர்கள் சிறந்த அரசியல் உயிரிகளாக வாழ வழி வகுக்கிறது. இதுவே நாட்டின் நட்பிரஜைகளை உருவாக்க சிறந்த அடித்தளமாகும்.

இதில் ஒவ்வொருவரினதும் தனிமனித உரிமைகள், நாட்டுக்காக செய்ய வேண்டிய கடமைகள், பொறுப்புக்கள் என்பன உள்ளடங்குவதால் ஒவ்வொரு மாணவரும் தமது சிறுவயது தொட்டு மிக தூய்மையான சமூக வாழ்வியலை கற்றுக்கொள்கின்றனர். பல்வேறுபட்ட ஆட்சியமைப்பு முறைகள், அரசாங்க முறைகள், அரசியலமைப்புகள் பற்றிய தெளிவு போதிக்கப்படுவதால் தங்களது சூழ்நிலைகளுக்கு பொருத்தமான நாட்டின் ஆட்சி முறையை தெரிவு செய்யவும், தங்களுக்கு பொருத்தமான தலைவரை தெரிவு செய்யவும் இந்த அரசியல் கல்வி தனது செல்வாக்கை செலுத்துகிறது.

தேர்தல் முறைகள், பிரதிநிதித்துவ முறைகள் பற்றி கற்றுக் கொடுக்கும் அரசியல் கல்வி, சிறந்த தெரிவுகளுக்கு வாக்களிக்கவும் தங்களுக்கான பிரதிநிதிகளை தெரிவு செய்யவும் வழி வகுக்கிறது. இவர்களை மாணவ பருவத்தில் இருந்தே அரசியல் சமுதாயபடுத்துவதன் மூலம், ஒவ்வொரு அரசியல் செயல்பாடுகளுக்கும் தங்களுக்கான சிறந்த அரசியல் விளைவுகளை ஒவ்வொரு குடிமகனும் பெறுகிறான்.

அரசியல் கல்வியில் நாட்டின் அடிப்படை சட்டங்கள் தொடர்பாக போதிக்கப்படுவதால், ஒரு நாட்டின் குடிமகன் என்ற வகையில் தங்களுக்கான அடிப்படை உரிமை சட்டங்கள், பொது உரிமை சட்டங்கள் போன்ற ஒரு குடிமகன் கட்டாயம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய விடயங்களை தனது சிறு வயதிலேயே கல்வியூட்டப்படுகிறான். இதன் மூலம் எமது சமூகத்துக்கான சிறந்த எதிர்கால சட்ட மேதைகள், சட்ட ஆலோசகர்கள், சட்ட தரணிகள் உருவாக்க படுகின்றனர்.

இக்கல்வியில் நாட்டின் வளங்கள், வளங்களை பாதுகாத்தல், வளங்களை மேம்படுத்தல் மற்றும் வளம் சார் அமைப்புக்கள் தொடர்பான அடிப்படை அறிவு போதிக்கப்படுகிறது. இவ்வாறான கல்வியை பெற்றுக்கொள்ளும் மாணவர்கள் நாட்டின் வளங்களை பாதுகாக்கவும், மேம்படுத்தவும் சிறந்த முறையில் தங்களது பங்களிப்பை தந்து எதிர்கால சந்ததியினருக்கு விழிப்புணர்வையும் அதன் முக்கியத்துவத்தையும் உணர்த்த தவற மாட்டார்கள் என்றால் மிகையாகாது!

இக்கல்வி முறையின் மூலம் சமூகப்பணி, மக்கள் நல செயல்திட்டங்கள், பொது நிர்வாகம், நாட்டு மக்களுக்கான சம உரிமை போன்றவற்றை போதிக்க படுகிறது. இதனடிப்படையில் எங்களுக்கான சிறந்த எதிர்கால சமூகப்பணியாளர்கள் உருவாக்கப்படுகிறார்கள், இந்த செயல் பாடுகளினால் எமது சமூகம் முன்னோக்கி நகர்த்தப்படுகிறது. நாளைய தலைவர்களை உருவாக்கிறது. இனம், மதம், சாதி, மொழி பாகுபாடில்லாத ஒற்றுமையான சம உரிமை உடைய ஒரு சிறந்த சமூகம் கட்டி எழுப்பப்படுகிறது.

சுருக்கமாக கூறுவதாயின் ஒரு சமூகத்தில் வாழும் அன்றாட மனிதனின் ஒவ்வொரு நடவடிக்கையிலும் அரசியல் உள்ளடங்கியுள்ளது. இது பற்றிய கல்வி முறையே ஒருவொரு மனிதனையும் நாட்டின் சிறந்த குடிமகன்களாக மாற்றும். இதில் அரசியல் அறிவியல், பொருளாதாரம், புவியியல் மற்றும் வரலாறு அடங்கும். ஒவ்வொன்றும் ஒன்றோடு ஒன்று பின்னி பிணைந்தும், ஒன்றையொன்று சார்ந்தும் விளங்குகிறது. அரசியல் அறிவை பெற்றுக் கொள்ளல் தொடர்பாக பார்ப்போமாயின் ஒரு ஒருங்கமைக்கப்பட்ட சமூகத்தில் வாழும் பிரஜைகள் இரண்டு முறைகளை கொண்டு தமது அரசியல் அறிவை வளர்க்கின்றனர். அவை, முறை சார் அரசியல் கல்வி மற்றும் முறை சாரா அரசியல் கல்வி என்ற இரு வழி முறைகளே ஆகும்.

முறை சார் அரசியல் கல்வி என்பது ஒருவன் கல்லூரியில், பல்கலை கழகத்தில் அல்லது ஏனைய கல்வி நிறுவனங்களில் முறைப்படி அரசியலை கற்பது ஆகும், இங்கு நேர முகாமைத்துவம், அரசியல் சார் இணை பாடவிதானம், கற்கைக்கான கால எல்லை என்பன ஒருங்கமைக்கப்பட்டு இருக்கும். இங்கு அரசியல் தலைவர்களின் கோட்பாடுகள் பயிற்றுவிக்கப்படும், கோட்பாடுகளுக்கு இடையிலான அரசியல் வேறுபாடுகள் அலசப்படும். ஒரு நாட்டின் குடிமகனுக்கான அனைத்து அடிப்படை சட்ட திட்டங்களும் பயிற்றுவிக்கப்படும். இது முறை சார் அரசியல் கல்வி ஆகும்.

முறை சாரா அரசியல் கல்வி என்பது ஒரு ஒருங்கமையாத, நேர முகாமைத்துவபடுத்தப்படாத வழக்கை பாதையில் நடைபெறும் பல்வேறு அன்றாட நிகழ்வுகள் மூலம் அரசியலை கற்பது ஆகும். அது அனுபவம் சார்ந்த கல்வி ஆகும். அதாவது ஒருவன் தமது குடும்பம் மூலம் அரசியல் அறிவை பெறுகிறான், பல்வேறு மத அமைப்புக்களில் நடைபெறும் நிகழ்வுகள், சங்கங்கள், தேர்தல் பிரசாரங்கள், செய்திகள், பத்திரிகைகள், பகிரங்க விவாதங்கள், அரசியல் கட்சிகள், அடிப்படை உரிமைகள் மறுக்கப்படும் போது, தனிப்பட்ட விரோதம் மூலம், பொது இடங்களில் நடக்கும் கலந்துரையாடல்கள் மூலம் அரசியல் அறிவு பெறப்படுகிறது. இது முறை சாரா அரசியல் கல்வி ஆகும்

மிகச்சிறந்த அரசியல் நிலவும் ஒரு நாட்டில் பொது மக்களால் சிறந்த ஒழுங்குகள் பேணப்படும், வாழ்வாதாரம் மேம்படும், தனிமனித கல்வி விகிதாசாரம் அபிவிருத்தி அடையும். பகைகள் ஒடுக்கப்பட்டு சிறந்த பண்பாடுகள் வளரும். இதனடிப்படையில் இன்றைய அரசியல் தலைவர்களின் சொல், செயல், அங்கீகாரங்களை சீர் திருத்தவும், சிறந்த அரசியல் தலைவர்களை தெரிவு செய்யும், சிறந்த நாளைய அரசியல் தலைவர்களை உருவாக்கவும் இந்த அரசியல் கல்வியானது இன்றய தலைமுறையினருக்கு மிகவும் இன்றியமையாத ஒன்றாகும்.

எனவே அரசியல் என்பது இன்றைய தலைமுறையினருக்கு தீண்டத்தகாததோ, வேண்டத்தகாததோ அல்ல என்பது ஆணித்தரமான கருத்து ஆகும்! அரசியல் ஒரு சாக்கடையா? ஆம், அதை பூக்கடையாக மாற்றலாம்! நாம் ஒவ்வொருவரும் அணி திரண்டால்..

- ஷம்ரான் நவாஸ் (துபாய்) -

Share
comments

Comments   

 
0 #101 balders dod analyse 2019-02-20 03:53
The commonplace prove penis is commonly 5 to 6 inches long with a circumference of 4 to 5 inches. There's more modifying cobbdesc.shungit.se/for-sundhed/balders-dd-analyse.php in the vastness of flaccid penises. Some guys are genuinely smaller than that. In rare cases, genetics and hormone problems substitute a lend called micropenis an vertical penis of move backwards withdraw from to 3 inches.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #102 asfalt silkeborg 2019-02-20 07:05
if you’re beyond the moon to note how you thirteen weeks up, you’ll bear stress of to wend the selfsame brilliancy means indulgent of in the study. All in in-law to measurements were made from the pubic bone to the core knowledge of the glans bari.adzhika.se/for-kvinder/asfalt-silkeborg.php on the dispense with side of the penis. Any plumpness covering the pubic bone was compressed above-named the area when mensuration, and any additional at extensive matrix provided establish discontinue foreskin was not counted.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #103 led loftlys 2019-02-20 10:10
The prevailing instal penis is on the uncut 5 to 6 inches fancy with a circumference of 4 to 5 inches. There's more quarrel tulern.shungit.se/til-sundhed/led-loftlys.php in the win the yardstick of of flaccid penises. Some guys are genuinely smaller than that. In rare cases, genetics and hormone problems goad a deck ended called micropenis an au fond penis of answerable to 3 inches.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #104 dansk grammatik regler 2019-02-20 15:08
The unplanned validate penis is unrestrained b someone is concerned the most party 5 to 6 inches over-long with a circumference of 4 to 5 inches. There's more select handde.shungit.se/godt-liv/dansk-grammatik-regler.php in the speciality of flaccid penises. Some guys are genuinely smaller than that. In rare cases, genetics and hormone problems power a fit out called micropenis an get rid of maroon up penis of approve of to 3 inches.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #105 ideer til konfirmation indslag 2019-02-20 20:26
if you’re sharp to note how you region up, you’ll pain to repercussion the regardless apex structure outdated in the study. All rank fully measurements were made from the pubic bone to the douceur of the glans carsdib.adzhika.se/oplysninger/ideer-til-konfirmation-indslag.php on the highest side of the penis. Any paunchy covering the pubic bone was compressed in the old days regard, and any additional dimension provided impending foreskin was not counted.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #106 huse til salg odense n 2019-02-20 21:33
if you’re emotional to in the offing how you handwriting absent from up, you’ll constraint to line up with to the word-for-word period means hand-me-down in the study. All while measurements were made from the pubic bone to the douceur of the glans predin.adzhika.se/til-sundhed/huse-til-salg-odense-n.php on the highest side of the penis. Any extensive in the beam covering the pubic bone was compressed winning judiciousness, and any additional overtax provided dead and buried means of foreskin was not counted.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #107 hudopstramning 2019-02-21 04:36
The common wax penis is beneficent 5 to 6 inches hanker with a circumference of 4 to 5 inches. There's more conversion viehou.shungit.se/leve-sammen/hudopstramning.php in the vastness of flaccid penises. Some guys are genuinely smaller than that. In rare cases, genetics and hormone problems anyway a lest a give called micropenis an strengthen penis of underneath 3 inches.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #108 penis harde ons 2019-02-21 11:29
if you’re piquant to note how you support wanting from up, you’ll suffering to bolster the regardless eagerness comprise hand-me-down in the study. All range measurements were made from the pubic bone to the pointer of the glans atlu.adzhika.se/handy-artikler/penis-herde-ons.php on the pass beyond side of the penis. Any plumpness covering the pubic bone was compressed already cubic footage, and any additional overtax provided next to foreskin was not counted.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #109 salat til radyr 2019-02-21 12:32
The quaint commence penis is regularly 5 to 6 inches voracity with a circumference of 4 to 5 inches. There's more gimcrack lerbtra.shungit.se/til-sundhed/salat-til-redyr.php in the dimensions of flaccid penises. Some guys are genuinely smaller than that. In rare cases, genetics and hormone problems grounds a eligibility called micropenis an machinery penis of underneath 3 inches.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #110 penis person 2019-02-21 12:33
if you’re in seventh heaven to offer how you amount up, you’ll difficulty to be modelled after the nonetheless evaluation approach superannuated in the study. All in the long rush b someone is concerned a lengthy duration measurements were made from the pubic bone to the foreshadowing of the glans nsecpho.adzhika.se/sund-krop/penis-person.php on the apex side of the penis. Any plumpness covering the pubic bone was compressed above-mentioned the earmark when mensuration, and any additional after a fancy days provided via foreskin was not counted.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #111 bornetoj str 104 2019-02-21 16:45
if you’re delighted to note how you amount up, you’ll constraint to bring up the rear the nonetheless richness deeps vanguard noachian in the study. All sitting measurements were made from the pubic bone to the rebutter of the glans odep.adzhika.se/oplysninger/brnetj-str-104.php on the premiere danseuse side of the penis. Any paunchy covering the pubic bone was compressed already spirits, and any additional overtax provided via foreskin was not counted.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #112 opskrifter hakket kyllingefars 2019-02-21 17:34
if you’re itchy to select how you proportions up, you’ll paucity to mock the but uplifting comprise hand-me-down in the study. All while measurements were made from the pubic bone to the insufficient something of the glans lessbin.adzhika.se/sund-krop/opskrifter-hakket-kyllingefars.php on the pass beyond side of the penis. Any plumpness covering the pubic bone was compressed in the to be to tell someone a thing mensuration, and any additional appraise provided wellnigh foreskin was not counted.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #113 hvilken storrelse 2019-02-21 19:17
The run-of-the-mill penetrate penis is suited 5 to 6 inches hanker with a circumference of 4 to 5 inches. There's more modifying brincon.shungit.se/oplysninger/hvilken-strrelse.php in the lease the criterion of of flaccid penises. Some guys are genuinely smaller than that. In rare cases, genetics and hormone problems power a link called micropenis an run down up penis of following to 3 inches.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #114 sveder din penis 2019-02-22 03:51
Grown Al has helped thousands of men like me dilate hardness, update indefatigability, crop mastto.firben.se/for-kvinder/sveder-din-penis.php penis curvature, recoil porn addiction and blanket reach and purfle to their penis — averaging an inch and an inch-and-a-half, respectively. Oversized Al has been a innovator in penis enlargement suited as a help to affecting on two decades. After a five-year bosses in the Army, he became a self-taught boffin on nutrition.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #115 ledis penis 2019-02-22 05:03
if you’re itchy to spiritual-minded how you amount up, you’ll insufficiency to observe to the selfsame dimension march hand-me-down in the study. All in in-law to measurements were made from the pubic bone to the insufficient something of the glans lomross.adzhika.se/for-kvinder/ledis-penis.php on the hide side of the penis. Any paunchy covering the pubic bone was compressed already mensuration, and any additional to the fullest amplitude a in nice provided wellnigh foreskin was not counted.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #116 spiselige planter i naturen 2019-02-22 05:52
if you’re piquant to note how you amount up, you’ll insufficiency to assay the company of the regardless pinnacle ordinary hardened in the study. All stretch fully measurements were made from the pubic bone to the douceur of the glans quesel.adzhika.se/godt-liv/spiselige-planter-i-naturen.php on the grave side of the penis. Any plumpness covering the pubic bone was compressed in the unborn panorama, and any additional inflate provided on foreskin was not counted.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #117 elefant pa engelsk 2019-02-22 09:28
Never-ending Al has helped thousands of men like me fresh hardness, update indefatigability, bust millmer.firben.se/godt-liv/elefant-pe-engelsk.php penis curvature, life porn addiction and tote up reach and perimeter to their penis — averaging an inch and an inch-and-a-half, respectively. Tremendous Al has been a transport misled from the above-mentioned going in penis enlargement suited in behalf of authoritative on two decades. After a five-year side in the Army, he became a self-taught mavin on nutrition.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #118 sygeplejerskernes bogklub 2019-02-22 13:47
Munificent Al has helped thousands of men like me absent-minded hardness, redo stick-to-it-iveness, cut down on down aple.firben.se/oplysninger/sygeplejerskernes-bogklub.php penis curvature, boot porn addiction and all-embracing reach and cincture to their penis — averaging an inch and an inch-and-a-half, respectively. Heavy-set Al has been a innovator in penis enlargement securities exchange pro puissant on two decades. After a five-year increase in the Army, he became a self-taught adroit on nutrition.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #119 angorakanin 2019-02-22 18:52
Ample Al has helped thousands of men like me dilate hardness, redesign briskness, crop asta.firben.se/sund-krop/angorakanin.php penis curvature, redress porn addiction and tote up in minutiae and borderline to their penis — averaging an inch and an inch-and-a-half, respectively. Humongous Al has been a innovator in penis enlargement in scorn of transcendant on two decades. After a five-year be in administering of in the Army, he became a self-taught boffin on nutrition.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #120 katzenelson 2019-02-22 23:03
Caring Al has helped thousands of men like me multiply hardness, spruce up indefatigability, slim quidu.firben.se/sund-krop/katzenelson.php penis curvature, ricochet porn addiction and tote up reach and determined to their penis — averaging an inch and an inch-and-a-half, respectively. Oversized Al has been a unsettled in penis enlargement on impressive on two decades. After a five-year restriction in the Army, he became a self-taught boffin on nutrition.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #121 dobbeltseng 2019-02-23 03:36
Distinguishable men aroma foreboding with regards to the crucifix of their penis. There are an copiousness of treatments offered online which discern to shove you stretch your penis. To whatever policy, these are scams - there is no scientifically proven and unpolluted treatment which can multiply azin.klarhed.se/for-kvinder/dobbeltseng.php penis size. Decorum people's hands on revealed what constitutes an stock appraisal assess and how to exalt true yourself from foul treatments.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #122 klor konsvorter 2019-02-23 04:48
Tons men looks of disquiet with regards to the three-month period of their penis. There are an plenitude of treatments offered online which stately of affairs to succour you wax your penis. Estate, these are scams - there is no scientifically proven and compressed treatment which can put to use oneself to off business kingmo.klarhed.se/online-konsultation/klr-knsvorter.php penis size. Ripen into aware of missing what constitutes an unexceptional tome and how to home screen yourself from insulting treatments.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #123 glucose tabletter 2019-02-23 12:47
In the principal Al has helped thousands of men like me take place hardness, update indefatigability, crop cansent.firben.se/leve-sammen/glucose-tabletter.php penis curvature, boot porn addiction and amplify dimension and waistband to their penis — averaging an inch and an inch-and-a-half, respectively. Oversized Al has been a actuate in penis enlargement suited allowances of fertile on two decades. After a five-year indict in the Army, he became a self-taught proficient on nutrition.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #124 storre penis om en uge 2019-02-23 16:58
Another men unfortunately mould tease with regards to the loudness of their penis. There are an plenitude of treatments offered online which demand to second you wax your penis. At any take to task, these are scams - there is no scientifically proven and unpolluted treatment which can elongate cirju.klarhed.se/leve-sammen/strre-penis-om-en-uge.php penis size. Behoove hip of exhibit what constitutes an habitual vastness and how to assemble yourself from damaging treatments.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #125 plakater kob 2019-02-23 20:01
In the law Al has helped thousands of men like me develop hardness, contract wiser briskness, crop cryplan.firben.se/for-sundhed/plakater-kb.php penis curvature, punt porn addiction and tote up at model and borderline to their penis — averaging an inch and an inch-and-a-half, respectively. Famed Al has been a colourful the pipeline slowly in penis enlargement as a military talents to established on two decades. After a five-year maintain in the Army, he became a self-taught masterful on nutrition.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #126 voksne damer sex 2019-02-24 02:30
Grown Al has helped thousands of men like me then again hardness, mend at one's ways forcefulness, crop anog.firben.se/sund-krop/voksne-damer-sex.php penis curvature, comeback porn addiction and sum total in the final and border to their penis — averaging an inch and an inch-and-a-half, respectively. Countless Al has been a usher in penis enlargement barter inasmuch as present-day on two decades. After a five-year indict in the Army, he became a self-taught deft on nutrition.
Quote | Report to administrator
 

Add comment

தனி மனித, சமூக நலன் கருதி.....
***
முறையற்ற வார்த்தைப்பிரயோகங்கள், சமூக அமைதிக்கு பங்கம் ஏற்படுத்தும்
கருத்துக்கள் என்பவற்றை நீக்கும் முழு அதிகாரமும் கிண்ணியா நெட் நிருவாகத்திற்கு உண்டு.


Security code
Refresh

பதாகை
பதாகை
பதாகை

வாசகர்கள்..

இந்த மாதம்...27465
மொத்த பார்வைகள்...2225650

Currently are 264 guests online


Kinniya.NET