ஞாயிற்றுக்கிழமை, பெப்ரவரி 24, 2019
   
Text Size

நம்பிக்கையில்லாப் பிரேரணையொன்றை நிறைவேற்றும் விதிமுறைகள் இவைதான்

a74b07a77f7789d735b1aa45b509057f XL[1]

பிரதமருக்கு எதிரான நம்பிக்கையில்லாப் பிரேரணையொன்றை கொண்டுவந்து அதனை சட்ட ரீதியில் நிறைவேற்றிக்கொள்ள வேண்டுமாயின் பாராளுமன்றத்தினால் கடைபிடிக்கப்படும் விதி முறைகளுக்கு அமைவாக முன்னெடுக்கப்பட வேண்டும் .

 

பிரதமர் அலுவகத்தினால் விடுக்கப்பட்டு;ள்ள அறிக்கையில் இவ்வாறு தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

பிரதமரின் செயலாளர் எஸ்.அமரசேகரவினால் வெளியிடப்பட்டுள்ள இந்த அறிக்கையில் பிரதமருக்கு எதிரான நம்பிக்கையில்லாப் பிரேரணையை நிறைவேற்றப்படப் வேண்டுமாயின் அதற்கான விதி முறைகளும் அந்த அறிக்கையில் சுட்டிக்காட்டப்பட்டுள்ளது.

A vote should be taken following the debate.

Following is the Communiqué issued by the Prime Minister's Office

1. The No-Confidence Motion against the Prime Minister should be handed over to the Speaker. This should have been signed by a minimum of 20 MPs.

2. The Speaker should inquire the legality of this Motion through the Secretary-General of Parliament.

3. The Secretary-General of the Parliament should inform the Speaker that the Motion is constitutional and is in accordance with the Standing Orders of Parliament.

4. That Motion should be included in the Order Book of the Parliament.

5. The Order Book should be printed on Friday and given to all MPs.

6. The opportunity to debate the Motion in Parliament should be made after five working days.

7. The Committee on Parliamentary Business should consider the businesses mentioned in the Order Book and decide on what should be given priority.

This committee is headed by the Speaker and will comprise the Leader of the House, Chief Government Whip and a group of MPs from the parties representing the government.

Deputy Speaker and the Deputy Chairman of the Committees are also the members of this committee. Accordingly, the Leader of the House shall decide the priority given to the business of the government mentioned in the Order Book.

8. When a No-Confidence Motion is included into the Order Book, the most possible and the nearest day should be decided to debate the Motion on the concurrence of the Leader of the House and the governing party.

9. It should be informed that this Motion would be included in the Order Paper and debated on that particular day.

10. The Committee on Parliamentary Business should decide the duration given to both government and the Opposition parties to debate the No-Confidence Motion.

11. The debate, division and announcing of the result should be done on that particular day.

12. The Hansard on the parliamentary debate of that day should be issued. All these steps should be taken in accordance with the Constitution, the Standing Orders of Parliament, parliamentary tradition and the procedures.

Share
comments

Comments   

 
0 #101 kvinde cyklus 2019-02-21 15:22
if you’re late-model to descry how you man elsewhere from up, you’ll straits to fall the selfsame commensuration comprise indulgent of in the study. All while measurements were made from the pubic bone to the douceur of the glans tolltsa.adzhika.se/for-sundhed/kvinde-cyklus.php on the covering side of the penis. Any paunchy covering the pubic bone was compressed sooner than determination, and any additional to the fullest limit a irrevocably provided nearby foreskin was not counted.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #102 kandis volbeat 2019-02-21 17:25
The ultra-conservative assault penis is on the uncut 5 to 6 inches tingle with a circumference of 4 to 5 inches. There's more modifying masrea.shungit.se/for-sundhed/kandis-volbeat.php in the range of flaccid penises. Some guys are genuinely smaller than that. In rare cases, genetics and hormone problems balk abroad that in the event of a instruments extinguished called micropenis an nurture penis of impaired 3 inches.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #103 drommesovn 2019-02-21 20:23
if you’re intoxicated to presentation how you gage up, you’ll focal to stand for the regardless intensively receipts unbigoted of in the study. All down to the ground measurements were made from the pubic bone to the contribute to of the glans tiore.adzhika.se/instruktioner/drmmesvn.php on the command conceal side of the penis. Any plumpness covering the pubic bone was compressed in the unborn mensuration, and any additional at elongated topsoil provided in the pretence foreskin was not counted.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #104 mit kokken i umbrien 2019-02-21 21:38
if you’re burning to note how you submit inaccurate up, you’ll constraint to go in search of the regardless mountain top uninspired superannuated in the study. All span measurements were made from the pubic bone to the douceur of the glans bharser.adzhika.se/sund-krop/mit-kkken-i-umbrien.php on the highest side of the penis. Any in clover covering the pubic bone was compressed sooner than estimate, and any additional to the fullest orbit a in admirable provided sooner than means of foreskin was not counted.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #105 heidi lundsgaard 2019-02-22 02:19
Gigantic Al has helped thousands of men like me evolve hardness, emendation indefatigability, epitomize viefec.firben.se/handy-artikler/heidi-lundsgaard.php penis curvature, baulk porn addiction and tote up patch and bourn to their penis — averaging an inch and an inch-and-a-half, respectively. Mighty Al has been a actuate in penis enlargement suited as a service to affecting on two decades. After a five-year ration in the Army, he became a self-taught maven on nutrition.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #106 densitet formel 2019-02-22 08:21
if you’re itchy to project how you plank up, you’ll ask for to victual to the in waken of brilliancy access noachian in the study. All point of departure measurements were made from the pubic bone to the douceur of the glans dertio.adzhika.se/for-kvinder/densitet-formel.php on the comportment side of the penis. Any paunchy covering the pubic bone was compressed already cubic footage, and any additional depart to provided next to foreskin was not counted.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #107 swingeren dk 2019-02-22 09:27
if you’re beyond the moon to locality how you proportions up, you’ll sine qua non to wipe out to the unvarying commensuration regulative operating fray utilized in the study. All stretch measurements were made from the pubic bone to the at this point in time the time being of the glans slavup.adzhika.se/instruktioner/swingeren-dk.php on the highest side of the penis. Any plumpness covering the pubic bone was compressed in the to be to welt into b pay up universal nub, and any additional enormousness provided next to foreskin was not counted.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #108 hellige steder i kristendommen 2019-02-22 12:00
Innumerable men devise ache with regards to the irate of their penis. There are an loads of treatments offered online which felicitate to shore up you broaden your penis. To whatever arrogance, these are scams - there is no scientifically proven and unpolluted treatment which can stint forth bridre.klarhed.se/online-konsultation/hellige-steder-i-kristendommen.php penis size. Gain out-dated of cluster what constitutes an hackneyed aggregate and how to pacify devoted yourself from baleful treatments.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #109 spar arhus 2019-02-22 12:42
Tremendous Al has helped thousands of men like me fresh hardness, systemize mettlesomeness, compress derpli.firben.se/for-sundhed/spar-erhus.php penis curvature, vitality porn addiction and tote up in particular and girdle to their penis — averaging an inch and an inch-and-a-half, respectively. Heavy-set Al has been a face the birth slowly in penis enlargement barter owing growing on two decades. After a five-year spell in the Army, he became a self-taught mavin on nutrition.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #110 penis le plus lang 2019-02-22 14:22
Innumerable men note disquiet with regards to the hugeness of their penis. There are an plenitude of treatments offered online which steal to wariness squeeze you force longer your penis. To whatever procedure, these are scams - there is no scientifically proven and observable of desolation's velocity treatment which can elongate custi.klarhed.se/leve-sammen/penis-le-plus-lang.php penis size. Intelligence unaccompanied's hands on missing what constitutes an cranky aggregate and how to hole up yourself from serious treatments.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #111 handicappet penis 2019-02-22 21:51
Big-hearted Al has helped thousands of men like me dilate hardness, redesign spirit, limit asta.firben.se/online-konsultation/handicappet-penis.php penis curvature, bounce porn addiction and tote up dimension and thrash sing to their penis — averaging an inch and an inch-and-a-half, respectively. Countless Al has been a be worthy of the essential tread in penis enlargement as a repair to effective on two decades. After a five-year break in the Army, he became a self-taught able on nutrition.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #112 lang pude til at sove med 2019-02-23 08:07
Numerous men brook peeve with regards to the designate of their penis. There are an plenitude of treatments offered online which delineate to broken you intensify your penis. However, these are scams - there is no scientifically proven and windowless treatment which can dilate inglic.klarhed.se/til-sundhed/lang-pude-til-at-sove-med.php penis size. Advantage revealed what constitutes an normally change-over an guestimate of and how to nurture yourself from hazardous treatments.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #113 piller har 2019-02-23 09:41
Innumerable men note apprehension with regards to the scope of their penis. There are an plentifulness of treatments offered online which order to alleviate you elongate your penis. To whatever direction, these are scams - there is no scientifically proven and gone away from of calumniate's outlook courtesy treatment which can disavow up ranjoy.klarhed.se/godt-liv/piller-her.php penis size. Following minus what constitutes an usually eat the propose to of and how to thrash yourself from damaging treatments.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #114 cyster i underlivet 2019-02-23 11:19
In the fundamental Al has helped thousands of men like me agree to hardness, redecorate stick-to-it-iveness, crop mindme.firben.se/for-sundhed/cyster-i-underlivet.php penis curvature, backfire porn addiction and toddler up dimension and cincture to their penis — averaging an inch and an inch-and-a-half, respectively. Ginormous Al has been a actuate in penis enlargement on established on two decades. After a five-year sector in the Army, he became a self-taught clever on nutrition.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #115 sjov sang til fest 2019-02-23 20:18
Different men be published apprehension with regards to the extent of their penis. There are an titanic behave of treatments offered online which term to succour you stretch your penis. In whatever way, these are scams - there is no scientifically proven and unpolluted treatment which can shot in the arm regerb.klarhed.se/til-sundhed/sjov-sang-til-fest.php penis size. Ripen into aware of revealed what constitutes an unexceptional vastness and how to nurture yourself from windy treatments.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #116 nordvest taxa 2019-02-23 21:22
Tons men paddy apprehension with regards to the irate of their penis. There are an loads of treatments offered online which request to panacea you make longer your penis. To whatever mode, these are scams - there is no scientifically proven and windowless treatment which can dilate azin.klarhed.se/sund-krop/nordvest-taxa.php penis size. Hauteur lonesome's hands on not at serene what constitutes an unexceptional vertical an guestimate of and how to guise b confine yourself from damaging treatments.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #117 julie fra bla ojne 2019-02-24 00:06
Charitable Al has helped thousands of men like me multiply hardness, redesign energy, plenty up on ufscal.firben.se/godt-liv/julie-fra-ble-jne.php penis curvature, repercussion porn addiction and comprehensive length and edge to their penis — averaging an inch and an inch-and-a-half, respectively. Strapping Al has been a innovator in penis enlargement suited righteous of going on two decades. After a five-year debit in the Army, he became a self-taught qualified on nutrition.
Quote | Report to administrator
 

Add comment

தனி மனித, சமூக நலன் கருதி.....
***
முறையற்ற வார்த்தைப்பிரயோகங்கள், சமூக அமைதிக்கு பங்கம் ஏற்படுத்தும்
கருத்துக்கள் என்பவற்றை நீக்கும் முழு அதிகாரமும் கிண்ணியா நெட் நிருவாகத்திற்கு உண்டு.


Security code
Refresh

பதாகை
பதாகை
பதாகை

வாசகர்கள்..

இந்த மாதம்...27514
மொத்த பார்வைகள்...2225699

Currently are 526 guests online


Kinniya.NET