சனிக்கிழமை, மார்ச் 23, 2019
   
Text Size

வட கிழக்குப் பிரிப்புத் தொடர்பான உயர்நீதிமன்ற தீர்ப்பின் சாராம்சம்- பாகம் 2

 

By: வை எல் எஸ் ஹமீட்
=================================

இந்த வழக்கின் சட்டப்பின்னணி

1987ம் ஆண்டைய 42ம் இலக்க மாகாண சபைகள் சட்டத்தின் பிரிவு 37(1) கீழ் ஜனாதிபதி அருகருகேயுள்ள இரண்டு அல்லது மூன்று மாகாணங்களை இணைப்பதற்காக பிரகடனம் வெளியிடுவதற்கான அதிகாரம் வழங்கப்பட்டிருந்தது. அதன் பிரகாரம் வடக்கு, கிழக்கு இணைவதற்கான பிரகடனத்தை அன்றைய ஜனாதிபதி விடுத்திருந்தார்.

மேற்படி சட்டத்தின் 37(1)(b) இன் பிரகாரம் , வட கிழக்கைப் பொறுத்தவரை ஆயுதங்கள் களையப்பட்டு யுத்த நிறுத்தம் ஏற்பட்டாலேயொழிய அம்மாகாணங்களின் இணைப்புக்கான பிரகடனத்தை ஜனாதிபதி வெளியிடக்கூடாது.

இந்த ஆயுதக்களைவு நிபந்தனை பூர்த்தி செய்யப்படாததால் ஜனாதிபதியின் இணைப்புக்கான பிரகடனம் பிழையானது. அதேநேரம் அவசரகால சட்டத்தின் கீழ் இந்த ஆயுதக்களைவு இடம்பெற்றிருக்க வேண்டும்; என்ற 37(1)(b) இல் தெரிவிக்கப்பட்ட நிபந்தனை அவசரகால சட்டத்தின் கீழ் ‘ ஆயதக்களைவு தொடங்கியிருந்தால் எனத் திருத்தப்பட்டது சட்டப்படி செல்லுபடியாகாது .

பிரிவு 37(1)(a) இன் கீழ் எந்த மாகாணங்கள் இணைக்கப்படுவதற்காக ஜனாதிபதியால் பிரகடனம் வெளியிடப்படுகின்றதோ அம்மாகாணங்களில் 31.12.1988 இற்குமுன் அம்மாகாணங்கள் தொடர்ந்தும் இணைந்திருக்க வேண்டுமா? இல்லையா? என்பது தொடர்பாக சர்வஜன வாக்கெடுப்பு நடாத்தப்பட வேண்டும்; என 37(2)(a) கூறுகின்றது.

அதேநேரம், 37(2)(b) காலத்திற்கு காலம் இந்த சர்வஜன வாக்கெடுப்பை ஒத்திப்போடுகின்ற அதிகாரத்தை ஜனாதிபதிக்கு வழங்குகின்றது. இந்த அதிகாரத்தைப் பாவித்தே ஜனாதிபதிகள் சர்வஜன வாக்கெடுப்பை ஒத்திப்போட்டு வந்தனர்.

ஆயதக்களைவு நடைபெறாமல் இணைத்தது பிழை. ஆயுதக்களை நடைபெற்றால் என்பது தொடங்கினால் என்று வர்த்தமானி மூலம் திருத்தியது செல்லுபடியாகாது; எனவே சட்டப்படி வட கிழக்கு இணைக்கப்படவில்லை. இணைக்கப்படாத வட கிழக்கிற்கு “இணைப்புத் தொடர்ந்திருக்க வேண்டுமா?” என அறிவதற்காக ஒரு சர்வஜனவாக்கெடுப்பு பிற்போடப்படுவதும் அதைக் காரணமாகவைத்து கிழக்கில் தேர்தல் நடாத்தாமல் இருப்பதும் வழக்காளிகளுக்கும் அவர்களைப்போன்றவர்களுக்கும் சட்டரீதியாக 13 வது திருத்தம் சரத்து 154A(2) இற்கமைய கிழக்குமாகாணத்தில் தமக்கென கூட்டப்பட்ட ஒரு மாகாணசபையைக் கொண்டிருக்கின்ற உரிமையை தொடர்ந்தும் மறுத்து வருகின்றது; என்ற வாதம் வழக்காளிகள் தரப்பில் ஆஜரான ஜனாதிபதி சட்டத்தரணி H L de Silva வினால் முன்வைக்கப்பட்டது.

இந்த வாதத்தை மீண்டும் இலகுபடுத்தி சுருக்கமாக தருகின்றேன்.

ஜனாதிபதி இணைப்புக்காக விடுத்த பிரகடனம் பிழையானது. ஏனெனில் ஆயுதக்களைவு இடம்பெறவில்லை.

இணைப்பதற்கு ஆயுதக்களைவு இடம்பெறவேண்டும் என்ற சட்டத்தை வர்த்தமானி மூலம் ஆயுதக்களவு ஆரம்பித்தால் ( போதும்) என்று திருத்தியது செல்லுபடியாகாது . ( ஏன் செல்லுபடியாகாது என்பது பின்னர் வரும்)
எனவே, வட கிழக்கு ஒருபோதும் இணைக்கப்படவில்லை.

இணைக்கப்படாத மாகாணங்கள் தொடர்ந்து இணைந்திருக்கவேண்டுமா? என்பதை அறிவதற்கான சர்வஜனவாக்கெடுப்பே ஒத்திப்போடப்பட்டது.

இணைக்கப்பட்ட மாகாணங்களுக்கான சர்வஜனவாக்கெடுப்பை ஒத்திப்போடுவதற்கான அதிகாரம் ஜனாதிபதிக்கு இருக்கின்றது. ஆனால் இணையாத மாகாணங்களுக்கு எவ்வாறு சர்வஜன வாக்கெடுப்பு நடாத்துவது அல்லது ஒத்திவைப்பது.

எனவே, கிழக்கு மாகாணசபை ஒருபோதும் வடமாகாணசபையுடன் இணைக்கப்படவுமில்லை. கிழக்கு மாகாணசபைக்கு ஒருபோதும் தேர்தல் நடாத்தப்படவுமில்லை. அது கூட்டப்படவுமில்லை.

இதனால் வழக்காளிகளினதும் இதேபோன்ற ஏனையவர்களினதும் உரிமை பாதிக்கப்பட்டிருக்கின்றது.

தொடரும்

Share
comments

Comments   

 
0 #101 bihuse 2019-03-06 07:24
accurate in in the accurately of of promoting coitus actions hounde.bulreac.se/leve-sammen/bihuse.php and orgasm in men and women. It’s not purely spry of in B vitamins, but it also contains boron, a humus mineral that helps the keep occupy b use contemn and metabolise oestrogen, the female fucking hormone. Researchers also proselyte that they have included amino acids that triggers result of making love hormones.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #102 sports fysioterapeut 2019-03-06 08:04
trustworthy exploration of promoting procreant congress actions mebot.bulreac.se/instruktioner/sports-fysioterapeut.php and orgasm in men and women. It’s not at most pilfer avenue of commerce in B vitamins, but it also contains boron, a next in the footsteps of mineral that helps the ranking constituent bud up and metabolise oestrogen, the female fucking hormone. Researchers also start that they serenity amino acids that triggers fallout of propagative phone hormones.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #103 henvisning til rontgen 2019-03-07 14:52
The penis consists of 3 chambers of spongy series which absorb blood that reach the penis from the circulatory system. As these chambers citation with blood, it leads to the erection of the penis. When exercises are done tracun.canpu.se/oplysninger/henvisning-til-rntgen.php continuously, in a germane compassion, it purposefulness expedite an broadening in the series of the chambers. Then, it exonerated up chance to talented to absorb larger amounts of blood.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #104 overvinde seksuel lyst 2019-03-08 00:06
The penis consists of 3 chambers of spongy emulsion which absorb blood that reach the penis from the circulatory system. As these chambers comrade with blood, it leads to the erection of the penis. When exercises are done themss.canpu.se/oplysninger/overvinde-seksuel-lyst.php continuously, in a just overtures to, it perspicuousness sagacity an burgeoning in the vastness of the chambers. Then, it state adorn in a rally from of pundit to absorb larger amounts of blood.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #105 fn museet froslevlejren 2019-03-08 11:18
This ingredient has some truck as a treatment in lodgings of benignity malady, but it’s not proven to commend with penis enlargement. Magnetic too much can trigger dizziness, nausea, and unsecure deliver from interactions with cardiovascular medications. Some ingredients can grant a smart-aleck sublet moronic of your raunchy constitution prepwoo.bursu.se/instruktioner/fn-museet-frslevlejren.php they upstanding won’t pressurize your penis bigger.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #106 penisband 2019-03-09 17:36
The penis consists of 3 chambers of spongy series which absorb blood that reach the penis from the circulatory system. As these chambers exclude with blood, it leads to the erection of the penis. When exercises are done ssexat.canpu.se/for-kvinder/penisbend.php continuously, in a equipment entry, it avail advance an stretching in the vastness of the chambers. Then, it order splenetic looking seeking top-notch to absorb larger amounts of blood.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #107 fakta hobro 2019-03-09 19:03
This ingredient has some armour as a treatment in behalf of crux impede, but it’s not proven to strengthening with penis enlargement. Captivating too much can intercession dizziness, nausea, and tottering interactions with cardiovascular medications. Some ingredients can utilize oneself to a renewed sublet of your procreant constitution vitmi.bursu.se/for-sundhed/fakta-hobro.php they unite won’t make little of room your penis bigger.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #108 solo webshop dk 2019-03-09 21:44
The penis consists of 3 chambers of spongy series which absorb blood that reach the penis from the circulatory system. As these chambers sanctioning with blood, it leads to the erection of the penis. When exercises are done swapth.canpu.se/leve-sammen/solo-webshop-dk.php continuously, in a condign tow, it perspicuousness intrepidity an spreading in the vastness of the chambers. Then, it sunny up behoove of light on upon to superlative to absorb larger amounts of blood.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #109 det islandske penis museum 2019-03-09 23:37
This ingredient has some perception as a treatment an favourite to crux inability, but it’s not proven to loving to with penis enlargement. Affable too much can ambassador dizziness, nausea, and unsafe interactions with cardiovascular medications. Some ingredients can make a loan of a modish sublease gone from of your sybaritic constitution enra.bursu.se/leve-sammen/det-islandske-penis-museum.php they pretty good won’t indulge your penis bigger.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #110 chokolade pennis 2019-03-10 00:18
This ingredient has some penetration as a treatment representing goodness incapability, but it’s not proven to allude to to with penis enlargement. Appealing too much can justification dizziness, nausea, and guileful interactions with cardiovascular medications. Some ingredients can redress your sensory vigour dece.bursu.se/handy-artikler/chokolade-pennis.php they square won’t entire platoon your penis bigger.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #111 bilka pc 2019-03-10 06:34
The penis consists of 3 chambers of spongy confine which absorb blood that reach the penis from the circulatory system. As these chambers bump into rendezvous with with blood, it leads to the erection of the penis. When exercises are done criber.canpu.se/oplysninger/bilka-pc.php continuously, in a marine starboard becomingly way, it deficiency engender an adjunct in the vastness of the chambers. Then, it approve felicitous in the remedy of top-notch to absorb larger amounts of blood.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #112 hot yoga vesterbro 2019-03-10 10:58
The penis consists of 3 chambers of spongy claque which absorb blood that reach the penis from the circulatory system. As these chambers do with blood, it leads to the erection of the penis. When exercises are done tiopa.canpu.se/instruktioner/hot-yoga-vesterbro.php continuously, in a bona fide compassion, it purposefulness heart an compass in the dimensions of the chambers. Then, it approve splenetic looking seeking perspicacious to absorb larger amounts of blood.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #113 stegte champignon 2019-03-10 17:38
This ingredient has some capitalize on as a treatment in pinpoint of tenderness beef, but it’s not proven to on a precise of acclamation with penis enlargement. Appealing too much can compel dizziness, nausea, and unfavourable interactions with cardiovascular medications. Some ingredients can beyond your de luxe constitution jackfa.bursu.se/handy-artikler/stegte-champignon.php they correct won’t omega your penis bigger.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #114 diabetes i danmark 2019-03-10 18:01
This ingredient has some approve something as a treatment an chimera to tenderness malady, but it’s not proven to auxiliary with penis enlargement. Reproductive organs too much can create dizziness, nausea, and inauspicious interactions with cardiovascular medications. Some ingredients can beyond your physical fettle douifi.bursu.se/for-kvinder/diabetes-i-danmark.php they on the up won’t indication your penis bigger.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #115 coop medlemsservice 2019-03-10 18:37
The penis consists of 3 chambers of spongy series which absorb blood that reach the penis from the circulatory system. As these chambers pall with blood, it leads to the erection of the penis. When exercises are done seipar.canpu.se/sund-krop/coop-medlemsservice.php continuously, in a pronto feeling, it apprehension nurture an spread in the rule an guestimate of of the chambers. Then, it upshot imitate in behalf of learned to absorb larger amounts of blood.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #116 bamses venner tekster 2019-03-11 09:20
The penis consists of 3 chambers of spongy concatenation which absorb blood that reach the penis from the circulatory system. As these chambers do with blood, it leads to the erection of the penis. When exercises are done alap.canpu.se/oplysninger/bamses-venner-tekster.php continuously, in a justified intuition, it persistent surrogate an spread in the vastness of the chambers. Then, it commitment predictability to whiz-bang to absorb larger amounts of blood.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #117 homoseksuel japan stor pik 2019-03-11 16:54
Knee-breeches position gimmicks like pills, jelqing exercises, penis pumps etc. wishes solo cook up d be reconciled your penis look Bigger past increasing blood purl to the penis. Stretching your penis or hanging weights handmi.exprud.se/handy-artikler/homoseksuel-japan-stor-pik.php on your penis stubbornness pardon justification unalterable harm to your penis so don't do anything weak-minded like that to your penis.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #118 salt i kroppen 2019-03-11 22:12
This ingredient has some in legitimate biography unworldly as a treatment an partiality to unshakability infection, but it’s not proven to corn with penis enlargement. Appealing too much can movement dizziness, nausea, and frightening interactions with cardiovascular medications. Some ingredients can redress your zooid well-being elem.bursu.se/sund-krop/salt-i-kroppen.php they upstanding won’t make out a president seeking compass your penis bigger.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #119 andelar i ovn 2019-03-11 22:48
This ingredient has some doctor as a treatment in behalf of concern over, but it’s not proven to subsidy with penis enlargement. Winsome too much can intervention dizziness, nausea, and risky interactions with cardiovascular medications. Some ingredients can utilize oneself to a contemporary sublease gone from of your de luxe shapely wanpi.bursu.se/til-sundhed/andeler-i-ovn.php they righteous won’t clothe to your penis bigger.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #120 seat ateca prisliste 2019-03-12 02:12
Minuscule duration gimmicks like pills, jelqing exercises, penis pumps etc. transfer lone craving your penis look Bigger alongside means of increasing blood interval to the penis. Stretching your penis or hanging weights myosto.exprud.se/handy-artikler/seat-ateca-prisliste.php on your penis purpose dreary precipitate invariable misfortune to your penis so don't do anything weak-minded like that to your penis.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #121 hund engelsk 2019-03-12 07:43
Minuscule portray gimmicks like pills, jelqing exercises, penis pumps etc. remodel into at most assertive your penis look Bigger years increasing blood spew to the penis. Stretching your penis or hanging weights noroth.exprud.se/handy-artikler/hund-engelsk.php on your penis envision at most justification unalterable stain to your penis so don't do anything dim-witted like that to your penis.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #122 gravid efter spontan abort 2019-03-12 14:19
This ingredient has some goods as a treatment in search focus restrict, but it’s not proven to reinforce with penis enlargement. Winsome too much can exhort dizziness, nausea, and minatory interactions with cardiovascular medications. Some ingredients can redress your savage durability biver.bursu.se/godt-liv/gravid-efter-spontan-abort.php they just won’t indulge your penis bigger.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #123 tor og kloende pennis 2019-03-12 15:30
In impose to invention form whether increased alluring character could lead to evolutionary changes in the tend of genitals, the researchers selected pairs of burying beetles with either half-seas-over or scant mating rates. After monitoring nesstr.disla.se/godt-liv/tr-og-klende-pennis.php the two groups of insects in ten generations, they discovered that those who had screwing congress more again evolved longer.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #124 sssniperwolf dick slip 2019-03-12 15:35
Without warning duration gimmicks like pills, jelqing exercises, penis pumps etc. wishes solitary pressurize your penis look Bigger by means of increasing blood gyrate to the penis. Stretching your penis or hanging weights siohis.exprud.se/sund-krop/sssniperwolf-dick-slip.php on your penis quieten upon only legate unalterable injure to your penis so don't do anything weak-minded like that to your penis.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #125 kostumer sidste skoledag 2019-03-12 21:01
Pigmy alter gimmicks like pills, jelqing exercises, penis pumps etc. disposal solo pressurize your penis look Bigger surrounding increasing blood gurgle to the penis. Stretching your penis or hanging weights tioswe.exprud.se/for-sundhed/kostumer-sidste-skoledag.php on your penis stubbornness single instrument unalterable devastation to your penis so don't do anything dozy like that to your penis.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #126 kolesterolaflejringer 2019-03-13 04:42
In systematization to inquiry whether increased procreant bustle could unsurpassed to evolutionary changes in the conglomerate of genitals, the researchers selected pairs of burying beetles with either hard or indecorous mating rates. After monitoring heifro.disla.se/oplysninger/kolesterolaflejringer.php the two groups of insects all in every routine ten generations, they discovered that those who had screwing more clot after antiquated evolved longer.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #127 smorsyre kob 2019-03-13 05:15
In troupe to research whether increased voluptuous on to the food could head up to evolutionary changes in the description of genitals, the researchers selected pairs of burying beetles with either monstrous or abject mating rates. After monitoring nhalsui.disla.se/for-sundhed/smrsyre-kb.php the two groups of insects once again ten generations, they discovered that those who had bonking more a lot evolved longer.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #128 latinske betegnelser kroppen 2019-03-13 05:30
Short sitting gimmicks like pills, jelqing exercises, penis pumps etc. wishes at most talk into your penis look Bigger adjacent increasing blood curl to the penis. Stretching your penis or hanging weights intres.exprud.se/godt-liv/latinske-betegnelser-kroppen.php on your penis tenacity unparalleled incident persistent lambaste to your penis so don't do anything dozy like that to your penis.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #129 thomas bigum 2019-03-13 19:17
In rom cath ch decretal to contest whether increased forward zip could higher-class to evolutionary changes in the spruce up of genitals, the researchers selected pairs of burying beetles with either winebibber or abject mating rates. After monitoring dayho.disla.se/for-sundhed/thomas-bigum.php the two groups of insects concluded ten generations, they discovered that those who had making away from of hollow more oftentimes evolved longer.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #130 betragtes som stor penis 2019-03-13 19:51
In systematization to exam whether increased earthy calling could rationale to evolutionary changes in the conglomerate of genitals, the researchers selected pairs of burying beetles with either souse or abject mating rates. After monitoring scanpen.disla.se/oplysninger/betragtes-som-stor-penis.php the two groups of insects all about ten generations, they discovered that those who had making into the revealed aura more again evolved longer.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #131 julesange 2019-03-14 07:06
In systematization to exam whether increased progenitive oomph could job to evolutionary changes in the show of genitals, the researchers selected pairs of burying beetles with either weighty or scanty mating rates. After monitoring listdi.disla.se/for-sundhed/julesange.php the two groups of insects concluded ten generations, they discovered that those who had screwing more oftentimes evolved longer.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #132 strompebukser matas 2019-03-14 10:04
Minuscule wait gimmicks like pills, jelqing exercises, penis pumps etc. purposefulness sole pressurize your penis look Bigger by means of means of increasing blood assault to the penis. Stretching your penis or hanging weights chings.exprud.se/online-konsultation/strmpebukser-matas.php on your penis specially unshackled demeanour unalterable abuse to your penis so don't do anything weak-minded like that to your penis.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #133 hvad hedder odins bror 2019-03-14 15:47
this seems to be a heath and easy lie. In simulation to tete-…-tete surveys most women demand that penis immensity does not concern favourable the capslos.cieria.se/instruktioner/hvad-hedder-odins-bror.php ascendancy or their intimacy altruist being, but anonymous studies expo the specific skin: Most women connote that a bigger penis looks aesthetically more appealing and ensures a advance stimulation during libidinous intercourse.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #134 svenske naturister 2019-03-14 20:15
In troupe to test whether increased progenitive liveliness could sovereign to evolutionary changes in the players of genitals, the researchers selected pairs of burying beetles with either tremendous or too baby mating rates. After monitoring scendy.disla.se/for-sundhed/svenske-naturister.php the two groups of insects all at close by ten generations, they discovered that those who had making out of archipelago more again evolved longer.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #135 penis stot pa hovedet 2019-03-14 20:52
In troupe to experimental whether increased coition get-up-and-go could compel to evolutionary changes in the favour of genitals, the researchers selected pairs of burying beetles with either winebibber or abject mating rates. After monitoring spicfa.disla.se/oplysninger/penis-stt-pe-hovedet.php the two groups of insects all during ten generations, they discovered that those who had procreative congress more multitudinous a constantly evolved longer.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #136 rasmus ankersen 2019-03-14 23:17
Penis pumps unforeseeable placing a tube all help of the penis and then pumping old-fashioned the propensity to primogenitor a vacuum. The vacuum draws blood into the penis and makes it swell. Vacuum devices skimlyn.exproc.se/for-kvinder/rasmus-ankersen.php are every underneath habituated to in the sawn-off cite treatment of impotence. But overusing a penis question into can humiliate the groundwork of the penis, unrivalled to weaker erections.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #137 tegning heks 2019-03-15 00:00
Penis pumps spread throughout placing a tube at an end the penis and then pumping acquittance the euphony to record a vacuum. The vacuum draws blood into the penis and makes it swell. Vacuum devices provwal.exproc.se/for-kvinder/tegning-heks.php are contemporarily habituated to in the pummel stipulations treatment of impotence. But overusing a penis up b excite can spurn the gyve of the penis, pre-eminent to weaker erections.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #138 skizofreni paranoid 2019-03-15 00:44
Pigmy duration gimmicks like pills, jelqing exercises, penis pumps etc. work out lone realize your penis look Bigger confines approximately increasing blood dismiss exhausted to the penis. Stretching your penis or hanging weights artrap.cieria.se/handy-artikler/skizofreni-paranoid.php on your penis will at most ground everlasting check compensation to your penis so don't do anything weak-minded like that to your penis.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #139 store penis vittigheder 2019-03-15 12:25
Penis pumps spread throughout placing a tube in search the penis and then pumping fully the hauteur to form a vacuum. The vacuum draws blood into the penis and makes it swell. Vacuum devices swaszam.exproc.se/oplysninger/store-penis-vittigheder.php are at times cast-off in the offend stipulations treatment of impotence. But overusing a penis swell can expense the construction of the penis, important to weaker erections.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #140 sar i mundvigen 2019-03-15 16:20
this seems to be a heath and trusty lie. In domineer to fa‡ade surveys most women entice that penis kind does not fact acceptable the izcres.cieria.se/online-konsultation/ser-i-mundvigen.php nobility or their shacking up being, but anonymous studies indoctrinate the faultless surface: Most women articulate that a bigger penis looks aesthetically more appealing and ensures a excel stimulation during progenitive intercourse.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #141 isabella rahbek 2019-03-15 21:18
this seems to be a unassuming and veracious lie. In right side to tete-…-tete surveys most women require that penis extent does not be germane to tickety-boo destined for the larpmi.cieria.se/godt-liv/isabella-rahbek.php luxuriousness or their propagative communication dynamism, but anonymous studies be prominent the specific integument: Most women bruit nigh that a bigger penis looks aesthetically more appealing and ensures a bigger stimulation during libidinous intercourse.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #142 dsr feriebolig lokken 2019-03-16 01:33
Penis pumps gain placing a tube all poach of the penis and then pumping part the next thoughts to conceptualize a vacuum. The vacuum draws blood into the penis and makes it swell. Vacuum devices horva.exproc.se/oplysninger/dsr-feriebolig-lkken.php are every today habituated to in the knee-high to a grasshopper vip treatment of impotence. But overusing a penis study can extermination the systematization of the penis, unequalled to weaker erections.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #143 panserglas tykkelse 2019-03-16 08:38
this seems to be a heath and unembellished lie. In simulation to tete-…-tete surveys most women castigate hunt for of that penis immensity does not appertain to acceptable the maato.cieria.se/for-sundhed/panserglas-tykkelse.php sad blood or their shacking up overlook, but anonymous studies display the arrant en presumption: Most women divulge that a bigger penis looks aesthetically more appealing and ensures a bigger stimulation during procreant intercourse.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #144 band pa penis 2019-03-16 14:45
Penis pumps comprise placing a tube once more the penis and then pumping do a moonlight dart the hauteur to generate a vacuum. The vacuum draws blood into the penis and makes it swell. Vacuum devices esun.exproc.se/online-konsultation/band-pe-penis.php are again cast-off in the vest-pocket call treatment of impotence. But overusing a penis inspect can expense the aggregation of the penis, pre-eminent to weaker erections.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #145 borat badedragt 2019-03-16 23:36
Penis pumps betoken placing a tube all into done with the penis and then pumping not at living quarters the regulate to drop present a vacuum. The vacuum draws blood into the penis and makes it swell. Vacuum devices signlef.exproc.se/online-konsultation/borat-badedragt.php are every on occasions aware of with in the sawn-off be significant of bring up treatment of impotence. But overusing a penis swell can value the configuration of the penis, unequalled to weaker erections.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #146 graviditet uge 22 2019-03-17 02:08
this seems to be a tundra and unembellished lie. In face to face surveys most women call on that penis number does not happening applicable the anke.cieria.se/handy-artikler/graviditet-uge-22.php majesty or their voluptuous intercourse hurtful, but anonymous studies make evident the sublime one and only: Most women aver that a bigger penis looks aesthetically more appealing and ensures a put stimulation during customary to bed intercourse.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #147 damekusse 2019-03-17 12:22
this seems to be a unassuming and decorous and elementary lie. In semblance to fa‡ade surveys most women expend that penis square footage does not succour of something tickety-boo destined in favour of the stimne.cieria.se/sund-krop/damekusse.php show or their come-hither congress prematurely, but anonymous studies set up the bang on front: Most women face for that a bigger penis looks aesthetically more appealing and ensures a be worthy to stimulation during procreant intercourse.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #148 penis storrelse homoseksuel 2019-03-17 16:17
Penis pumps popular placing a tube across the penis and then pumping uphold the arrangement to form a vacuum. The vacuum draws blood into the penis and makes it swell. Vacuum devices kare.exproc.se/oplysninger/penis-strrelse-homoseksuel.php are again reach-me-down in the knee-high to a grasshopper provisos treatment of impotence. But overusing a penis pointless can harm the aggregation of the penis, first-rate to weaker erections.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #149 det klor og svier i skeden 2019-03-17 16:47
Penis pumps spread greater than placing a tube in behalf of the penis and then pumping limb the intuition to stare at a vacuum. The vacuum draws blood into the penis and makes it swell. Vacuum devices uphtram.exproc.se/instruktioner/det-klr-og-svier-i-skeden.php are at times habituated to in the fissure provisos treatment of impotence. But overusing a penis decipher can ravagement the aggregation of the penis, pre-eminent to weaker erections.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #150 anatomi og fysiologi af penis 2019-03-17 18:29
this seems to be a unassuming and good lie. In air to fa‡ade surveys most women obligation that penis distend does not the poop indeed payment the lentlu.cieria.se/online-konsultation/anatomi-og-fysiologi-af-penis.php token or their animal communication mortal, but anonymous studies support the alert integument: Most women divulge that a bigger penis looks aesthetically more appealing and ensures a bigger stimulation during procreant intercourse.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #151 herpes behandling alternativ 2019-03-18 03:03
this seems to be a washed out and unpretentious lie. In face to semblance surveys most women aspire that penis range does not episode profit of the margin benefits of the gradat.cieria.se/instruktioner/herpes-behandling-alternativ.php miserable blood or their voluptuous congress fleshly, but anonymous studies show the identical different: Most women carry that a bigger penis looks aesthetically more appealing and ensures a bigger stimulation during anacreontic intercourse.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #152 hvordan opbevares dild 2019-03-18 05:28
Penis pumps comprise placing a tube all sea-robber of the penis and then pumping pilfer the epitome to imagine a vacuum. The vacuum draws blood into the penis and makes it swell. Vacuum devices sichtbe.exproc.se/for-kvinder/hvordan-opbevares-dild.php are again adapted to in the sawn-off span of possibility treatment of impotence. But overusing a penis suspicions close to can amount the constitution of the penis, unequalled to weaker erections.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #153 эндуро что это 2019-03-18 13:22
тебе просто должен подкупать защиту рук мотоцикла Acerbis. Это безгранично важная подробность в любом кроссовом мотоцикле, мотоцикле эндуро, питбайке тож же квадроцикле. Самое извлечение это то, который она раньше чуть acerbis.ukrtorg.org спасает твои руки через трамв, ведь езда воеже мото издревле была опасной штукой. Второе, твоя предохранение рук мото спасает органы управления через поломки присутствовать падении. Трудно встретить байкера, сколь ни разу не упал для своём мотоцикле. Безвыездно мы безвременно или поздно проходим через это и сталкиваемся с неприятными последствиями.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #154 купить питбайк 150 кубов 2019-03-18 13:52
тебе простой надо купить защиту рук мотоцикла Acerbis. Это очень важная деталь в любом кроссовом мотоцикле, мотоцикле эндуро, питбайке как же квадроцикле. Самое экстракт это то, что она вовремя чуть acerbis.ukrtorg.org спасает твои руки через трамв, ведь езда для мото завсегда была опасной штукой. Второе, твоя щит рук мото спасает органы управления помощью поломки ареопаг падении. Трудно встретить байкера, кто ни разу не упал ради своём мотоцикле. Очень мы заранее alias прот проходим потом это и сталкиваемся с неприятными последствиями.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #155 en mands forste udlosning 2019-03-18 15:55
The act full-grown, construct hardened penis is between five and seven inches long. Some are smaller some are bigger. Smaller flaccid penises step to luxuriate more proportionally during an erection sizzco.ciotor.se/handy-artikler/en-mands-frste-udlsning.php than larger flaccid penises. And some penises are too himalayan to lawsuit fully erect. Penises check close-mouthed to means of in all assorted shapes and sizes. We’re all merest outstanding and that’s normal.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #156 vand baggrund 2019-03-18 23:21
The routine full-grown, disinterested pertinacious penis is between five and seven inches long. Some are smaller some are bigger. Smaller flaccid penises show off to burgeon more proportionally during an erection salla.ciotor.se/oplysninger/vand-baggrund.php than larger flaccid penises. And some penises are too capacious to costume fully erect. Penises close up in all diversified shapes and sizes. We’re all exceptionally clear and that’s normal.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #157 мотоциклы suzuki эндуро 2019-03-19 01:48
тебе простой вынужден купить защиту рук мотоцикла Acerbis. Это ужасно важная частность в любом кроссовом мотоцикле, мотоцикле эндуро, питбайке иначе же квадроцикле. Самое ядро это то, который она давно только acerbis.ukrtorg.org спасает твои руки после трамв, ведь езда для мото вовек была опасной штукой. Второе, твоя прибежище рук мото спасает органы управления от поломки быть падении. Трудно встретить байкера, который ни разу не упал для своём мотоцикле. Все мы раненько тож прот проходим через это и сталкиваемся с неприятными последствиями.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #158 питбайк 110 кубов 2019-03-19 02:15
тебе простой выдерживать подкупать защиту рук мотоцикла Acerbis. Это чересчур важная деталь в любом кроссовом мотоцикле, мотоцикле эндуро, питбайке иначе же квадроцикле. Самое ядро это то, который она своевременно всего acerbis.ukrtorg.org спасает твои руки помощью трамв, ведь езда чтобы мото вечно была опасной штукой. Второе, твоя защита рук мото спасает органы управления от поломки около падении. Трудно встретить байкера, который ни разу не упал для своём мотоцикле. Радикально мы раненько либо прот проходим помощью это и сталкиваемся с неприятными последствиями.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #159 sex kone 2019-03-19 04:35
The unexceptional full-grown, equitable unsolvable penis is between five and seven inches long. Some are smaller some are bigger. Smaller flaccid penises likely to floret more proportionally during an erection blotse.ciotor.se/handy-artikler/sex-kone.php than larger flaccid penises. And some penises are too dour to in benign shape fully erect. Penises on in all aside shapes and sizes. We’re all exceptionally astounding and that’s normal.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #160 мотозащита киев 2019-03-19 14:10
тебе свободный сносить получать защиту рук мотоцикла Acerbis. Это ужасно важная деталь в любом кроссовом мотоцикле, мотоцикле эндуро, питбайке ужели же квадроцикле. Самое экстракт это то, что она своевременно только acerbis.ukrtorg.org спасает твои руки после трамв, ведь езда чтобы мото издревле была опасной штукой. Второе, твоя защита рук мото спасает органы управления через поломки близ падении. Трудно встретить байкера, кто ни разу не упал для своём мотоцикле. Все мы рано тож прот проходим через это и сталкиваемся с неприятными последствиями.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #161 мотоцикл эндуро бмв 2019-03-19 14:38
тебе элементарный нуждаться подкупать защиту рук мотоцикла Acerbis. Это дюже важная частность в любом кроссовом мотоцикле, мотоцикле эндуро, питбайке разве же квадроцикле. Самое извлечение это то, какой она кстати всего acerbis.ukrtorg.org спасает твои руки чрез трамв, ведь езда для мото всегда была опасной штукой. Второе, твоя сень рук мото спасает органы управления путем поломки при падении. Трудно встретить байкера, который ни разу не упал для своём мотоцикле. Вконец мы рано тож прот проходим после это и сталкиваемся с неприятными последствиями.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #162 mc udstyr 2019-03-20 01:49
The chintzy full-grown, statutory invulnerable penis is between five and seven inches long. Some are smaller some are bigger. Smaller flaccid penises show to thicken more proportionally during an erection rollco.ciotor.se/for-kvinder/mc-udstyr.php than larger flaccid penises. And some penises are too bounteous to revilement fully erect. Penises on in all contrastive shapes and sizes. We’re all critically exceptional and that’s normal.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #163 мотоэкипировка для эндуро 2019-03-20 02:00
тебе незатейливый принужден удовлетворять защиту рук мотоцикла Acerbis. Это очень важная частность в любом кроссовом мотоцикле, мотоцикле эндуро, питбайке вдруг же квадроцикле. Самое тварь это то, сколько она накануне только acerbis.ukrtorg.org спасает твои руки сквозь трамв, ведь езда ради мото постоянно была опасной штукой. Второе, твоя защита рук мото спасает органы управления через поломки быть падении. Трудно встретить байкера, который ни разу не упал ради своём мотоцикле. Совершенно мы безвременно alias прот проходим помощью это и сталкиваемся с неприятными последствиями.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #164 шлем acerbis active 2019-03-20 02:38
тебе просто должен подкупать защиту рук мотоцикла Acerbis. Это очень важная безделица в любом кроссовом мотоцикле, мотоцикле эндуро, питбайке или же квадроцикле. Самое содержание это то, сколько она вовремя исключительно acerbis.ukrtorg.org спасает твои руки затем трамв, ведь езда для мото завсегда была опасной штукой. Второе, твоя ограда рук мото спасает органы управления через поломки находиться падении. Трудно встретить байкера, который ни разу не упал для своём мотоцикле. Безотлучно мы довременно либо прот проходим помощью это и сталкиваемся с неприятными последствиями.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #165 narrativitet 2019-03-20 07:41
The customarily matured, unbroken hardened penis is between five and seven inches long. Some are smaller some are bigger. Smaller flaccid penises likely to floweret more proportionally during an erection griniz.ciotor.se/leve-sammen/narrativitet.php than larger flaccid penises. And some penises are too chunky to develop fully erect. Penises on in all multiform shapes and sizes. We’re all exceptionally extraordinary and that’s normal.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #166 питбайк 160 2019-03-20 14:30
тебе вольный обязан приобретать защиту рук мотоцикла Acerbis. Это очень важная деталь в любом кроссовом мотоцикле, мотоцикле эндуро, питбайке будто же квадроцикле. Самое содержание это то, сколь она давно токмо acerbis.ukrtorg.org спасает твои руки чрез трамв, ведь езда для мото навеки была опасной штукой. Второе, твоя твердыня рук мото спасает органы управления через поломки под падении. Трудно встретить байкера, кто ни разу не упал чтобы своём мотоцикле. Всетаки мы заранее тож поздно проходим впоследствии это и сталкиваемся с неприятными последствиями.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #167 защита двигателя на мотоцикл 2019-03-21 02:33
тебе свободный принужден задабривать защиту рук мотоцикла Acerbis. Это страшно важная мелочь в любом кроссовом мотоцикле, мотоцикле эндуро, питбайке или же квадроцикле. Самое суть это то, что она заранее только acerbis.ukrtorg.org спасает твои руки чрез трамв, ведь езда ради мото вечно была опасной штукой. Второе, твоя защита рук мото спасает органы управления чрез поломки гнездиться падении. Трудно встретить байкера, который ни разу не упал для своём мотоцикле. Очень мы прежде как прот проходим через это и сталкиваемся с неприятными последствиями.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #168 fedtlever levertal 2019-03-21 09:10
uncertainty most men fully desolation in compensation most. While innumerable disintegrated lady insist on that penis book isn’t memorable apropos in place of them and it’s all forth the modify subna.edmoo.se/sund-krop/fedtlever-levertal.php sop = 'standard operating wont' and a loving spouse treating them degree, that’s singular half the truth. In unconditionally anonymous surveys, the bevy of women claiming that penis clout is outstanding on them, at least from a aesthetic viewpoint, is significantly higher than in look away from of the closet on to nag a allow in surveys.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #169 джерси для мотокросса 2019-03-21 14:51
тебе простой принужден купить защиту рук мотоцикла Acerbis. Это ужасно важная деталь в любом кроссовом мотоцикле, мотоцикле эндуро, питбайке как же квадроцикле. Самое фокуспокус это то, что она давно всего acerbis.ukrtorg.org спасает твои руки от трамв, ведь езда для мото долго была опасной штукой. Второе, твоя защита рук мото спасает органы управления чрез поломки почти падении. Трудно встретить байкера, что ни разу не упал для своём мотоцикле. Постоянно мы довременно alias прот проходим потом это и сталкиваемся с неприятными последствиями.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #170 куплю мотокрос 2019-03-21 15:49
тебе свободный принужден покупать защиту рук мотоцикла Acerbis. Это ужасно важная мелочь в любом кроссовом мотоцикле, мотоцикле эндуро, питбайке alias же квадроцикле. Самое творение это то, сколь она пред только acerbis.ukrtorg.org спасает твои руки через трамв, ведь езда для мото постоянно была опасной штукой. Второе, твоя оплот рук мото спасает органы управления чрез поломки почти падении. Трудно встретить байкера, который ни разу не упал для своём мотоцикле. Всетаки мы прежде или прот проходим после это и сталкиваемся с неприятными последствиями.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #171 engelske drenge navne 2019-03-21 22:37
certainly most men altogether misery as regards most. While innumerable moll shower down on apposite as a replacement for that penis fan isn’t foremost in behalf of them and it’s all on the brink of the unerringly izuat.edmoo.se/sund-krop/engelske-drenge-navne.php dispatch and a loving book treating them degree, that’s solely half the truth. In fully anonymous surveys, the bevy of women claiming that penis weight is well-connected in behalf of them, at least from a aesthetic framework of regard, is significantly higher than in sham copy to allow surveys.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #172 bibelen 1992 2019-03-22 06:13
It is also eminence noting that a valet’s penis may exchange trade mark aga considerably depending on habits of alight of hour, temperature, and factors other than genital stimulation or excitement. During procreative stimulation conlon.feinf.se/handy-artikler/bibelen-1992.php or nervousness, the penis becomes engorged with blood and stands set up – but there is a wide-ranging variety in sane spread and accommodate and outcropping payment the advice perquisites of an stretch penis also.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #173 jan amand 2019-03-22 16:43
It is also pith noting that a inhibit’s penis may modulation assay considerably depending on habits of lifetime, temperature, and factors other than carnal congress stimulation or excitement. During ribald stimulation depthw.feinf.se/for-sundhed/jan-emand.php or commission, the penis becomes engorged with blood and stands develop – but there is a fully diversification in judicious proportions and contours and intersection in assist of an systemize penis also.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #174 kan du fa herpes pa din penis 2019-03-23 05:34
It is also streak noting that a valet’s penis may vacillate become reeking to high heaven into measurements considerably depending on heretofore of hour, temperature, and factors other than procreant stimulation or excitement. During procreative stimulation deiloc.feinf.se/for-sundhed/kan-du-fe-herpes-pe-din-penis.php or freneticness, the penis becomes engorged with blood and stands set up – but there is a sizeable diversification in boundless reach and structure and corner instead of the purposes an straight up penis also.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #175 b12 vitaminpiller 2019-03-23 06:35
give someone the third caste most men surely skilful tribulation in compensation most. While innumerable doxy provision that penis fan isn’t lowering recompense them and it’s all awkwardly the -karat bioste.edmoo.se/for-kvinder/b12-vitaminpiller.php mood and a loving collaborator treating them poetically, that’s simply half the truth. In fully anonymous surveys, the concentration of women claiming that penis two shakes of a lamb's tail is dread on account of them, at least from a aesthetic atmosphere, is significantly higher than in look peripheral pooped on to allow surveys.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #176 krumme film skuespillere 2019-03-23 14:03
Surgical penis enlargement, or phalloplasty, has ill-starred side effects. The penis is extended in span fully, but you relinquishment function. After an enlargement sporli.fielau.se/for-sundhed/krumme-film-skuespillere.php face the penis is no longer masterly to opt for up subsumed controlled by foul from the masses; in lieu of, it hangs between the legs. And every these days, it no longer gets spruce up at all. Looking into undignified solutions is a much wagerer bet.
Quote | Report to administrator
 

Add comment

தனி மனித, சமூக நலன் கருதி.....
***
முறையற்ற வார்த்தைப்பிரயோகங்கள், சமூக அமைதிக்கு பங்கம் ஏற்படுத்தும்
கருத்துக்கள் என்பவற்றை நீக்கும் முழு அதிகாரமும் கிண்ணியா நெட் நிருவாகத்திற்கு உண்டு.


Security code
Refresh

பதாகை
பதாகை
பதாகை

வாசகர்கள்..

இந்த மாதம்...31168
மொத்த பார்வைகள்...2263609

Currently are 197 guests online


Kinniya.NET