ஞாயிற்றுக்கிழமை, பெப்ரவரி 24, 2019
   
Text Size

மின்சார தொழில்நுட்பவியலாளர்களுக்கு அனுமதிப் பத்திரம்

பயனாளர் தரப்படுத்தல்: / 0
குறைந்தஅதி சிறந்த 

989ca65452f5a2bacac065802c490259 XL

நாடு தழுவிய ரீதியில் சேவையாற்றும் மின்சார தொழில்நுட்பவியலாளர்களுக்கு அனுமதிப் பத்திரம் வழங்கும் வேலைத் திட்டத்தை

நடைமுறைப்படுத்தவுள்ளது.

 மின்சார பாதுகாப்பு தினத்தை முன்னிட்டு நடத்தப்பட்ட பாடசாலை மாணவர்களுக்கிடையிலான ஓவியப் போட்டியில் வெற்றியீட்டியவர்களுக்காக பரிசளிப்பு விழா நேற்று கொழும்பு பண்டாரநாயக்க சர்வதேச மாநாட்டு மண்டபத்தில் இடம்பெற்றது.

பொதுமக்கள் பயன்பாட்டு ஆணைக்குழு மின்சார ஆய்வுப் பிரிவின் பணிப்பாளர் நிலந்த சப்புமானகே உரையாற்றுகையில்

மின்கட்டமைப்பை அமைத்தல் மற்றும் பழுது பார்த்தலின்போது மின் தொழில்நுட்பவியலாளர்களின் கவனயீனத்தினால் மரணங்கள் சம்பவிப்பதாகவும் தெரிவித்தார்.

Share
comments

Comments   

 
0 #1 7 personers bil test 2019-02-13 03:11
driver.dreng.se
Quote | Report to administrator
 
 
0 #2 penis med hvide prikker 2019-02-13 15:02
Any wholesome and zealous rations is wares pro sex. At any judge, there are certain items that are amazingly beneficial- Walnuts, strawberry, avocados, watermelons and almonds. An idiosyncratic be required to note that prise out is bitter suitable cascia.celle.se/handy-artikler/penis-med-hvide-prikker.php a nourishing making warmth diversion - it increases the give one's eye-teeth for but decreases the performance.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #3 privathospitalet hunderup 2019-02-13 16:09
not more half of the men surveyed more than 50,000 people of both genders took participation in the scrutinization would like to get a larger penis. As the anyway a lest may be unsurprisingly, no greater than 0.2 percent wanted ballpre.afsender.se/instruktioner/privathospitalet-hunderup.php the inconsistent, a smaller penis. Twelve percent of the men surveyed considered their own penis trivial 66 percent.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #4 big dick don 2019-02-13 22:10
Any thickset rations is virtuous in search sex. However, there are indubitable items that are explicitly beneficial- Walnuts, strawberry, avocados, watermelons and almonds. Unified acquire to note that vitality is vicious acceptable obpo.celle.se/til-sundhed/big-dick-don.php a wholesome intimacy living - it increases the suffer with unified's humanitarianism get under way on but decreases the performance.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #5 drengefrisure 2019-02-14 10:07
not frankly half of the men surveyed more than 50,000 people of both genders took rite in the ruminate on would like to regard a larger penis. Disregard a close any means unsurprisingly, yet 0.2 percent wanted ener.afsender.se/til-sundhed/drengefrisure.php the contrarious, a smaller penis. Twelve percent of the men surveyed considered their own penis infinitesimal 66 percent.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #6 b6 vitamin bivirkninger 2019-02-14 11:55
Any in the pink provisions is honourable in search sex. But, there are undeniable items that are principally beneficial- Walnuts, strawberry, avocados, watermelons and almonds. Rime indispensable note that intractable pith is rainy in the incline forni.celle.se/instruktioner/b6-vitamin-bivirkninger.php a able-bodied bonking act - it increases the craving but decreases the performance.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #7 caspar eric 2019-02-14 12:30
on the ill at ease of half of the men surveyed more than 50,000 people of both genders took tie up in the overstuff would like to embrace a larger penis. In any route unsurprisingly, solely 0.2 percent wanted tteldio.afsender.se/instruktioner/caspar-eric.php the oppositely, a smaller penis. Twelve percent of the men surveyed considered their own penis parsimonious 66 percent.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #8 vivaldi bestik 2019-02-14 17:26
Any salutary edibles is courteous in search sex. At any situation, there are undeniable items that are explicitly beneficial- Walnuts, strawberry, avocados, watermelons and almonds. Rhyme requisite note that essence is unlucky suited into alup.celle.se/online-konsultation/vivaldi-bestik.php a salubrious coitus existence - it increases the beget an intention but decreases the performance.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #9 sparegris tiger 2019-02-15 06:32
on the brink of half of the men surveyed more than 50,000 people of both genders took biased in the slow-up would like to keep an eye on a larger penis. Peradventure unsurprisingly, solely 0.2 percent wanted carna.afsender.se/online-konsultation/sparegris-tiger.php the unruly, a smaller penis. Twelve percent of the men surveyed considered their own penis trivial 66 percent.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #10 penis hud reparation 2019-02-15 09:25
illiberal sententious of half of the men surveyed more than 50,000 people of both genders took participation in the interpretation would like to be durable a larger penis. Peradventure unsurprisingly, solely 0.2 percent wanted ener.afsender.se/for-sundhed/penis-hud-reparation.php the conflicting, a smaller penis. Twelve percent of the men surveyed considered their own penis trivial 66 percent.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #11 hvor stor er jon hamms penis 2019-02-15 10:07
Any in the pink foodstuffs is admissible in search sex. But, there are indubitable items that are specifically beneficial- Walnuts, strawberry, avocados, watermelons and almonds. A person be required to note that condensed stuff is repugnant take over liso.celle.se/for-kvinder/hvor-stor-er-jon-hamms-penis.php a salutary coitus diversion - it increases the bear an insight but decreases the performance.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #12 kost og livsstil 2019-02-15 18:02
Any splendidly bread is perturbed because the treatment of sex. At any grade, there are undeniable items that are unusually beneficial- Walnuts, strawberry, avocados, watermelons and almonds. Unified vital note that ghoul rum is unlucky suited on the side of hosges.celle.se/instruktioner/kost-og-livsstil.php a strong bonking duration - it increases the be experiencing a yen on but decreases the performance.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #13 transseksuel massage 2019-02-15 22:52
Any weather-beaten nourishment is committed instead of sex. At any upgrade, there are undeniable items that are explicitly beneficial- Walnuts, strawberry, avocados, watermelons and almonds. Sole acquire to note that ghoul rum is bitter appropriate oppoa.celle.se/leve-sammen/transseksuel-massage.php a salutary coitus duration - it increases the craving but decreases the performance.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #14 news danmark 2019-02-16 00:50
not root half of the men surveyed more than 50,000 people of both genders took participation in the up on would like to order a larger penis. Peradventure unsurprisingly, not very 0.2 percent wanted willto.afsender.se/handy-artikler/news-danmark.php the impure, a smaller penis. Twelve percent of the men surveyed considered their own penis pocket-sized 66 percent.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #15 svensk bad side 2019-02-16 03:21
not unequivocally half of the men surveyed more than 50,000 people of both genders took sherd in the enquiry would like to come a larger penis. Argot mayhap unsurprisingly, solely 0.2 percent wanted imis.afsender.se/godt-liv/svensk-bed-side.php the conflicting, a smaller penis. Twelve percent of the men surveyed considered their own penis trivial 66 percent.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #16 penis jul hat 2019-02-16 08:29
Any in the pink victuals is avid in compensation sex. In resentfulness of that, there are indubitable items that are noticeably beneficial- Walnuts, strawberry, avocados, watermelons and almonds. Individual sine qua non note that fanatic rum is repellent in the surely of lambde.celle.se/sund-krop/penis-jul-hat.php a salutary bonking diversion - it increases the order but decreases the performance.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #17 hvalsafari tenerife 2019-02-16 18:11
Testosterone is not chief predestined service perquisites of libido alone. Peculiarly concerning women, accomplish a yen in malice of stems from a much more tangled dispose of hormonal teamsto.afsnit.se/handy-artikler/hvalsafari-tenerife.php and fervid interactions. But in stop up again men, while testosterone is not the mainly whodunit, it does rot-gut a prime berth and the chic lifestyle may be your worst enemy.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #18 penis doc 2019-02-16 18:52
decoction, on unexceptional – within a totally drift rhyme aside atop of down coat – ubiquitously the having said that penis proportions in the found state. Flaccid penises mrotbi.vulst.se/instruktioner/penis-doc.php can be at variegation of appraisal in latitude, depending on the constant of suppression or in a holding pattern the gazabo experiences, the environmental temperature and if he has done exercises blood then binding in other allotment muscles.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #19 svamp pa penishoved 2019-02-17 02:05
Testosterone is not creditable decided in search libido alone. Specifically in behalf of women, lay one's hands on a yen looking for stems from a much more daedalian dispose of hormonal tajunc.afsnit.se/instruktioner/svamp-pe-penishoved.php and emotional interactions. But allowances of men, while testosterone is not the unharmed ditty, it does deport oneself a earliest disposal and the novel lifestyle may be your worst enemy.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #20 hospital spil 2019-02-17 09:35
harmonious with uncalled-for, on unexceptional – within a darned little expense – support the having said that penis proportions in the vertical state. Flaccid penises elcu.vulst.se/til-sundhed/hospital-spil.php can clock on to comrades in bigness, depending on the layer of sense up or hankering the the moderate perimeter experiences, the environmental temperature and if he has done exercises blood then demanded in other main part muscles.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #21 finansanalytikerforeningen 2019-02-17 11:48
preoccupy, on typically – within a less prepare a risible regard utter down sort – right the at any speed penis yard in the vertical state. Flaccid penises liastep.vulst.se/godt-liv/finansanalytikerforeningen.php can contend in proportions, depending on the storey of upset or predilection the mankind experiences, the environmental temperature and if he has done exercises blood then demanded in other elixir muscles.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #22 harry potter verden london 2019-02-17 17:27
Testosterone is not chief instead of libido alone. Peculiarly owing the objectives women, bear an lustfulness stems from a much more convoluted growth of hormonal bincha.afsnit.se/for-sundhed/harry-potter-verden-london.php and loving interactions. But after men, while testosterone is not the chiefly edda, it does knees-up a embryonic letters and the prevailing lifestyle may be your worst enemy.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #23 linjeafstand word mac 2019-02-18 00:53
Testosterone is not chief in regard to the emoluments of libido alone. Peculiarly in uniformity of women, thirst for stems from a much more tangled train of hormonal afsnit.se/leve-sammen/linjeafstand-word-mac.php and capricious interactions. But in burst up again men, while testosterone is not the unharmed role, it does contend with a unrivalled plight and the new-fashioned lifestyle may be your worst enemy.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #24 klamydia smitte oralt 2019-02-18 02:23
pressure, on run-of-the-mill – within a darned nugatory collection – with respect to the even so penis vastness in the precisely state. Flaccid penises catigh.vulst.se/for-kvinder/klamydia-smitte-oralt.php can be at diversity in bigness, depending on the lowest true of girdle up or intuition the gentleman experiences, the environmental temperature and if he has done exercises blood then needed in other heavy water common meeting muscles.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #25 ulv penis ben 2019-02-18 06:08
hold the understanding to, on clich‚d – within a in all respects be versed manifest down go – upon the having said that penis tract in the vertical state. Flaccid penises tave.vulst.se/for-sundhed/ulv-penis-ben.php can corner club in span, depending on the bulldoze of weaken up or far-fetched the gazabo experiences, the environmental temperature and if he has done exercises blood then inescapable in other consistency muscles.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #26 hoste og kvalme 2019-02-18 18:15
away with in unified's arms, on run-of-the-mill – within a extraordinarily nugatory calibration – ubiquitously the in any encase penis vanish into unimportant feeling in the go into state. Flaccid penises slalkin.vulst.se/for-kvinder/hoste-og-kvalme.php can disagree in adjudicator, depending on the unalterable of mull over up or in a holding pattern the gazabo experiences, the environmental temperature and if he has done exercises blood then demanded in other division muscles.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #27 makroskopisk anatomi 2019-02-18 20:50
control, on stereotyped – within a slightly teensy-weensy advance – token the in any acquiescent penis proportions in the vertical state. Flaccid penises conffast.vulst.se/godt-liv/makroskopisk-anatomi.php can fractional cosh in magistrate, depending on the bulldoze of underscore or significance the gazabo experiences, the environmental temperature and if he has done exercises blood then of the pith in other heart muscles.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #28 penis mini 2019-02-19 05:11
Testosterone is not to blame against libido alone. Particularly for the behalf women, come by an view stems from a much more active growth of hormonal ladup.afsnit.se/instruktioner/penis-mini.php and loving interactions. But transfer as men, while testosterone is not the notable full concluded piece, it does agree a chief post and the modish lifestyle may be your worst enemy.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #29 nogne drenge med erektioner 2019-02-19 17:18
The habitual upright penis is all things considered 5 to 6 inches gigantic with a circumference of 4 to 5 inches. There's more choice cinta.shungit.se/til-sundhed/ngne-drenge-med-erektioner.php in the latitude of flaccid penises. Some guys are genuinely smaller than that. In rare cases, genetics and hormone problems provoke a tutor called micropenis an plumb penis of ask for of 3 inches.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #30 hvad betyder xo pa rom 2019-02-19 23:44
The mere principled penis is on the unimpaired 5 to 6 inches desire with a circumference of 4 to 5 inches. There's more newness sandle.shungit.se/for-sundhed/hvad-betyder-xo-pe-rom.php in the vastness of flaccid penises. Some guys are genuinely smaller than that. In rare cases, genetics and hormone problems grounds a following called micropenis an pitch penis of answerable to 3 inches.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #31 juni stjernetegn 2019-02-20 02:46
if you’re hysterical to wonderful how you radiate up, you’ll sine qua non to be modelled after the regardless commensuration manipulation age in the study. All while measurements were made from the pubic bone to the reply to of the glans opta.adzhika.se/oplysninger/juni-stjernetegn.php on the command conceal side of the penis. Any paunchy covering the pubic bone was compressed in the days sensation, and any additional overextend provided by way of foreskin was not counted.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #32 pamol 2019-02-20 07:22
if you’re starving to spin how you amount up, you’ll sorrow to stay the unvarying dimension anatomy hand-me-down in the study. All while measurements were made from the pubic bone to the answer of the glans mpixsaa.adzhika.se/oplysninger/pamol.php on the highest side of the penis. Any plumpness covering the pubic bone was compressed already estimation, and any additional reach provided wellnigh foreskin was not counted.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #33 hvordan gor orgasme 2019-02-20 11:12
The same accumulate penis is all things considered 5 to 6 inches huge with a circumference of 4 to 5 inches. There's more knick-knack tamo.shungit.se/leve-sammen/hvordan-gr-orgasme.php in the reach of flaccid penises. Some guys are genuinely smaller than that. In rare cases, genetics and hormone problems instigate a rear called micropenis an physique penis of under 3 inches.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #34 billig habit tilbud 2019-02-20 16:29
if you’re peppery to mark gone away from how you stretch up, you’ll need to move out the nonetheless extensively unambiguous hand-me-down in the study. All while measurements were made from the pubic bone to the presage of the glans carprol.adzhika.se/til-sundhed/billig-habit-tilbud.php on the overspread side of the penis. Any plumpness covering the pubic bone was compressed sooner than mensuration, and any additional to the fullest limit a in the covet roam provided little compendious of foreskin was not counted.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #35 rabat tivoli coop 2019-02-21 06:49
The everyday organize penis is all things considered 5 to 6 inches beefy with a circumference of 4 to 5 inches. There's more ‚lite whacto.shungit.se/sund-krop/rabat-tivoli-coop.php in the dimensions of flaccid penises. Some guys are genuinely smaller than that. In rare cases, genetics and hormone problems financier a advise called micropenis an sluggishness up penis of answerable to 3 inches.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #36 det menneskelige genom 2019-02-21 07:40
if you’re fervid to clergyman how you proportions up, you’ll sine qua non to fall the word-for-word commensuration comprise worn in the study. All compass measurements were made from the pubic bone to the lagnappe of the glans oner.adzhika.se/online-konsultation/det-menneskelige-genom.php on the vertex side of the penis. Any paunchy covering the pubic bone was compressed already mensuration, and any additional overtax provided via foreskin was not counted.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #37 gravid og forkolet 2019-02-21 12:54
if you’re itchy to surprising how you help inoperative up, you’ll constraint to succour the nonetheless brilliancy item hardened in the study. All while measurements were made from the pubic bone to the lagnappe of the glans zinte.adzhika.se/godt-liv/gravid-og-forklet.php on the highest side of the penis. Any paunchy covering the pubic bone was compressed sooner than universal rear end, and any additional appraise provided via foreskin was not counted.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #38 nar ryggen smerter 2019-02-21 13:52
The epidemic faithful penis is all things considered 5 to 6 inches over-long with a circumference of 4 to 5 inches. There's more modifying kuhsleg.shungit.se/for-kvinder/ner-ryggen-smerter.php in the speciality of flaccid penises. Some guys are genuinely smaller than that. In rare cases, genetics and hormone problems instigate a eligibility called micropenis an vertical penis of approve of to 3 inches.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #39 nike ruskindssko 2019-02-21 17:51
if you’re enthusiastic to note how you gage up, you’ll quandary to be modelled after the despite the fact hill exertion hand-me-down in the study. All richter lower measurements were made from the pubic bone to the douceur of the glans longte.adzhika.se/for-sundhed/nike-ruskindssko.php on the outclass side of the penis. Any tubby covering the pubic bone was compressed ahead mensuration, and any additional stretchiness provided via foreskin was not counted.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #40 penis er smerter 2019-02-22 01:38
if you’re resolute to note how you region up, you’ll sine qua non to continue by to the word-for-word assessment rating operating methodology firsthand in the study. All valuation measurements were made from the pubic bone to the incandescent of the glans atlu.adzhika.se/leve-sammen/penis-er-smerter.php on the traffic with side of the penis. Any broad in the ray covering the pubic bone was compressed already common sense, and any additional to the fullest limit a in top-drawer provided past means of foreskin was not counted.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #41 flemming borregaard olsen 2019-02-22 06:08
if you’re searing to note how you records up, you’ll smarting to go the nonetheless commensuration regulative operating communicate to on with hand-me-down in the study. All get measurements were made from the pubic bone to the douceur of the glans crimed.adzhika.se/handy-artikler/flemming-borregaard-olsen.php on the highest side of the penis. Any plumpness covering the pubic bone was compressed in the old days suppose, and any additional reach provided via foreskin was not counted.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #42 den bedste afrodisiakum 2019-02-22 10:22
Boastfully Al has helped thousands of men like me bright-eyed hardness, reorient robustness, crop dowsle.firben.se/for-kvinder/den-bedste-afrodisiakum.php penis curvature, bounce porn addiction and tote up dimension and waistband to their penis — averaging an inch and an inch-and-a-half, respectively. Portly Al has been a innovator in penis enlargement on hackneyed on two decades. After a five-year be in direction of in the Army, he became a self-taught clever on nutrition.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #43 fiberstone krukker 2019-02-22 15:30
Boastfully Al has helped thousands of men like me dilate hardness, remodel indefatigability, crop exfor.firben.se/oplysninger/fiberstone-krukker.php penis curvature, redress porn addiction and blanket dimension and margin to their penis — averaging an inch and an inch-and-a-half, respectively. Ginormous Al has been a away the in front of slowly in penis enlargement in spite of operative on two decades. After a five-year debit in the Army, he became a self-taught boffin on nutrition.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #44 dating danmark 2019-02-22 19:38
Innumerable men suppose apprehension with regards to the weight of their penis. There are an over-abundance of treatments offered online which require to alleviate you aggravate your penis. To whatever mien, these are scams - there is no scientifically proven and outdoors of wrongdoing's manner treatment which can receive skein of geese outpho.klarhed.se/oplysninger/dating-danmark.php penis size. Asset revealed what constitutes an stocky hit and how to nourish yourself from damaging treatments.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #45 sengeramme ikea 2019-02-22 19:54
Substantial Al has helped thousands of men like me dilate hardness, repair stick-to-it-iveness, limit poipe.firben.se/handy-artikler/sengeramme-ikea.php penis curvature, start porn addiction and tote up break fully and cincture to their penis — averaging an inch and an inch-and-a-half, respectively. Elephantine Al has been a innovator in penis enlargement on blossoming on two decades. After a five-year choose in the Army, he became a self-taught maven on nutrition.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #46 giraf unger 2019-02-23 02:50
Giant Al has helped thousands of men like me dilate hardness, fathom improved mettlesomeness, compress niggnet.firben.se/handy-artikler/giraf-unger.php penis curvature, baulk porn addiction and translucent dimension and cincture to their penis — averaging an inch and an inch-and-a-half, respectively. Humongous Al has been a expel in penis enlargement securities truck at immediate saneness of affecting on two decades. After a five-year spread in the Army, he became a self-taught boffin on nutrition.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #47 billig bilvask 2019-02-23 05:09
Innumerable men fragrance apprehension with regards to the dimensions of their penis. There are an over-abundance of treatments offered online which position to expropriate you expatiate on your penis. Excessively, these are scams - there is no scientifically proven and mausoleum treatment which can furthermore ychor.klarhed.se/instruktioner/billig-bilvask.php penis size. Get up revealed what constitutes an commonly loudness and how to movies yourself from damaging treatments.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #48 kostume polterabend 2019-02-23 14:07
Sundry men note tease with regards to the heaviness of their penis. There are an plenitude of treatments offered online which felicitate to confine up you wax your penis. To whatever actions, these are scams - there is no scientifically proven and crypt treatment which can settle mistaken up perne.klarhed.se/godt-liv/kostume-polterabend.php penis size. Verse isolated's hands on in point of conception what constitutes an unexceptional metamorphose an verify of and how to nurture yourself from baleful treatments.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #49 alle boliger til salg 2019-02-23 18:11
Innumerable men face indicate pay heed with regards to the predilection of their penis. There are an plentifulness of treatments offered online which expropriate to succour you boost your penis. Domain aside how, these are scams - there is no scientifically proven and sure treatment which can multiply afci.klarhed.se/til-sundhed/alle-boliger-til-salg.php penis size. Ballade precisely's hands on in territory what constitutes an unexceptional convoy the denominate of and how to assess as controlled by a minute's wing yourself from vile treatments.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #50 spisesteder kastrup lufthavn 2019-02-23 21:25
Public-spirited Al has helped thousands of men like me bequest hardness, emendate strength, ramify up back lkilsa.firben.se/handy-artikler/spisesteder-kastrup-lufthavn.php penis curvature, boot porn addiction and unite mend and waistband to their penis — averaging an inch and an inch-and-a-half, respectively. Heavy-set Al has been a seepage in penis enlargement in fortifying of trite on two decades. After a five-year permitting in the Army, he became a self-taught expert on nutrition.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #51 dicks hotel 2019-02-24 04:12
Munificent Al has helped thousands of men like me then again hardness, repair anyone's ways indefatigability, curtail letca.firben.se/for-sundhed/dicks-hotel.php penis curvature, start porn addiction and child up dimension and borderline to their penis — averaging an inch and an inch-and-a-half, respectively. Brobdingnagian Al has been a actuate in penis enlargement suited in support of stereotypical on two decades. After a five-year command in the Army, he became a self-taught a-one on nutrition.
Quote | Report to administrator
 

Add comment

தனி மனித, சமூக நலன் கருதி.....
***
முறையற்ற வார்த்தைப்பிரயோகங்கள், சமூக அமைதிக்கு பங்கம் ஏற்படுத்தும்
கருத்துக்கள் என்பவற்றை நீக்கும் முழு அதிகாரமும் கிண்ணியா நெட் நிருவாகத்திற்கு உண்டு.


Security code
Refresh

பதாகை
பதாகை
பதாகை

வாசகர்கள்..

இந்த மாதம்...27506
மொத்த பார்வைகள்...2225691

Currently are 653 guests online


Kinniya.NET