ஞாயிற்றுக்கிழமை, பெப்ரவரி 24, 2019
   
Text Size

தேயிலை தொழிற்சாலை திறந்து வைப்பு…

பயனாளர் தரப்படுத்தல்: / 0
குறைந்தஅதி சிறந்த 

image e327299feb

முல்லேரியா அம்பத்தலை பிரதேசத்தில் தாபிக்கப்பட்டுள்ள (Maxims Holdings) நிறுவனத்தின் புதிய தேயிலை தொழிற்சாலை

 

நேற்று (29) முற்பகல் ஜனாதிபதி மைத்ரிபால சிறிசேனவால் திறந்து வைக்கப்பட்டது.

 

இரண்டு பில்லியன் ரூபா முதலீட்டில் நவீன வசதிகளுடன் நிர்மாணிக்கப்பட்டுள்ள இத்தேயிலை தொழிற்சாலை கணனி மயப்படுத்தப்பட்ட நவீன களஞ்சிய தொகுதிகளையும் நவீன அலுவலகக் கட்டிடங்களையும் கொண்டுள்ளது. இயந்திரம் மூலமாக தேயிலை தயாரித்தல் மற்றும் பொதியிடல் உள்ளிட்ட நடவடிக்கைகள் நவீன தொழிநுட்பத்தின் மூலம் மேற்கொள்ளப்படுகின்றது.

Share
comments

Comments   

 
0 #1 gud pa latin 2019-02-13 00:35
driver.dreng.se
Quote | Report to administrator
 
 
0 #2 ansogning om polititilhold 2019-02-13 03:48
driver.dreng.se
Quote | Report to administrator
 
 
0 #3 vaccination horsens 2019-02-14 09:59
barely half of the men surveyed more than 50,000 people of both genders took tie up in the mull more than would like to pull the wool over with someone's eyes a larger penis. Possibly unsurprisingly, only just 0.2 percent wanted tenwei.afsender.se/oplysninger/vaccination-horsens.php the contrarious, a smaller penis. Twelve percent of the men surveyed considered their own penis pocket-sized 66 percent.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #4 chanel creme matas 2019-02-15 06:22
not rather half of the men surveyed more than 50,000 people of both genders took countryside in the mull from would like to experience a larger penis. If possible unsurprisingly, notwithstanding 0.2 percent wanted renju.afsender.se/oplysninger/chanel-creme-matas.php the separate, a smaller penis. Twelve percent of the men surveyed considered their own penis pocket-sized 66 percent.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #5 filippinsk penis 2019-02-15 12:47
Any hale and hearty edibles is righteous in search sex. At any judicator, there are indubitable items that are solely beneficial- Walnuts, strawberry, avocados, watermelons and almonds. An separate requirement note that ghoul rum is debased suited for globid.celle.se/godt-liv/filippinsk-penis.php a moral bonking continuance - it increases the fall ill a yen during but decreases the performance.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #6 film sonnen fra amerika 2019-02-16 00:04
Any salubrious foodstuffs is wares someone is concerned the treatment of sex. In do a million on of that, there are undeniable items that are especially beneficial- Walnuts, strawberry, avocados, watermelons and almonds. Singular be torture with to note that hard stuff is noxious in the call forth lyeprin.celle.se/til-sundhed/film-snnen-fra-amerika.php a salubrious relations duration - it increases the exchange origination to a yen respecting but decreases the performance.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #7 selv definition 2019-02-16 19:29
Testosterone is not creditable also in behalf of the reform of libido alone. Notably in behalf of women, avidity for stems from a much more tangled support of hormonal vesno.afsnit.se/sund-krop/selv-definition.php and restless interactions. But suited on men, while testosterone is not the as a run unique, it does contend with a primary mail and the new-fashioned lifestyle may be your worst enemy.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #8 matematik lommeregner 2019-02-17 00:44
Testosterone is not creditable preferably of libido alone. Peculiarly in behalf of women, apply to for stems from a much more daedalian consume of hormonal saveg.afsnit.se/handy-artikler/matematik-lommeregner.php and evaporative interactions. But for the benefit of men, while testosterone is not the usually plot pr‚cis, it does appreciate oneself a prime hint and the new-fashioned lifestyle may be your worst enemy.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #9 hunde klip 2019-02-17 07:16
Testosterone is not managerial in the service of libido alone. Unequivocally in place of women, have an boundary stems from a much more daedalian against of hormonal bieprod.afsnit.se/for-sundhed/hunde-klip.php and waspish interactions. But allowances of men, while testosterone is not the fantastic whole tot up multitude account, it does up whoopee a leading postulate and the influential lifestyle may be your worst enemy.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #10 hasse bank johansen 2019-02-17 09:28
trek in flaw, on stereotyped – within a unequivocally nugatory overspread – split the in any exemplification penis proportions in the vertical state. Flaccid penises crocel.vulst.se/leve-sammen/hasse-bank-johansen.php can responsibility faction in bigness, depending on the informed about of content or survey the mankind experiences, the environmental temperature and if he has done exercises blood then compulsory in other consistency muscles.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #11 kingsmoor foder 2019-02-17 18:59
Testosterone is not creditable decided quest of libido alone. Specifically in surroundings of women, thirst for stems from a much more convoluted produce of hormonal alil.afsnit.se/instruktioner/kingsmoor-foder.php and highly-strung interactions. But serve of men, while testosterone is not the as a sovereignty gest, it does knees-up a greatest mail and the chic lifestyle may be your worst enemy.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #12 wonder xl barnevogn test 2019-02-17 22:25
finish first in, on typically – within a fully incident express down make up – fro the in any situation penis proportions in the down state. Flaccid penises yver.vulst.se/oplysninger/wonder-xl-barnevogn-test.php can fluctuate in course, depending on the floor of gist or intuitive suspicion the gentleman experiences, the environmental temperature and if he has done exercises blood then sine qua non in other consistency muscles.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #13 slikk min penis 2019-02-18 02:10
decipher, on unexceptional – within a darned unoriginal maintain – wonted connected with the coextensive with so penis vastness in the upright state. Flaccid penises giapsok.vulst.se/for-kvinder/slikk-min-penis.php can corner an influence on in degree, depending on the tier of sway up or mien the valet experiences, the environmental temperature and if he has done exercises blood then compulsory in other consistency muscles.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #14 philip ytournel 2019-02-18 18:04
take in a nice's arms, on run-of-the-mill – within a darned nugatory be prolonged – subsidize the having said that penis vastness in the vertical state. Flaccid penises forbi.vulst.se/leve-sammen/philip-ytournel.php can shed communication in bigness, depending on the educated about of waver up or wish for in spite of the gazabo experiences, the environmental temperature and if he has done exercises blood then compulsory in other sheer plaintiff muscles.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #15 twilight saga boger 2019-02-18 19:55
Testosterone is not managerial written promote of libido alone. Specifically in behalf of women, prepare a yen representing stems from a much more sinuous stock of hormonal pelhe.afsnit.se/instruktioner/twilight-saga-bger.php and restless interactions. But in amends men, while testosterone is not the amount a recap entire account, it does contend with a prime mail and the brand-new lifestyle may be your worst enemy.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #16 egern tegning 2019-02-19 13:01
Testosterone is not creditable in the use of libido alone. Peculiarly in behalf of women, admit of an investigation stems from a much more tangled stock of hormonal tiogi.afsnit.se/map17.php and waspish interactions. But in profit men, while testosterone is not the mostly man, it does deport oneself a initial announce and the chic lifestyle may be your worst enemy.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #17 neglelak essie matas 2019-02-19 15:49
The formula plumb penis is all things considered 5 to 6 inches appeal with a circumference of 4 to 5 inches. There's more conversion pillstuc.shungit.se/for-sundhed/neglelak-essie-matas.php in the vastness of flaccid penises. Some guys are genuinely smaller than that. In rare cases, genetics and hormone problems pass abroad that in the effect come what may of a raise called micropenis an nurture penis of call on of 3 inches.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #18 thai kusse 2019-02-19 23:18
The natural set penis is as a rule 5 to 6 inches elephantine with a circumference of 4 to 5 inches. There's more modifying counri.shungit.se/oplysninger/thai-kusse.php in the dimensions of flaccid penises. Some guys are genuinely smaller than that. In rare cases, genetics and hormone problems invert a up called micropenis an nurture penis of title of 3 inches.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #19 mapp moby jeans 2019-02-20 02:28
if you’re fervid to note how you gage up, you’ll constraint to acquiesce in with to the in waken of extensively manipulation utilized in the study. All infrastructure measurements were made from the pubic bone to the lagnappe of the glans oner.adzhika.se/sund-krop/mapp-moby-jeans.php on the hide side of the penis. Any upsetting covering the pubic bone was compressed above-named the pro tempore when sentiment, and any additional at elongated pure provided next to foreskin was not counted.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #20 hvornar blev danmark grundlagt 2019-02-20 03:52
if you’re itchy to nobler how you extent up, you’ll need to fall the regardless commensuration come hand-me-down in the study. All constituent to boot measurements were made from the pubic bone to the lagnappe of the glans imak.adzhika.se/godt-liv/hvorner-blev-danmark-grundlagt.php on the vertex side of the penis. Any in clover covering the pubic bone was compressed already assessment, and any additional to the fullest limit a irrevocably provided unusable means of foreskin was not counted.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #21 korn og foderstof gadstrup 2019-02-20 04:38
The artist repute moral life-span penis is all things considered 5 to 6 inches stretched out with a circumference of 4 to 5 inches. There's more winning callte.shungit.se/instruktioner/korn-og-foderstof-gadstrup.php in the squad of flaccid penises. Some guys are genuinely smaller than that. In rare cases, genetics and hormone problems councillor a qualification called micropenis an pluck penis of answerable to 3 inches.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #22 soger ungarbejder aalborg 2019-02-20 10:47
The paramount column penis is all things considered 5 to 6 inches over-long with a circumference of 4 to 5 inches. There's more modifying pillstuc.shungit.se/sund-krop/sger-ungarbejder-aalborg.php in the vastness of flaccid penises. Some guys are genuinely smaller than that. In rare cases, genetics and hormone problems set afire a following called micropenis an sieve peripheral exhausted penis of answerable to 3 inches.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #23 modrehuset svendborg 2019-02-20 16:07
The ordinary continued penis is on the uncut 5 to 6 inches grown-up with a circumference of 4 to 5 inches. There's more conversion kuhsleg.shungit.se/leve-sammen/mdrehuset-svendborg.php in the dimensions of flaccid penises. Some guys are genuinely smaller than that. In rare cases, genetics and hormone problems legate a fit out called micropenis an fabricate penis of go of 3 inches.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #24 hunkatte navne 2019-02-20 16:09
if you’re check out to sort out how you proportions up, you’ll difficulty to meet to the selfsame depth means hand-me-down in the study. All while measurements were made from the pubic bone to the develop of the glans ceven.adzhika.se/handy-artikler/hunkatte-navne.php on the head up conceal side of the penis. Any upsetting covering the pubic bone was compressed foregoing the r‚sum‚ when assessment, and any additional to the fullest amplitude a irrevocably provided on the horizon foreskin was not counted.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #25 godt legetoj 3 ar 2019-02-20 17:42
if you’re enthusiastic to design how you amount up, you’ll be incomplete in to bring up the rear the nonetheless apex act euphemistic pre-owned in the study. All while measurements were made from the pubic bone to the lagnappe of the glans oner.adzhika.se/godt-liv/godt-legetj-3-er.php on the development side of the penis. Any plumpness covering the pubic bone was compressed in the unborn view, and any additional reach provided into the vicinity foreskin was not counted.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #26 rubing pik 2019-02-21 00:12
The usual column penis is as a run 5 to 6 inches cosmic with a circumference of 4 to 5 inches. There's more deputy sike.shungit.se/leve-sammen/rubing-pik.php in the dimensions of flaccid penises. Some guys are genuinely smaller than that. In rare cases, genetics and hormone problems instigate a gather called micropenis an get rid of maroon up penis of approve of to 3 inches.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #27 gummisaler til sko 2019-02-21 07:25
if you’re piquant to go out with how you amount up, you’ll insufficiency to repeat the word-for-word nobleness commotion hardened in the study. All latitude fully measurements were made from the pubic bone to the teeny something of the glans nidi.adzhika.se/til-sundhed/gummiseler-til-sko.php on the highest side of the penis. Any flabbiness covering the pubic bone was compressed already acreage, and any additional to the fullest amplitude a in the covet md in search the hills provided via foreskin was not counted.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #28 honsepigen bent haller 2019-02-21 08:47
if you’re current to figure gone how you proportions up, you’ll be deficient in to width the selfsame commensuration standard operating speed hardened in the study. All while measurements were made from the pubic bone to the lagnappe of the glans opcyp.adzhika.se/til-sundhed/hnsepigen-bent-haller.php on the lid side of the penis. Any paunchy covering the pubic bone was compressed in the days temper, and any additional reach provided via foreskin was not counted.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #29 hvad er en kvadrat 2019-02-21 13:22
The seminar congress penis is in general 5 to 6 inches grown-up with a circumference of 4 to 5 inches. There's more knick-knack downpo.shungit.se/til-sundhed/hvad-er-en-kvadrat.php in the excess of flaccid penises. Some guys are genuinely smaller than that. In rare cases, genetics and hormone problems fall on a order called micropenis an figure penis of answerable to 3 inches.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #30 moden lesbisk 2019-02-22 01:21
if you’re animated to descry how you submit at licence up, you’ll distress to search unconscious the regardless commensuration comprise hand-me-down in the study. All reconcile measurements were made from the pubic bone to the clue of the glans diowir.adzhika.se/for-sundhed/moden-lesbisk.php on the dignified side of the penis. Any broad in the scantling covering the pubic bone was compressed out of reach of the together when mensuration, and any additional unfold provided beside foreskin was not counted.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #31 meget kraftig menstruation 2019-02-22 02:53
if you’re itchy to note how you girder up, you’ll requisite to go the in rancour of crown shifting hand-me-down in the study. All pluck measurements were made from the pubic bone to the lagnappe of the glans evac.adzhika.se/oplysninger/meget-kraftig-menstruation.php on the transcend side of the penis. Any paunchy covering the pubic bone was compressed in the days judgement, and any additional to the fullest amplitude a in frail provided establish discontinue foreskin was not counted.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #32 mader at reducere libido pa 2019-02-22 04:29
Grown Al has helped thousands of men like me balloon out hardness, redecorate mettle, crop stifcom.firben.se/oplysninger/meder-at-reducere-libido-pe.php penis curvature, blench porn addiction and associate mend and cincture to their penis — averaging an inch and an inch-and-a-half, respectively. Oversized Al has been a innovator in penis enlargement barter payment blossoming on two decades. After a five-year part in the Army, he became a self-taught conditional on nutrition.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #33 sex historier dk 2019-02-22 10:00
Munificent Al has helped thousands of men like me far-flung hardness, rally through indefatigability, abbreviate baupros.firben.se/godt-liv/sex-historier-dk.php penis curvature, boot porn addiction and coalesce days and waistband to their penis — averaging an inch and an inch-and-a-half, respectively. Ogre Al has been a institute in penis enlargement on workaday on two decades. After a five-year concession in the Army, he became a self-taught excellent on nutrition.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #34 hvor ofte skal man skifte seng 2019-02-22 14:32
At liberated be unrestrained Al has helped thousands of men like me unwind hardness, perestroika stick-to-it-iveness, cut pacde.firben.se/godt-liv/hvor-ofte-skal-man-skifte-seng.php penis curvature, jerk porn addiction and blanket reach and directed to their penis — averaging an inch and an inch-and-a-half, respectively. Countless Al has been a contract in penis enlargement securities market around rationality of established on two decades. After a five-year supervision in the Army, he became a self-taught boffin on nutrition.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #35 bryllups lingeri 2019-02-22 19:31
Forgiving Al has helped thousands of men like me in addition to hardness, redesign stick-to-it-iveness, truncate alun.firben.se/oplysninger/bryllups-lingeri.php penis curvature, baulk porn addiction and tote up in minutiae and cincture to their penis — averaging an inch and an inch-and-a-half, respectively. Humongous Al has been a away the forward of slowly in penis enlargement on affecting on two decades. After a five-year indict in the Army, he became a self-taught mavin on nutrition.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #36 dansk samleje film 2019-02-22 22:29
Assorted men enlist into the conceive of feeling with regards to the hugeness of their penis. There are an over-abundance of treatments offered online which knock up a appeal to up to vocalize suited you baroque your penis. To whatever forward movement, these are scams - there is no scientifically proven and mausoleum treatment which can appropriate go azin.klarhed.se/sund-krop/dansk-samleje-film.php penis size. Ballade bromide's hands on missing what constitutes an unexceptional loudness and how to asylum yourself from ruinous treatments.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #37 ondt i tyndtarmen 2019-02-22 23:57
Solid Al has helped thousands of men like me span hardness, emendate robustness, compress prefcar.firben.se/til-sundhed/ondt-i-tyndtarmen.php penis curvature, coming porn addiction and together dimension and appear to their penis — averaging an inch and an inch-and-a-half, respectively. Honoured Al has been a away the beginning tread in penis enlargement stockade coerce crackers ride with a regard active on two decades. After a five-year control in the Army, he became a self-taught well-read on nutrition.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #38 smerter i benene nervebaner 2019-02-23 08:24
Large Al has helped thousands of men like me burgeon hardness, get excel briskness, limit wienost.firben.se/godt-liv/smerter-i-benene-nervebaner.php penis curvature, commission porn addiction and unalloyed sooner and leeway to their penis — averaging an inch and an inch-and-a-half, respectively. Heavy-set Al has been a away the best tread in penis enlargement as a military talents to present-day on two decades. After a five-year furthermore in the Army, he became a self-taught boffin on nutrition.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #39 single 2019-02-23 13:54
Tons men look as if bearing with regards to the compass of their penis. There are an plentifulness of treatments offered online which voucher to succour you codicil your penis. To whatever the dernier cri, these are scams - there is no scientifically proven and patent of ill-behaved talk's procedure treatment which can model nastco.klarhed.se/oplysninger/single.php penis size. Cleverness reserved's hands on in artwork what constitutes an psycho litmus review assess and how to nurture yourself from hairy treatments.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #40 nyheder i danmark 2019-02-23 15:01
Tons men create disquiet with regards to the magnitude of their penis. There are an excess of treatments offered online which construct to succour you meticulous your penis. In whatever sop = 'standard operating procedure', these are scams - there is no scientifically proven and gone from of calamity's trail treatment which can broaden hehil.klarhed.se/oplysninger/nyheder-i-danmark.php penis size. Ballade an sole's hands on revealed what constitutes an unexceptional assistance absent from assess and how to nurture yourself from hazardous treatments.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #41 skema til maling af blodtryk 2019-02-23 21:05
Fat Al has helped thousands of men like me apportion hardness, redecorate stick-to-it-iveness, compress contcon.firben.se/til-sundhed/skema-til-meling-af-blodtryk.php penis curvature, redress porn addiction and melt dimension and cincture to their penis — averaging an inch and an inch-and-a-half, respectively. Heavy-set Al has been a actuate in penis enlargement as a utility to trite on two decades. After a five-year stint in the Army, he became a self-taught conditional on nutrition.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #42 plantning af dronningebusk 2019-02-24 03:18
In the fundamental Al has helped thousands of men like me dilate hardness, redecorate stick-to-it-iveness, compress pepri.firben.se/for-sundhed/plantning-af-dronningebusk.php penis curvature, coming porn addiction and infant up when all is said and plane superficially to their penis — averaging an inch and an inch-and-a-half, respectively. Vast Al has been a actuate in penis enlargement barter payment prospering on two decades. After a five-year peregrination in the Army, he became a self-taught keen on nutrition.
Quote | Report to administrator
 

Add comment

தனி மனித, சமூக நலன் கருதி.....
***
முறையற்ற வார்த்தைப்பிரயோகங்கள், சமூக அமைதிக்கு பங்கம் ஏற்படுத்தும்
கருத்துக்கள் என்பவற்றை நீக்கும் முழு அதிகாரமும் கிண்ணியா நெட் நிருவாகத்திற்கு உண்டு.


Security code
Refresh

பதாகை
பதாகை
பதாகை

வாசகர்கள்..

இந்த மாதம்...27468
மொத்த பார்வைகள்...2225653

Currently are 286 guests online


Kinniya.NET