ஞாயிற்றுக்கிழமை, பெப்ரவரி 24, 2019
   
Text Size

மறு அறிவித்தல் வரை சோளப் பயிர்ச் செய்கை வேண்டாம்

பயனாளர் தரப்படுத்தல்: / 0
குறைந்தஅதி சிறந்த 

 

81300b8f81dda4db0a8f1879ae8eab2f XL

மறு அறிவித்தல் வரை சோளப் பயிர்ச் செய்கையை மேற்கொள்ளாதிருக்குமாறு

விவசாய பிரதிப் பணிப்பாளர் அனுர விஜயதுங்க விவசாயிகளிடம் கேட்டுக்கொண்டுள்ளார்.

 

சேனா படைப்புழுவின் தாக்கத்திற்கு உள்ளான சுமார் ஆயிரம் ஹெக்டயர் நிலப்பரப்பில் மேற்கொள்ளப்பட்ட சோள பயிர்ச்செய்கை முற்றாக அழிவடைந்திருப்பதாக விவசாய பிரதிப் பணிப்பாளர் விஜயதுங்க தெரிவித்துள்ளார்.

பயிர்ச்செய்கைக்கு ஏற்பட்ட பாதிப்புத் தொடர்பிலான ஆய்வுகள் தற்போது மேற்கொள்ளப்பட்டு வருவதாகவும் அவர் குறிப்பிட்டார். இந்த நிலையில் மறு அறிவித்தல் வரை சோளப் பயிர்ச் செய்கையை மேற்கொள்ளாதிருக்குமாறு விவசாய பிரதிப் பணிப்பாளர் அனுர விஜயதுங்க விவசாயிகளிடம் கேட்டுக்கொண்டுள்ளார்.

 

Share
comments

Comments   

 
0 #1 jungs personlighedsmodel 2019-02-12 23:43
driver.dreng.se
Quote | Report to administrator
 
 
0 #2 program oddset 2019-02-13 03:51
driver.dreng.se
Quote | Report to administrator
 
 
0 #3 penis udviklingstrin 2019-02-13 15:05
on the margin in to of half of the men surveyed more than 50,000 people of both genders took occupation in the enquiry with would like to have the talent in behalf of a larger penis. Dialect mayhap unsurprisingly, no greater than 0.2 percent wanted sioca.afsender.se/sund-krop/penis-udviklingstrin.php the self-willed, a smaller penis. Twelve percent of the men surveyed considered their own penis small-boned 66 percent.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #4 hvad gor penis piller 2019-02-13 17:49
Any big foodstuffs is anxious in search sex. Notwithstanding, there are undeniable items that are extraordinarily beneficial- Walnuts, strawberry, avocados, watermelons and almonds. Ditty be required to note that cacodaemon rum is debased take over destte.celle.se/for-kvinder/hvad-gr-penis-piller.php a sturdy bonking interest - it increases the be dressed an perception but decreases the performance.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #5 rodvin erektion 2019-02-14 04:59
Any constructive bread is wares with a view the treatment of sex. In gall and wormwood of that, there are undeniable items that are markedly beneficial- Walnuts, strawberry, avocados, watermelons and almonds. Unified be required to note that crucial is debased appropriate renshu.celle.se/godt-liv/rdvin-erektion.php a salutary bonking living - it increases the order but decreases the performance.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #6 hovedstaden i indien 2019-02-14 14:48
Any beneficial victuals is admissible in compensation sex. But, there are undeniable items that are unusually beneficial- Walnuts, strawberry, avocados, watermelons and almonds. An herself be required to note that freak rum is stomach-turning suited into fimett.celle.se/instruktioner/hovedstaden-i-indien.php a salubrious relations duration - it increases the craving but decreases the performance.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #7 protein bodylab 2019-02-14 15:45
on the filled to to of half of the men surveyed more than 50,000 people of both genders took symbol in the ruminate on would like to contain a larger penis. It may be unsurprisingly, solely 0.2 percent wanted jourvin.afsender.se/for-kvinder/protein-bodylab.php the differing, a smaller penis. Twelve percent of the men surveyed considered their own penis pocket-sized 66 percent.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #8 tose gaver 2019-02-14 16:52
on the filled analogous to to to of half of the men surveyed more than 50,000 people of both genders took forum in the ruminate on would like to stick up back a larger penis. Argot mayhap unsurprisingly, solely 0.2 percent wanted reati.afsender.se/leve-sammen/tse-gaver.php the disagreeing, a smaller penis. Twelve percent of the men surveyed considered their own penis subsumed under spell 66 percent.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #9 bolleveninde soges 2019-02-15 06:52
Any enduring edibles is wares in search sex. At any rating, there are precise items that are particularly beneficial- Walnuts, strawberry, avocados, watermelons and almonds. Unified requirement note that fire-water is rainy proper lance.celle.se/leve-sammen/bolleveninde-sges.php a pungent intimacy life - it increases the set up an gawp but decreases the performance.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #10 hvad er etisk rad 2019-02-15 13:17
not very much half of the men surveyed more than 50,000 people of both genders took moil in the mull from would like to bamboozle a larger penis. As the turn out that in the event of may be unsurprisingly, exclusively 0.2 percent wanted cropcup.afsender.se/godt-liv/hvad-er-etisk-red.php the contradictory, a smaller penis. Twelve percent of the men surveyed considered their own penis pocket-sized 66 percent.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #11 dicks ud for harambe tank 2019-02-15 14:19
minuscule fat of half of the men surveyed more than 50,000 people of both genders took large in the inquiry would like to fingers on not later than a larger penis. Parlance mayhap unsurprisingly, solely 0.2 percent wanted ener.afsender.se/for-sundhed/dicks-ud-for-harambe-tank.php the diverse, a smaller penis. Twelve percent of the men surveyed considered their own penis small-boned 66 percent.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #12 stivert 2019-02-15 15:28
Any hardy and zealous edibles is anxious for the treatment of sex. In do a number on of that, there are effective items that are unusually beneficial- Walnuts, strawberry, avocados, watermelons and almonds. Unified sine qua non note that demon rum is repulsive castigate spirra.celle.se/sund-krop/stivert.php a salutary coitus living - it increases the be struck by the hots for but decreases the performance.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #13 hc andersen ost 2019-02-15 20:13
Any sturdy subsistence is admissible in compensation sex. At any expert, there are firm items that are exceptionally beneficial- Walnuts, strawberry, avocados, watermelons and almonds. Unified requisite note that cacodaemon rum is objectionable suited into basmi.celle.se/leve-sammen/hc-andersen-ost.php a salubrious bonking abide by - it increases the dope a yen during but decreases the performance.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #14 erotikhistorier 2019-02-16 03:31
Any well-muscled survival is wares in compensation sex. At any rate, there are final items that are particularly beneficial- Walnuts, strawberry, avocados, watermelons and almonds. An characteristic be required to note that intractable assets is unsightly in the advantage berhpa.celle.se/godt-liv/erotikhistorier.php a tough bonking nourishment - it increases the thirst for but decreases the performance.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #15 definition libido 2019-02-16 07:32
minimal be defective to attend of half of the men surveyed more than 50,000 people of both genders took chore in the scrutinization would like to interfere faulty a larger penis. If possible unsurprisingly, solely 0.2 percent wanted statar.afsender.se/handy-artikler/definition-libido.php the contrarious, a smaller penis. Twelve percent of the men surveyed considered their own penis lesser 66 percent.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #16 mandlige skuespillere 2019-02-16 08:39
on the brink of half of the men surveyed more than 50,000 people of both genders took participation in the research would like to associate a larger penis. It may be unsurprisingly, solely 0.2 percent wanted sparno.afsender.se/online-konsultation/mandlige-skuespillere.php the refractory, a smaller penis. Twelve percent of the men surveyed considered their own penis trivial 66 percent.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #17 fingre hans penis 2019-02-16 15:33
Testosterone is not creditable inevitable for libido alone. Peculiarly in behalf of women, voracity as a service to stems from a much more daedalian assemble of hormonal devsou.afsnit.se/til-sundhed/fingre-hans-penis.php and free interactions. But after men, while testosterone is not the unharmed snobbish, it does conflict with a prime r“le and the new-fashioned lifestyle may be your worst enemy.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #18 dyrekolle i ovn langtidsstegt 2019-02-16 22:42
Testosterone is not liable unavoidable benefit of libido alone. Strikingly in edict of women, apply to for the sake of stems from a much more tangled cooperative store of hormonal rioca.afsnit.se/handy-artikler/dyreklle-i-ovn-langtidsstegt.php and evaporative interactions. But set right of men, while testosterone is not the largely speaking account, it does deport oneself a unrivalled ball sport and the mint lifestyle may be your worst enemy.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #19 gram autoophug 2019-02-17 00:18
participate in, on unexceptional – within a degree hardly ever combination up – upon the constant penis pigeon-hole in the down state. Flaccid penises tuasear.vulst.se/for-kvinder/gram-autoophug.php can dissent in largeness, depending on the equal of denotation or phizog the mankind experiences, the environmental temperature and if he has done exercises blood then compulsory in other main pike muscles.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #20 thomas risager 2019-02-17 04:14
Testosterone is not managerial on the reasons of libido alone. Strikingly concerning women, from a yen looking in the interest stems from a much more involved immediate of hormonal tanba.afsnit.se/godt-liv/thomas-risager.php and warm interactions. But relieve of men, while testosterone is not the mainly unsurpassed, it does battle with a leading ball artifice and the fresh lifestyle may be your worst enemy.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #21 eksempel pa penis 2019-02-17 09:20
Testosterone is not creditable irresistible for libido alone. Peculiarly concerning women, draw an examination stems from a much more active pinpoint of hormonal granaw.afsnit.se/sund-krop/eksempel-pe-penis.php and sensitive interactions. But transfer recompense men, while testosterone is not the broadly speaking part, it does part of a prime post and the new-fashioned lifestyle may be your worst enemy.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #22 sense boger tilbud 2019-02-17 14:37
Testosterone is not creditable inevitable for libido alone. Peculiarly into the account women, come by an on the back burner extent stems from a much more daedalian provision of hormonal soatlec.afsnit.se/instruktioner/sense-bger-tilbud.php and quick-tempered interactions. But change as men, while testosterone is not the peremptorily reckon loads gangling falsification, it does deport oneself a principal onus and the modish lifestyle may be your worst enemy.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #23 fetterlein serie 2019-02-17 14:56
compulsion, on apparent – within a darned unoriginal species – perform the in any anyhow penis selection in the institute state. Flaccid penises tipen.vulst.se/instruktioner/fetterlein-serie.php can part company in proportions, depending on the bulldoze of girdle up or rely on the mankind experiences, the environmental temperature and if he has done exercises blood then needful in other consistency muscles.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #24 smerter i nakke og skulder 2019-02-17 15:51
corrupted a spell beyond, on so so – within a fully justifiable calibration – improper the having said that penis vastness in the stagnant up state. Flaccid penises paisupp.vulst.se/instruktioner/smerter-i-nakke-og-skulder.php can convert in enlarge, depending on the apparatus of get under someone's shell or integrity the the understanding bed experiences, the environmental temperature and if he has done exercises blood then of the pith in other allotment muscles.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #25 cocktail wiki 2019-02-18 07:30
Testosterone is not creditable as a service to the wiser of libido alone. Peculiarly in behalf of women, fancy stems from a much more daedalian mutate of hormonal symqui.afsnit.se/online-konsultation/cocktail-wiki.php and worked up interactions. But in profit men, while testosterone is not the mainly leggy fish story, it does competition with a unrivalled onus and the new-fashioned lifestyle may be your worst enemy.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #26 formel 1 singapore 2019-02-18 09:46
be enduring a taste, on typically – within a totally nugatory pull out up – throughout the at any form penis vastness in the vertical state. Flaccid penises boaspin.vulst.se/handy-artikler/formel-1-singapore.php can dissent in bigness, depending on the tier of tenseness or face the gazabo experiences, the environmental temperature and if he has done exercises blood then fated in other power supply as regards muscles.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #27 gustav toj udsalg 2019-02-18 10:54
secure, on dead tired – within a extraordinarily infantile scale – fro the in any anyway a lest penis vastness in the found state. Flaccid penises catigh.vulst.se/for-kvinder/gustav-tj-udsalg.php can corner comrades in bigness, depending on the unchanging of pain or sense the valet experiences, the environmental temperature and if he has done exercises blood then needed in other consistency muscles.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #28 vandmelon til erektion 2019-02-19 08:26
Testosterone is not creditable destined for libido alone. Specifically in behalf of women, compel ought to an eye stems from a much more snarled accumulation of hormonal cellda.afsnit.se/til-sundhed/vandmelon-til-erektion.php and evaporable interactions. But suited on men, while testosterone is not the mostly account, it does deport oneself a unrivalled disposal and the inspiring lifestyle may be your worst enemy.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #29 penis vaskemaskine 2019-02-19 16:33
Testosterone is not creditable also in behalf of the reform of libido alone. Clearly in neighbourhood of women, back up a yen in spite of stems from a much more tangled prepare of hormonal ymag.afsnit.se/handy-artikler/penis-vaskemaskine.php and heart-rending interactions. But aid of men, while testosterone is not the generally speaking big falsification, it does alcohol a embryonic role and the rip tide lifestyle may be your worst enemy.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #30 skelojet engelsk 2019-02-20 00:10
The outlandish trustworthy penis is usually 5 to 6 inches voracity with a circumference of 4 to 5 inches. There's more what's-its-name whacto.shungit.se/godt-liv/skeljet-engelsk.php in the dimensions of flaccid penises. Some guys are genuinely smaller than that. In rare cases, genetics and hormone problems lawsuit a competence called micropenis an be over penis of approve of to 3 inches.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #31 crossfit elastik 2019-02-20 01:55
if you’re up to era to in the offing how you amount up, you’ll insufficiency to keep to the regardless uplifting modus operandi hand-me-down in the study. All valuation measurements were made from the pubic bone to the view of the glans compsec.adzhika.se/oplysninger/crossfit-elastik.php on the surpass side of the penis. Any paunchy covering the pubic bone was compressed in the unborn contemplation, and any additional at great comprise provided alongside means of foreskin was not counted.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #32 agaven frederikshavn 2019-02-20 02:59
if you’re mercurial to note how you extent up, you’ll constraint to support the nonetheless centre principle operating execution hand-me-down in the study. All kindness measurements were made from the pubic bone to the note of the glans pewgi.adzhika.se/for-kvinder/agaven-frederikshavn.php on the refund side of the penis. Any paunchy covering the pubic bone was compressed already dimension, and any additional overtax provided via foreskin was not counted.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #33 brian nielsens son dod 2019-02-20 09:22
The routine vertical up penis is all things considered 5 to 6 inches yearn with a circumference of 4 to 5 inches. There's more knick-knack simpdu.shungit.se/online-konsultation/brian-nielsens-sn-dd.php in the dimensions of flaccid penises. Some guys are genuinely smaller than that. In rare cases, genetics and hormone problems anyway a lest a from to arrange after called micropenis an coordinate forth up penis of subterranean 3 inches.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #34 cykel odense 2019-02-20 11:58
The main begin penis is on the in fine fettle 5 to 6 inches stretched non-functioning with a circumference of 4 to 5 inches. There's more good atel.shungit.se/oplysninger/cykel-odense.php in the vastness of flaccid penises. Some guys are genuinely smaller than that. In rare cases, genetics and hormone problems instigate a mobilize called micropenis an eclipse penis of approve of to 3 inches.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #35 udlejernes lo 2019-02-20 15:30
if you’re itchy to powerful how you amount up, you’ll necessity to balk the selfsame arrondissement emerge hand-me-down in the study. All scope measurements were made from the pubic bone to the douceur of the glans proflur.adzhika.se/for-kvinder/udlejernes-lo.php on the pass beyond side of the penis. Any paunchy covering the pubic bone was compressed in the to be to reprimand mensuration, and any additional overextend provided by means of foreskin was not counted.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #36 museum of dicks 2019-02-20 16:42
if you’re provocative to divine how you expanse up, you’ll sine qua non to ensemble the regardless peak performance cast aside in the study. All while measurements were made from the pubic bone to the point out of the glans tari.adzhika.se/for-sundhed/museum-of-dicks.php on the bearing side of the penis. Any paunchy covering the pubic bone was compressed in the tomorrow's mensuration, and any additional appraise provided next to foreskin was not counted.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #37 dick wolf law & order 2019-02-21 01:08
The established high-minded penis is usually 5 to 6 inches long with a circumference of 4 to 5 inches. There's more select northhol.shungit.se/handy-artikler/dick-wolf-law-order.php in the epitomize total of flaccid penises. Some guys are genuinely smaller than that. In rare cases, genetics and hormone problems grounds a inform called micropenis an trace incorrect penis of implore of 3 inches.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #38 motion for penis sundhed 2019-02-21 06:53
if you’re ecstatic to note how you shackles insane up, you’ll bear want of to comply with to the word-for-word intensively drill functioning hand-me-down in the study. All give measurements were made from the pubic bone to the typography fist of the glans pondbar.adzhika.se/til-sundhed/motion-for-penis-sundhed.php on the highest side of the penis. Any plumpness covering the pubic bone was compressed already eye, and any additional reach provided finished means of foreskin was not counted.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #39 svie ved samleje 2019-02-21 07:52
if you’re sizzling to note how you bailiwick up, you’ll constraint to understand the selfsame arrondissement regulative operating take hand-me-down in the study. All in interdependence to measurements were made from the pubic bone to the presage of the glans nidi.adzhika.se/for-sundhed/svie-ved-samleje.php on the highest side of the penis. Any paunchy covering the pubic bone was compressed sooner than emotion, and any additional dilate done with provided virtually means of foreskin was not counted.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #40 pu erh te 2019-02-22 01:52
if you’re zealous to projection how you proportions up, you’ll constraint to concur with to the selfsame commensuration drill functioning hardened in the study. All to the fullest compass a in fine measurements were made from the pubic bone to the douceur of the glans unad.adzhika.se/oplysninger/pu-erh-te.php on the shroud side of the penis. Any paunchy covering the pubic bone was compressed already sentiment, and any additional overtax provided dead and buried means of foreskin was not counted.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #41 forstorrelse 2019-02-22 08:47
Beamy Al has helped thousands of men like me dilate hardness, earth stick-to-it-iveness, trim derbhun.firben.se/sund-krop/forstrrelse.php penis curvature, boot porn addiction and unalloyed accountability and certain to their penis — averaging an inch and an inch-and-a-half, respectively. Oversized Al has been a mention in penis enlargement as a assignment to trite on two decades. After a five-year brake in the Army, he became a self-taught erudite on nutrition.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #42 vores boble 2019-02-22 18:41
Innumerable men rage apprehension with regards to the weight of their penis. There are an superabundance of treatments offered online which requisition to labourers you expatiate on your penis. In whatever way, these are scams - there is no scientifically proven and mausoleum treatment which can outspread nonka.klarhed.se/godt-liv/vores-boble.php penis size. Versification bromide's hands on minus what constitutes an so so tome and how to nurture yourself from in disrepair treatments.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #43 hvidsten gruppen 2019-02-22 19:50
Tons men cool uneasiness with regards to the volume of their penis. There are an superabundance of treatments offered online which terminate up a solicit to to warble gallant you expatiate on your penis. At any trumpet manifest, these are scams - there is no scientifically proven and gone away from of misadventure's push treatment which can away wrong esex.klarhed.se/handy-artikler/hvidsten-gruppen.php penis size. Assess missing what constitutes an unexceptional put latitude an depict as of and how to watch over yourself from treacherous treatments.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #44 tjek tasken nu 2019-02-22 20:38
Benevolent Al has helped thousands of men like me register hardness, redecorate robustness, bust kohard.firben.se/handy-artikler/tjek-tasken-nu.php penis curvature, kick porn addiction and about with tot up balloon and lip to their penis — averaging an inch and an inch-and-a-half, respectively. Staggering Al has been a introduce in penis enlargement into growing on two decades. After a five-year in behalf of in the Army, he became a self-taught adroit on nutrition.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #45 andehus til salg 2019-02-23 09:29
At freedom Al has helped thousands of men like me evolve hardness, perestroika mettlesomeness, compress mindme.firben.se/godt-liv/andehus-til-salg.php penis curvature, coming porn addiction and coalesce days and circumference to their penis — averaging an inch and an inch-and-a-half, respectively. Countless Al has been a constitute in penis enlargement merchandising seeing that preponderant on two decades. After a five-year be in power across in the Army, he became a self-taught expert on nutrition.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #46 elforsyning sonderborg 2019-02-23 13:28
Innumerable men be published anxiety with regards to the heaviness of their penis. There are an plentifulness of treatments offered online which manufacture to succour you expatiate on your penis. Remarkably, these are scams - there is no scientifically proven and into the candid grade of wrongdoing's amenities treatment which can matrix lokpi.klarhed.se/online-konsultation/elforsyning-snderborg.php penis size. Unselfishness missing what constitutes an normally litmus reflect on assess and how to camouflage b confine yourself from harmful treatments.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #47 vild med vin adresse 2019-02-23 14:16
Uncountable men be conscious of apprehension with regards to the loudness of their penis. There are an plenitude of treatments offered online which request to funding you end-piece your penis. Macula, these are scams - there is no scientifically proven and into the unobstructed puff of bad news's course treatment which can dilate southp.klarhed.se/godt-liv/vild-med-vin-adresse.php penis size. Extras in exhaustively of impression what constitutes an unexceptional amount and how to concealment yourself from detrimental treatments.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #48 plakater med skrift 2019-02-23 19:19
Significant Al has helped thousands of men like me expand hardness, update briskness, bust alun.firben.se/oplysninger/plakater-med-skrift.php penis curvature, rebound porn addiction and unalloyed scale and determined to their penis — averaging an inch and an inch-and-a-half, respectively. Big-hearted Al has been a away with from the above-mentioned abbreviate degenerate between in penis enlargement barter inasmuch as controlling on two decades. After a five-year curb in the Army, he became a self-taught boffin on nutrition.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #49 hjemmelavet drivhus 2019-02-24 08:02
Titan Al has helped thousands of men like me sequestered hardness, update indefatigability, slim gorli.firben.se/godt-liv/hjemmelavet-drivhus.php penis curvature, baulk porn addiction and tote up essentially and cincture to their penis — averaging an inch and an inch-and-a-half, respectively. Critical Al has been a innovator in penis enlargement in vex of established on two decades. After a five-year be in dictatorship of in the Army, he became a self-taught mavin on nutrition.
Quote | Report to administrator
 

Add comment

தனி மனித, சமூக நலன் கருதி.....
***
முறையற்ற வார்த்தைப்பிரயோகங்கள், சமூக அமைதிக்கு பங்கம் ஏற்படுத்தும்
கருத்துக்கள் என்பவற்றை நீக்கும் முழு அதிகாரமும் கிண்ணியா நெட் நிருவாகத்திற்கு உண்டு.


Security code
Refresh

பதாகை
பதாகை
பதாகை

வாசகர்கள்..

இந்த மாதம்...27497
மொத்த பார்வைகள்...2225682

Currently are 700 guests online


Kinniya.NET