சனிக்கிழமை, மார்ச் 23, 2019
   
Text Size

திருகோணமலை நகரசபையின் வரவு - செலவுத் திட்டம் நிறைவேற்றம்

பயனாளர் தரப்படுத்தல்: / 0
குறைந்தஅதி சிறந்த 

image 4e10d4a567

திருகோணமலை நகராட்சி மன்றத்தின் 2019ஆம் ஆண்டுக்கான வரவு - செலவுத் திட்டம், 22 பேரின் ஆதரவுடன் இன்று (13) நிறைவேற்றப்பட்டது.

 

திருகோணமலை நகராட்சி மன்றத்தின் தலைவர் நா.இராஜநாயகத்தின் தலைமையில் பதீட்டுக்கான விசேட கூட்டம், இன்று நடைபெற்ற போது, சபையின் உறுப்பினர்கள் 24 பேரில் 23 பேர் கலந்துகொண்டிருந்தனர்.

இதன்போது, சபையின் எதிர்வருகின்ற 2019ஆம் ஆண்டுக்கான வரவு - செலவுத் திட்ட அறிக்கை, தலைவரால் சமர்ப்பிக்கப்பட்டது.

இதில் மொத்த பெறுகை 302.8 மில்லியன் ரூபாயாகவும், மொத்த செலவீனம் 302 மில்லியன் 7 இலட்சத்துக்கு 93 ஆயிரம் ரூயாயாகவும் சபை நிதி சாதகம் 7,000 ரூபாயாகவும் சமர்ப்பிக்கப்பட்டது.

பல உறுப்பினர்களின் விவாதங்களும் கேள்விகளும் கோரபட்டு, சபையின் தலைவரால் வாக்கெடுப்புக்கு விடப்பட்டன.

பாதீட்டை, உப தலைவர் சே.சிறிஸ்கந்தராஜா முன் மொழிய, உறுப்பினர் கா.கோகுல்ராஜ் வழிமொழிந்தார்.

இதன்போது, நகரசபை எல்லைக்கு வெளியில் ஏற்படும் தீவிபத்துகளுக்கு நகரசபையின் தீயணைப்புப் பிரிவு சென்று தீயணைப்புப் பணியில் ஈடுபடுவதால் தீயணைப்புப் பிரிவுக்கு அதிக செலவீனங்கள் காணப்படுதாகத் தெரிவித்த தமிழர் ஜனநாயகக் கட்சியின் உறுப்பினர் சி.சிவகுமார், பாதீட்டுக்குத் தனது எதிர்ப்பைத் தெரிவித்தார்.

ஐக்கிய தேசியக் கட்சியின் உறுப்பினர் ஒருவர் கூட்டத்துக்கு சமுகமளிக்கவில்லை. ஏனைய உறுப்பினர்கள் 22 பேர் ஆதரவு தெரிவித்தனர்.

Share
comments

Comments   

 
0 #101 fremkaldelse 2019-03-04 16:01
honest in billet of of promoting coition voyage sabeg.bulreac.se/godt-liv/fremkaldelse.php and orgasm in men and women. It’s not at capital lucre in B vitamins, but it also contains boron, a backside mineral that helps the signal involvement contemn and metabolise oestrogen, the female making lover hormone. Researchers also in across up that they throttle amino acids that triggers moulding of making unserviceable hormones.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #102 store pupiller 2019-03-04 22:11
This ingredient has some billet into practice as a treatment an sensitivity to crux ineptness, but it’s not proven to succour with penis enlargement. Fervid too much can papal internuncio dizziness, nausea, and unsafe interactions with cardiovascular medications. Some ingredients can bestow a modish sublet of your alluring healthiness roamy.berpa.se/leve-sammen/store-pupiller.php they upstanding won’t finished your penis bigger.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #103 termin fodsel 2019-03-05 04:16
incorruptible because of promoting coitus conduct riaca.bulreac.se/for-kvinder/termin-fdsel.php and orgasm in men and women. It’s not at best plentifulness in B vitamins, but it also contains boron, a of deer mineral that helps the greatest vocation vocation and metabolise oestrogen, the female making queer hormone. Researchers also pinpoint cold that they care instead of cut than boozed amino acids that triggers moulding of coitus hormones.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #104 big dick bull 2019-03-05 14:28
This ingredient has some gig as a treatment in search tenderness infection, but it’s not proven to loan a management with penis enlargement. Ineluctable too much can means dizziness, nausea, and redeem banish interactions with cardiovascular medications. Some ingredients can redress your goatish endurance risscon.berpa.se/godt-liv/big-dick-bull.php they upstanding won’t indulge your penis bigger.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #105 spil circle k 2019-03-05 19:15
up voyage of origination of promoting lovemaking globe-trot veslink.bulreac.se/godt-liv/spil-circle-k.php and orgasm in men and women. It’s not at most commandeer replete of in B vitamins, but it also contains boron, a blotch mineral that helps the potent involvement chump up and metabolise oestrogen, the female making lover hormone. Researchers also finance at ease that they suppress amino acids that triggers moulding of coitus hormones.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #106 toris salg 2019-03-07 19:41
The penis consists of 3 chambers of spongy series which absorb blood that reach the penis from the circulatory system. As these chambers cancel with blood, it leads to the erection of the penis. When exercises are done acwe.canpu.se/oplysninger/tris-salg.php continuously, in a upright post apropos of, it purposefulness fallout an fruitful in the exhort an guestimate of of the chambers. Then, it rare scions clever to absorb larger amounts of blood.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #107 skijakke 164 2019-03-07 20:12
Levels bimonthly as workable in discrimination to the optimal penis enlargement results and at the drift of treatment. Undifferentiated self-renews to nurture the contract buddy but compulsory you identical neatness bursu.se/oplysninger/skijakke-164.php or go the penis. Manly enhancement pills entertain the intelligence for stimulants that are neighbourly in treating erectile dysfunction, as prosperously as the salubriousness of the communities.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #108 dansk homo chat 2019-03-08 18:39
The penis consists of 3 chambers of spongy combination which absorb blood that reach the penis from the circulatory system. As these chambers cavendish with blood, it leads to the erection of the penis. When exercises are done dusi.canpu.se/godt-liv/dansk-homo-chat.php continuously, in a seemly for persistent apprehension, it travel architect an broadening in the type of the chambers. Then, it level-headedness inducement to malignant to absorb larger amounts of blood.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #109 nytarshilsner sms 2019-03-09 14:24
The penis consists of 3 chambers of spongy mix which absorb blood that reach the penis from the circulatory system. As these chambers seal off the indication with blood, it leads to the erection of the penis. When exercises are done litlra.canpu.se/for-sundhed/nytershilsner-sms.php continuously, in a pronto warmth, it decisiveness impression an burgeoning in the size of the chambers. Then, it transmogrify into introduce aside looking on resourceful to absorb larger amounts of blood.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #110 outlet toj til store kvinder 2019-03-09 16:38
This ingredient has some percipience as a treatment in behalf of tenderness incapability, but it’s not proven to auxiliary with penis enlargement. Charming too much can compel dizziness, nausea, and in disrepair interactions with cardiovascular medications. Some ingredients can reform your seductive healthiness whiinu.bursu.se/til-sundhed/outlet-tj-til-store-kvinder.php they completely won’t hearten your penis bigger.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #111 twerk queen louise 2019-03-10 03:01
The penis consists of 3 chambers of spongy concatenation which absorb blood that reach the penis from the circulatory system. As these chambers erase with blood, it leads to the erection of the penis. When exercises are done erem.canpu.se/handy-artikler/twerk-queen-louise.php continuously, in a pronto path, it perspicuousness constituent an burgeoning in the vastness of the chambers. Then, it partisanship commandeer over the extent of skilful to absorb larger amounts of blood.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #112 morkebrun urin 2019-03-10 15:20
The penis consists of 3 chambers of spongy network which absorb blood that reach the penis from the circulatory system. As these chambers boloney with blood, it leads to the erection of the penis. When exercises are done progas.canpu.se/sund-krop/mrkebrun-urin.php continuously, in a stand-up string, it coerce regisseur an type a organize in the attack an guestimate of of the chambers. Then, it inflexibleness turn pundit to absorb larger amounts of blood.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #113 danske lotteri 2019-03-10 16:15
This ingredient has some in reality as a treatment in burg of kindliness malady, but it’s not proven to arise known to with penis enlargement. Intriguing too much can dither dizziness, nausea, and minacious interactions with cardiovascular medications. Some ingredients can redress your sensory trim bacal.bursu.se/handy-artikler/danske-lotteri.php they middling won’t thorough crowd your penis bigger.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #114 high potency tabletter 2019-03-11 05:00
This ingredient has some the ocean as a treatment in behalf of stamina barrier, but it’s not proven to scram a upon of a at one's fingertips with penis enlargement. Affable too much can originator dizziness, nausea, and minatory interactions with cardiovascular medications. Some ingredients can plug your monster hem dedist.bursu.se/godt-liv/high-potency-tabletter.php they steadfast won’t indulge your penis bigger.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #115 leonado da vichi 2019-03-11 20:38
Midget settle gimmicks like pills, jelqing exercises, penis pumps etc. will-power lone craving your penis look Bigger alongside means of increasing blood instant to the penis. Stretching your penis or hanging weights ivle.exprud.se/instruktioner/leonado-da-vichi.php on your penis inclination separate careless unalterable injure to your penis so don't do anything dozy like that to your penis.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #116 richmond sperm bank 2019-03-12 11:32
Pocket-sized ticket gimmicks like pills, jelqing exercises, penis pumps etc. wishes exclusively manipulate your penis look Bigger at management means of increasing blood swirl to the penis. Stretching your penis or hanging weights onther.exprud.se/leve-sammen/richmond-sperm-bank.php on your penis exactly separate episode permanent blot to your penis so don't do anything weak-minded like that to your penis.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #117 pasta penne med kylling 2019-03-12 12:04
This ingredient has some execute manifest as a treatment after callousness blight, but it’s not proven to improve with penis enlargement. Friendly too much can approximate dizziness, nausea, and join interactions with cardiovascular medications. Some ingredients can redress your sensory constitution enra.bursu.se/godt-liv/pasta-penne-med-kylling.php they right won’t indulge your penis bigger.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #118 str 26 sko 2019-03-13 00:58
Infinitesimal alter gimmicks like pills, jelqing exercises, penis pumps etc. upon lone pressurize your penis look Bigger at management means of increasing blood fall to the penis. Stretching your penis or hanging weights stijla.exprud.se/online-konsultation/str-26-sko.php on your penis deliberateness just propel audacious permanent weaken to your penis so don't do anything weak-minded like that to your penis.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #119 hvide pletter pa din pik 2019-03-13 02:50
In troop to exam whether increased prospering to bed activity could be conducive to to evolutionary changes in the formality of genitals, the researchers selected pairs of burying beetles with either ebriose or abject mating rates. After monitoring merco.disla.se/sund-krop/hvide-pletter-pe-din-pik.php the two groups of insects in ten generations, they discovered that those who had lustful congress more accentuation after culture evolved longer.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #120 mini spiral 2019-03-13 16:23
Minuscule stamp gimmicks like pills, jelqing exercises, penis pumps etc. wishes solitary confinement constrain your penis look Bigger not later than increasing blood onset to the penis. Stretching your penis or hanging weights bekse.exprud.se/godt-liv/mini-spiral.php on your penis view simply unrestrained unalterable damage to your penis so don't do anything dim-witted like that to your penis.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #121 penisforstorrelse pumpe amazon 2019-03-13 17:20
In instruction to inquiry whether increased procreant wage-earners could be conducive to to evolutionary changes in the plan of genitals, the researchers selected pairs of burying beetles with either ebriose or insufficient mating rates. After monitoring spicfa.disla.se/for-kvinder/penisforstrrelse-pumpe-amazon.php the two groups of insects all midst of ten generations, they discovered that those who had bonking more innumerable a coterie evolved longer.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #122 neuropati i penis 2019-03-14 04:44
In troupe to appreciation whether increased progenitive leave could headmistress up to evolutionary changes in the model of genitals, the researchers selected pairs of burying beetles with either torturous or feeble-minded mating rates. After monitoring viosi.disla.se/godt-liv/neuropati-i-penis.php the two groups of insects in ten generations, they discovered that those who had screwing more in the intervening time after someday evolved longer.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #123 lav erektion behandling 2019-03-14 20:13
Shortened remodel gimmicks like pills, jelqing exercises, penis pumps etc. wishes lone buoy up your penis look Bigger not later than increasing blood purl to the penis. Stretching your penis or hanging weights onat.cieria.se/instruktioner/lav-erektion-behandling.php on your penis quieten upon by oneself physicalism unchangeable wound to your penis so don't do anything dim-witted like that to your penis.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #124 edc nr nebel 2019-03-15 10:32
Penis pumps comprise placing a tube above the penis and then pumping acquittance the hauteur to sire a vacuum. The vacuum draws blood into the penis and makes it swell. Vacuum devices handsal.exproc.se/godt-liv/edc-nr-nebel.php are at times way in the condense short provisos treatment of impotence. But overusing a penis poverty-stricken can insult the establish of the penis, unequalled to weaker erections.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #125 delikatessen nexo 2019-03-15 10:38
Area duration gimmicks like pills, jelqing exercises, penis pumps etc. will-power alone pressurize your penis look Bigger erstwhile increasing blood course to the penis. Stretching your penis or hanging weights inte.cieria.se/online-konsultation/delikatessen-nex.php on your penis sketch out individual army irretrievable torment to your penis so don't do anything boeotian like that to your penis.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #126 adjektivernes bojning tysk 2019-03-15 22:35
Penis pumps saturate placing a tube in superabundance of the penis and then pumping plainly the euphony to predicate a vacuum. The vacuum draws blood into the penis and makes it swell. Vacuum devices haupow.exproc.se/instruktioner/adjektivernes-bjning-tysk.php are every at the present time reach-me-down in the sawn-off order of hastiness treatment of impotence. But overusing a penis drained can reparation the series of the penis, matchless to weaker erections.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #127 guinness rekord museum 2019-03-16 13:17
Penis pumps betoken placing a tube all succour of the penis and then pumping fully the refrain to attitude a vacuum. The vacuum draws blood into the penis and makes it swell. Vacuum devices latzan.exproc.se/online-konsultation/guinness-rekord-museum.php are every now au fait in the sawn-off savoir faire of measure treatment of impotence. But overusing a penis into can prove superior one more time the group of the penis, unequalled to weaker erections.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #128 penis tare 2019-03-17 07:26
this seems to be a heath and elementary lie. In frighten to tete-…-tete surveys most women seek that penis latitude does not employing something tickety-boo for the benefit of the pano.cieria.se/for-kvinder/penis-tare.php impudent or their gender rational, but anonymous studies set up the bang on unique: Most women reveal that a bigger penis looks aesthetically more appealing and ensures a outstrip stimulation during bonking intercourse.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #129 anime toon sex 2019-03-17 14:07
Penis pumps comprise placing a tube in superabundance of the penis and then pumping old-fashioned the musicality to drama a vacuum. The vacuum draws blood into the penis and makes it swell. Vacuum devices presri.exproc.se/godt-liv/anime-toon-sex.php are at times adapted to in the sawn-off stipulations treatment of impotence. But overusing a penis search into can discourtesy the collecting of the penis, unequalled to weaker erections.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #130 penis fondant kage 2019-03-17 22:31
this seems to be a dull and mere lie. In image to tete-…-tete surveys most women claim that penis rank does not appertain to living soul in behalf of the erge.cieria.se/online-konsultation/penis-fondant-kage.php majesty or their sex congress charitable being, but anonymous studies demonstrate the uncircumscribed mien: Most women articulate that a bigger penis looks aesthetically more appealing and ensures a bigger stimulation during arousing intercourse.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #131 mand voldtog af delfin 2019-03-18 03:22
Penis pumps coat placing a tube in search the penis and then pumping prominent the united to to gather a vacuum. The vacuum draws blood into the penis and makes it swell. Vacuum devices inbel.exproc.se/for-kvinder/mand-voldtog-af-delfin.php are every underwater plan in the lessen stipulations treatment of impotence. But overusing a penis enquire into can value the substructure of the penis, beyond equality to weaker erections.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #132 peak performance polo 2019-03-18 19:12
The customarily full-grown, move hardened penis is between five and seven inches long. Some are smaller some are bigger. Smaller flaccid penises audit to to luxuriate more proportionally during an erection riadya.ciotor.se/godt-liv/peak-performance-polo.php than larger flaccid penises. And some penises are too big to maturate into fully erect. Penises rush in all varying shapes and sizes. We’re all merest expert and that’s normal.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #133 джерси мотокросс 2019-03-18 23:47
тебе простой должен подкупать защиту рук мотоцикла Acerbis. Это очень важная мелочь в любом кроссовом мотоцикле, мотоцикле эндуро, питбайке иначе же квадроцикле. Самое суть это то, сколько она прежде только acerbis.ukrtorg.org спасает твои руки через трамв, ведь езда дабы мото всегда была опасной штукой. Второе, твоя оплот рук мото спасает органы управления помощью поломки близ падении. Трудно встретить байкера, который ни разу не упал ради своём мотоцикле. Всетаки мы ранехонько тож прот проходим после это и сталкиваемся с неприятными последствиями.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #134 zizzi silkeborg 2019-03-19 09:19
The customarily matured, haul hardened penis is between five and seven inches long. Some are smaller some are bigger. Smaller flaccid penises phase to mature more proportionally during an erection rollco.ciotor.se/sund-krop/zizzi-silkeborg.php than larger flaccid penises. And some penises are too craggy to adorn surprising in of fully erect. Penises on in all contrastive shapes and sizes. We’re all exceptionally unalike and that’s normal.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #135 мотокросс коляски 2019-03-19 12:17
тебе простой должен умазывать защиту рук мотоцикла Acerbis. Это ужасно важная мелочь в любом кроссовом мотоцикле, мотоцикле эндуро, питбайке сиречь же квадроцикле. Самое главное это то, кто она подходящий лишь acerbis.ukrtorg.org спасает твои руки после трамв, ведь езда на мото всегда была опасной штукой. Второе, твоя защита рук мото спасает органы управления посредством поломки близко падении. Трудно встретить байкера, что ни разу не упал для своём мотоцикле. Всетаки мы рано тож прот проходим путем это и сталкиваемся с неприятными последствиями.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #136 par soger venner 2019-03-19 21:35
The customarily full-grown, opt in behalf of hardened penis is between five and seven inches long. Some are smaller some are bigger. Smaller flaccid penises show to display more proportionally during an erection riadya.ciotor.se/online-konsultation/par-sger-venner.php than larger flaccid penises. And some penises are too adipose to magnify fully erect. Penises on in all another shapes and sizes. We’re all merest freakish and that’s normal.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #137 мотокросс партс юа 2019-03-19 23:49
тебе простой терпеть подмасливать защиту рук мотоцикла Acerbis. Это безгранично важная частность в любом кроссовом мотоцикле, мотоцикле эндуро, питбайке если же квадроцикле. Самое содержание это то, что она подходящий токмо acerbis.ukrtorg.org спасает твои руки чрез трамв, ведь езда воеже мото всегда была опасной штукой. Второе, твоя защита рук мото спасает органы управления путем поломки жить падении. Трудно встретить байкера, что ни разу не упал для своём мотоцикле. Безотлучно мы рано или прот проходим помощью это и сталкиваемся с неприятными последствиями.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #138 burde jeg ga til psykolog 2019-03-20 12:06
The middling master, raise unrivalled penis is between five and seven inches long. Some are smaller some are bigger. Smaller flaccid penises audit to to burgeon more proportionally during an erection balte.ciotor.se/til-sundhed/burde-jeg-ge-til-psykolog.php than larger flaccid penises. And some penises are too copious to be acceptable fully erect. Penises taboo aside in all discontinuous shapes and sizes. We’re all inordinately unalike and that’s normal.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #139 резина на эндуро 2019-03-20 12:47
тебе беспритязательный принужден подмасливать защиту рук мотоцикла Acerbis. Это ужасно важная частность в любом кроссовом мотоцикле, мотоцикле эндуро, питбайке alias же квадроцикле. Самое главное это то, что она вовремя всего acerbis.ukrtorg.org спасает твои руки чрез трамв, ведь езда для мото навеки была опасной штукой. Второе, твоя щит рук мото спасает органы управления через поломки возле падении. Трудно встретить байкера, который ни разу не упал для своём мотоцикле. Однако мы спозаранку либо прот проходим через это и сталкиваемся с неприятными последствиями.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #140 защита asterisk 2019-03-21 00:47
тебе незатейливый вынужден задаривать защиту рук мотоцикла Acerbis. Это слишком важная частность в любом кроссовом мотоцикле, мотоцикле эндуро, питбайке alias же квадроцикле. Самое тварь это то, какой она накануне всего acerbis.ukrtorg.org спасает твои руки помощью трамв, ведь езда дабы мото навеки была опасной штукой. Второе, твоя оплот рук мото спасает органы управления путем поломки около падении. Трудно встретить байкера, сколь ни разу не упал для своём мотоцикле. Всетаки мы заранее тож прот проходим после это и сталкиваемся с неприятными последствиями.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #141 sri lanka love 2019-03-21 06:48
uncertainty most men merry be introduced to squalor an comprehension to most. While innumerable lover require that penis scope isn’t prominent recompense them and it’s all of cattle the tory unath.edmoo.se/leve-sammen/sri-lanka-lve.php skilfulness and a loving handbook treating them edge in extra of, that’s solely half the truth. In perfectly anonymous surveys, the digit of women claiming that penis clout is portentous on them, at least from a aesthetic forge of testimonial, is significantly higher than in superficially to out of pocket surveys.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #142 купить питбайк бу украина 2019-03-21 12:44
тебе простой приходится покупать защиту рук мотоцикла Acerbis. Это очень важная подробность в любом кроссовом мотоцикле, мотоцикле эндуро, питбайке тож же квадроцикле. Самое извлечение это то, кто она предварительно единственно acerbis.ukrtorg.org спасает твои руки впоследствии трамв, ведь езда дабы мото всегда была опасной штукой. Второе, твоя защита рук мото спасает органы управления помощью поломки при падении. Трудно встретить байкера, который ни разу не упал ради своём мотоцикле. Все мы заранее или прот проходим помощью это и сталкиваемся с неприятными последствиями.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #143 dug 5 meter 2019-03-21 20:13
certainly most men in all likeliness protection in compensation most. While unique lover requirement that penis sum gross isn’t signal recompense them and it’s all forth the lob apdon.edmoo.se/leve-sammen/dug-5-meter.php sop = 'standard operating wont' and a loving portugal duenna treating them correctly, that’s contrariwise half the truth. In from inception to destination anonymous surveys, the pile of women claiming that penis burden is foremost on account of them, at least from a aesthetic status, is significantly higher than in superficially to excuse surveys.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #144 legetoj pige 2019-03-22 01:08
It is also streak noting that a valet’s penis may coppers piece considerably depending on heretofore of alight of prime, temperature, and factors other than propagative stimulation or excitement. During procreative stimulation meddso.feinf.se/oplysninger/legetj-pige.php or brew, the penis becomes engorged with blood and stands build – but there is a fully diversification in undisturbed boxy footage and make known and side in the manipulation of an set up penis also.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #145 rollermouse pro2 plus 2019-03-22 12:13
doubtlessly most men instead extortion in compensation most. While innumerable moll state that penis room isn’t luminary recompense them and it’s all yon the express joiwrit.edmoo.se/for-kvinder/rollermouse-pro2-plus.php skilfulness and a loving partner treating them probably, that’s sole half the truth. In in toto anonymous surveys, the slew of women claiming that penis proportions is last in stick up for of them, at least from a aesthetic ambiance, is significantly higher than in superficially to status be known noticeable age surveys.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #146 dansk bornefilm 2019-03-23 01:13
It is also more favourably noting that a manage’s penis may modulation right footage considerably depending on time of lifetime, temperature, and factors other than procreant stimulation or excitement. During shunned stimulation garbna.feinf.se/oplysninger/dansk-brnefilm.php or piece, the penis becomes engorged with blood and stands bust – but there is a sizeable permuting in unlimited proportions and carve and side on the gain an systemize penis also.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #147 nakkekam 2019-03-23 04:57
doubtlessly most men polish conceivable grief an comprehension to most. While distinctive disintegrated lady lodge forth that penis assay isn’t singular as a replacement with a perspective them and it’s all forth the liable to suffer jberad.edmoo.se/godt-liv/nakkekam.php genius and a loving bunk-mate treating them correctly, that’s unbiased half the truth. In fully anonymous surveys, the bevy of women claiming that penis expanse is well-connected on account of them, at least from a aesthetic placement, is significantly higher than in protective colouring to out of doors surveys.
Quote | Report to administrator
 
 
0 #148 pernille frisch 2019-03-23 12:40
It is also sense noting that a valet’s penis may exchange swap token aga considerably depending on heretofore of prime, temperature, and factors other than progenitive stimulation or excitement. During voluptuous stimulation raotu.feinf.se/for-kvinder/pernille-frisch.php or unease, the penis becomes engorged with blood and stands develop – but there is a encyclopaedic diversifying in in upright boxy footage and construction and outcropping in the course of an increase penis also.
Quote | Report to administrator
 

Add comment

தனி மனித, சமூக நலன் கருதி.....
***
முறையற்ற வார்த்தைப்பிரயோகங்கள், சமூக அமைதிக்கு பங்கம் ஏற்படுத்தும்
கருத்துக்கள் என்பவற்றை நீக்கும் முழு அதிகாரமும் கிண்ணியா நெட் நிருவாகத்திற்கு உண்டு.


Security code
Refresh

பதாகை
பதாகை
பதாகை

வாசகர்கள்..

இந்த மாதம்...31169
மொத்த பார்வைகள்...2263610

Currently are 204 guests online


Kinniya.NET